Hoạt động Ban Văn hóa - Xã hội

Ban Văn hóa - Xã hội thẩm tra dự thảo Quy định chế độ miễn tiền thuê đất đối với các cơ sở thực hiện xã hội hóa trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Ban Văn hóa - Xã hội thẩm tra dự thảo Quy định chế độ miễn tiền thuê đất đối với các cơ sở thực hiện xã hội hóa trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

 •   20/03/2023 10:03:00 AM
 •   Đã xem: 112
 •   Phản hồi: 0
Ngày 16/3/2023, Ban VHXH-HĐND tỉnh có buổi làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để thẩm tra dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định chế độ miễn tiền thuê đất đối với các cơ sở thực hiện xã hội hóa trên địa bàn tỉnh Quảng Trị trình kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh khóa VIII. Đồng chí Hồ Thị Thu Hằng, Uỷ viên Ban Thường vụ  Tỉnh ủy, Trưởng ban VHXH chủ trì buổi làm việc. Tham gia buổi làm việc có đại diện các thành viện Ban VHXH, lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư, đại diện lãnh đạo Sở Tư Pháp, Sở Tài chính, Cục thuế tỉnh,  Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.
 
Ban Văn hóa - Xã hội thẩm tra các nội dung trình kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh khóa VIII

Ban Văn hóa - Xã hội thẩm tra các nội dung trình kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh khóa VIII

 •   14/03/2023 09:53:00 PM
 •   Đã xem: 100
 •   Phản hồi: 0
Ngày 10/3/2023, Ban VHXH HĐND tỉnh tổ chức buổi làm việc với Sở Thông tin và Truyền thông để thẩm tra dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh quy định nội dung, mức chi giải thưởng Giải Báo chí tỉnh Quảng Trị. Đồng chí Hồ Thị Thu Hằng, Uỷ viên Ban Thường vụ  Tỉnh ủy, Trưởng ban VHXH chủ trì buổi làm việc. Tham gia buổi làm việc có các đồng chí trong Ban Giám đốc Sở Thông tinTruyền thông, đại diện lãnh đạo Báo Quảng Trị, Đài Phát thanh - Truyền hình, Hội Nhà báo, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Sở Tài chính             
 
Ban Văn hóa - Xã hội làm việc với Bảo hiểm xã hội tỉnh để thẩm tra các nội dung trình kỳ họp lần thứ 14 của HĐND tỉnh, khóa VIII

Ban Văn hóa - Xã hội làm việc với Bảo hiểm xã hội tỉnh để thẩm tra các nội dung trình kỳ họp lần thứ 14 của HĐND tỉnh, khóa VIII

 •   24/11/2022 05:24:00 AM
 •   Đã xem: 776
 •   Phản hồi: 0
Ngày 17/11/2022, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh tổ chức làm việc với Bảo hiểm Xã hộ tỉnh để thẩm tra Đề án thực hiện chính sách hỗ trợ mức đóng cho người tham gia BHXH tự nguyện tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2023-2025 trình kỳ họp thứ 14 của HĐND tỉnh. Chủ trì buổi làm việc có đồng chí Hồ Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban VHXH HĐND tỉnh, các thành viên Ban VHXH. Tham gia buổi làm việc có tập thể Ban Giám đốc BHXH tỉnh, lãnh đạo và các Phòng, ban thuộc BHXH tỉnh, đại diện UBMTTQVN tỉnh, Sở Tài chính, Sở Y tế, Bệnh viện đa khoa tỉnh, Văn phòng Đoàn Đại biểu QH & HĐND tỉnh.
 
Ban Văn hóa - Xã hội làm việc với Sở Y tế để thẩm tra các nội dung trình Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa VIII

Ban Văn hóa - Xã hội làm việc với Sở Y tế để thẩm tra các nội dung trình Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa VIII

 •   22/11/2022 11:48:00 PM
 •   Đã xem: 741
 •   Phản hồi: 0
Ngày 18/11/2022, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh tổ chức làm việc với Sở Y tế về Đề án Phát triển y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân, nâng cao chất lượng dân số tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2022-2026, định hướng đến năm 2030 trình kỳ họp thứ 14 của HĐND tỉnh. Chủ trì buổi làm việc có đồng chí Hồ Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban VHXH-HĐND tỉnh. Tham gia buổi làm việc có ông Đỗ Văn Hùng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Y tế, lãnh đạo và các Phòng, ban Sở Y tế, thành viên Ban VHXH, đại diện Sở Tài chính, Sở Kế hoạch - Đầu tư, Văn phòng Đoàn Đại biểu QH&HĐND tỉnh.
Ban Văn hóa - Xã hội thẩm tra Đề án trình kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh

Ban Văn hóa - Xã hội thẩm tra Đề án trình kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh

 •   17/10/2022 08:06:00 PM
 •   Đã xem: 2225
 •   Phản hồi: 0
Ngày 14/10/2022, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh tổ chức làm việc với UBMTTQVN tỉnh về  để thẩm tra Đề án huy động nguồn lực thực hiện chính sách hỗ trợ xây mới nhà ở cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2022 - 2026 trình kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh. Đồng chí Hồ Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ  Tỉnh ủy, Trưởng ban VHXH HĐND tỉnh chủ trì buổi làm việc, tham gia buổi làm việc có thành viên Ban VHXH; về phía UBMT tỉnh có Ông Lê Hồng Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đại diện Sở Tài chính, Sở Tài nguyên - Môi trường, Sở Kế hoạch - Đầu tư, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội & HĐND tỉnh.
 
Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh làm việc với Trường Cao đẳng Y tế Quảng Trị

Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh làm việc với Trường Cao đẳng Y tế Quảng Trị

 •   24/09/2022 02:58:00 AM
 •   Đã xem: 962
 •   Phản hồi: 0

Chiều 21.9.2022, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đã có buổi làm việc với Trường Cao đẳng Y tế Quảng Trị. Tham gia Đoàn có đồng chí Đặng Mai Nhi, đồng chí Nguyễn Đức Lý - Phó Trưởng Ban VHXH HĐND tỉnh cùng các thành viên Ban; lãnh đạo Sở Y tế, Sở Tài chính và Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh.

Ban Văn hóa - Xã hội làm việc với Trường Cao đẳng kỹ thuật Quảng Trị

Ban Văn hóa - Xã hội làm việc với Trường Cao đẳng kỹ thuật Quảng Trị

 •   22/09/2022 12:08:00 AM
 •   Đã xem: 1380
 •   Phản hồi: 0

Sáng 21/9/2022, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đã có buổi làm việc với Trường Cao đẳng kỹ thuật Quảng Trị. Đồng chí Nguyễn Trần Huy - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì buổi làm việc, tham gia có đồng chí Đặng Mai Nhi, đồng chí Nguyễn Đức Lý - Phó Trưởng Ban VHXH HĐND tỉnh cùng các thành viên Ban VHXH; lãnh đạo Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính.

Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh làm việc với Thư viện tỉnh

Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh làm việc với Thư viện tỉnh

 •   20/09/2022 10:18:00 PM
 •   Đã xem: 169
 •   Phản hồi: 0

Ngày 20.9.2022, Đoàn khảo sát của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đã có buổi làm việc với Thư viện tỉnh. Tham gia Đoàn có đồng chí Đặng Mai Nhi, đồng chí Nguyễn Đức Lý - Phó Trưởng Ban VHXH HĐND tỉnh; lãnh đạo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Sở Tài chính và Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh.

Một số kết quả bước đầu trong việc thực hiện Đề án đầu tư cải tạo, xây dựng nhà vệ sinh và cung cấp nước sạch trong trường học trên đại bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2020 – 2025

Một số kết quả bước đầu trong việc thực hiện Đề án đầu tư cải tạo, xây dựng nhà vệ sinh và cung cấp nước sạch trong trường học trên đại bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2020 – 2025

 •   17/08/2022 04:19:00 AM
 •   Đã xem: 1326
 •   Phản hồi: 0
Toàn tỉnh hiện có 399 đơn vị trường học (bao gồm cả công lập và tư thục), trong đó Mầm non: 166 trường; Tiểu học và THCS: 80 trường; THCS: 42 trường; THCS&THPT: 7 trường; THPT: 24 trường; Trường phổ thông nhiều cấp: 02 trường; Các trung tâm giáo dục: 10 đơn vị. Ngoài ra trên địa bàn tỉnh còn có 33 trung tâm ngoại ngữ, tin học tư thục, 11 tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học, 08 đơn vị tổ chức hoạt động giáo dục kỹ năng sống.
 
Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh làm việc với Thành Đoàn thành phố Đông Hà để thẩm tra đề án phát triển thanh niên tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2022 – 2030

Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh làm việc với Thành Đoàn thành phố Đông Hà để thẩm tra đề án phát triển thanh niên tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2022 – 2030

 •   05/07/2022 11:44:00 PM
 •   Đã xem: 338
 •   Phản hồi: 0
Ngày 02/7/2022, Ban VHXH HĐND tỉnh có buổi làm việc với Thành Đoàn thành phố Đông Hà để thẩm tra đề án phát triển thanh niên tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2022 - 2030. Tham gia buổi làm việc có đại diện Sở Nội vụ, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, thành viên Ban VHXH, Tỉnh đoàn, Thường trực HĐND, UBND, Phòng nội vụ thành phố Đông Hà, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh. Đoàn làm việc do đồng chí Nguyễn Đức Lý, Phó Trưởng ban VHXH HĐND tỉnh làm trưởng đoàn.
 
Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh làm việc với UBND huyện Vĩnh Linh và Hải Lăng để thẩm tra các nội dung trình kỳ họp thứ Mười, HĐND tỉnh

Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh làm việc với UBND huyện Vĩnh Linh và Hải Lăng để thẩm tra các nội dung trình kỳ họp thứ Mười, HĐND tỉnh

 •   05/07/2022 10:34:00 PM
 •   Đã xem: 271
 •   Phản hồi: 0
Trong các ngày 01 và 05/7/2022, Ban VHXH HĐND tỉnh đã có buổi làm việc với UBND huyện Vĩnh Linh và Hải Lăng để nắm bắt thông tin phục vụ công tác thẩm tra báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022; đề án về quy định mức thu, cơ chế thu, quản lý học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập năm học 2022 - 2023.
Ban Văn hóa - Xã hội HĐND làm việc với Sở Giáo dục - Đào tạo về tình hình thực hiện Nghị quyết số 39/2019/NQ-HĐND và Nghị quyết số 101/2021/NQ-HĐND

Ban Văn hóa - Xã hội HĐND làm việc với Sở Giáo dục - Đào tạo về tình hình thực hiện Nghị quyết số 39/2019/NQ-HĐND và Nghị quyết số 101/2021/NQ-HĐND

 •   20/06/2022 06:29:00 AM
 •   Đã xem: 286
 •   Phản hồi: 0
Vừa qua, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh tổ chức làm việc Sở Giáo dục - Đào tạo về giám sát tình hình triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết số 39/2019/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của HĐND tỉnh về thông qua đề án đầu tư cải tạo, xây dựng nhà vệ sinh và cung cấp nước sạch trong trường học giai đoạn 2020 - 2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị và Nghị quyết số 101/2021/NQ-HĐND ngày 16/7/2021 của HĐND tỉnh quy định các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường đối với cơ sở giáo dục công lập từ năm học 2021 - 2022 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh tại huyện Hướng Hóa

Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh tại huyện Hướng Hóa

 •   05/06/2022 09:21:00 PM
 •   Đã xem: 220
 •   Phản hồi: 0
Ngày 02/6/2022, Ban VHXH HĐND tỉnh đã có buổi giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 39/2019/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của HĐND tỉnh về thông qua Đề án đầu tư cải tạo, xây dựng nhà vệ sinh và cung cấp nước sạch trong trường học giai đoạn 2020 - 2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị và Nghị quyết số 101/2021/NQ-HĐND ngày 16/7/2021 của HĐND tỉnh quy định các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường đối với cơ sở giáo dục công lập từ năm học 2021 - 2022 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đối với UBND huyện, Phòng GDĐT huyện và các trường Mầm non Tân Long, Tiểu học Thuận, Trung học cơ sở Thuận.
Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về hỗ trợ phục vụ hoạt động giáo dục

Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về hỗ trợ phục vụ hoạt động giáo dục

 •   21/05/2022 11:08:00 PM
 •   Đã xem: 776
 •   Phản hồi: 0
Ngày 20/5/2022, Ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh đã có buổi giám sát tại UBND và Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Triệu Phong về tình hình thực hiện Nghị quyết số 39/2019/NQ-HĐND ngày 6/12/2019 của HĐND tỉnh về thông qua đề án đầu tư cải tạo, xây dựng nhà vệ sinh và cung cấp nước sạch trong trường học giai đoạn 2020 - 2025 và Nghị quyết số 101/2021/NĐ-HĐND ngày 16/7/2021 của HĐND tỉnh quy định các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường đối với cơ sở giáo dục công lập từ năm học 2021-2022 trên địa bàn tỉnh. Tham dự và chỉ đạo buổi làm việc có đồng chí Lê Quang Chiến - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo Ban VHXH HĐND tỉnh, Văn phòng ĐĐBQH&HĐND tỉnh, đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư.
 
Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh tại huyện Cam Lộ

Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh tại huyện Cam Lộ

 •   20/05/2022 04:10:00 AM
 •   Đã xem: 1218
 •   Phản hồi: 0

Ngày 19.5.2022, Đoàn giám sát của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh, do đồng chí Đặng Mai Nhi, Phó Trưởng Ban VHXH, Phó trưởng đoàn đã có buổi giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 39/NQ-HĐND và Nghị quyết số 101/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh tại huyện Cam Lộ. Tham gia Đoàn giám sát có đồng chí Nguyễn Trần Huy - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; các thành viên Ban VHXH HĐND tỉnh; lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo; đại diện UBMTTQ tỉnh, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Ban Văn hóa - Xã hội thẩm tra các nội dung trình kỳ họp thứ Bảy, HĐND tỉnh khóa VIII

Ban Văn hóa - Xã hội thẩm tra các nội dung trình kỳ họp thứ Bảy, HĐND tỉnh khóa VIII

 •   12/04/2022 04:42:00 AM
 •   Đã xem: 437
 •   Phản hồi: 0
Vừa qua, Ban Văn hóa - Xã hội triển khai một số hoạt động nhằm phục vụ công tác thẩm tra các nội dung trình kỳ họp thứ Bảy, HĐND tỉnh khóa VIII
Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh khảo sát các điểm du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh khảo sát các điểm du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

 •   15/03/2022 11:00:00 PM
 •   Đã xem: 253
 •   Phản hồi: 0
Vừa qua, Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức khảo sát thực địa tại các điểm du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị để phục vụ cho công tác thẩm tra Đề án một số chính sách hỗ trợ phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2022 – 2030 trình kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét thông qua. Đoàn khảo sát do đồng chí Đặng Mai Nhi, Phó Trưởng ban VHXH HĐND tỉnh làm trưởng đoàn, tham gia Đoàn còn có các thành viên Ban VHXH HĐND tỉnh, đại diện Ban Pháp chế HĐND tỉnh, Sở Văn hóa - Thể thao - Du lịch, Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh.
 
Ban Văn hoá - Xã hội HĐND tỉnh khóa VIII làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo

Ban Văn hoá - Xã hội HĐND tỉnh khóa VIII làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo

 •   18/11/2021 03:39:00 AM
 •   Đã xem: 403
 •   Phản hồi: 0
(Quangtritv.vn) Ngày 11/11, Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh có buổi làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh về đề án "Bảo đảm cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030”. Đồng chí Hồ Thị Thu Hằng, UVBTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh chủ trì buổi làm việc.
Ban Văn hóa Xã hội HĐND tỉnh làm việc với Sở Y tế

Ban Văn hóa Xã hội HĐND tỉnh làm việc với Sở Y tế

 •   15/11/2021 05:33:00 AM
 •   Đã xem: 364
 •   Phản hồi: 0
Vừa qua, Ban Văn hóa – Xã hội đã làm việc với Sở Y tế để nắm bắt thông tin về tình hình thực hiện nhiệm vụ của đơn vị năm 2021, trọng tâm là công tác phòng chống dịch bệnh Covid -19; việc thực hiện chính sách đào tạo, thu hút đối với cán bộ, bác sĩ ngành y tế theo các Nghị quyết của HĐND tỉnh. Tham dự buổi làm việc có đồng chí Lê Quang Chiến, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, các thành Ban Văn hóa – Xã hội, đại diện Sở Kế hoạch – đầu tư, Sở Tài chính. Đồng chí Hồ Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội chủ trì buổi làm việc.
 

Các tin khác

Liên kết
Thăm dò ý kiến

Dự án Dân chấm điểm M-Score mang lại lợi ích gì?

Thống kê lượt truy cập
 • Đang truy cập19
 • Hôm nay5,716
 • Tháng hiện tại158,269
 • Tổng lượt truy cập4,512,981
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây