Danh sách đại biểu HĐND tỉnh Quảng Trị
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
Đại biểu HĐND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026
1 Trần Xuân Anh
Điện thoại:0913199196
Điện thoại cơ quan:
Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Triệu Phong Trần Xuân Anh
2 Nguyễn Đăng Ánh
Điện thoại:0914141229
Điện thoại cơ quan:
Trưởng Ban Kinh tế ngân sách HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Ánh
3 Ngô Quang Chiến
Điện thoại:0903519135
Điện thoại cơ quan:
Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ Ngô Quang Chiến
4 Trần Nhật Quang
Điện thoại:0905015045
Điện thoại cơ quan:
Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Vĩnh Linh Trần Nhật Quang
5 Trần Văn Bến
Điện thoại:0943.568.469
Điện thoại cơ quan:
Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Trần Văn Bến
6 Nguyễn Thiên Bình
Điện thoại:0913298579
Điện thoại cơ quan:
UVTV Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQVN huyện Gio Linh Nguyễn Thiên Bình
7 Lê Quang Chiến
Điện thoại:0914269169
Điện thoại cơ quan:
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Đông Hà Lê Quang Chiến
8 Nguyễn Hữu Chiến
Điện thoại:0367814906
Điện thoại cơ quan:
Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Hợp tác xã sản xuất kinh doanh dịch vụ tổng hợp Hà La, xã Triệu Phước, huyện Triệu Phong Nguyễn Hữu Chiến
9 Nguyễn Anh Cư
Điện thoại:0964627567
Điện thoại cơ quan:
Huyện ủy viên, Bí thư Huyện Đoàn Hướng Hóa Nguyễn Anh Cư
10 Võ Viết Cường
Điện thoại:0913485426
Điện thoại cơ quan:
Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đảo Cồn Cỏ Võ Viết Cường
11 Nguyễn Bá Duẩn
Điện thoại:0982009513
Điện thoại cơ quan:
Đại tá, Phó Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nguyễn Bá Duẩn
12 Trần Việt Dũng
Điện thoại:0914240225
Điện thoại cơ quan:
Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQVN huyện Triệu Phong Trần Việt Dũng
13 Lê Hải Đăng
Điện thoại:0913485152
Điện thoại cơ quan:
Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đông Hà Lê Hải Đăng
14 Nguyễn Đính
Điện thoại:0905090937
Điện thoại cơ quan:
Giám đốc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam chi nhánh tỉnh Quảng Trị Nguyễn Đính
15 Trần Thị Thanh Hà
Điện thoại:0914222414
Điện thoại cơ quan:
Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Quảng Trị Trần Thị Thanh Hà
16 Nguyễn Hồng Hải
Điện thoại:0914080060
Điện thoại cơ quan:
Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch UBMTTQVN thành phố Đông Hà Nguyễn Hồng Hải
17 Hồ Thị Thu Hằng
Điện thoại:0914042018
Điện thoại cơ quan:
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy
Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Quảng Trị
Hồ Thị Thu Hằng
18 Hồ Xuân Hòe
Điện thoại:0913476083
Điện thoại cơ quan:
Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hồ Xuân Hòe
19 Lê Vĩnh Huệ
Điện thoại:0905969789
Điện thoại cơ quan:
Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Đông Hà Lê Vĩnh Huệ
20 Đào Mạnh Hùng
Điện thoại:0912787191
Điện thoại cơ quan:
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị Đào Mạnh Hùng
21 Thái Thanh Hùng (hòa thượng Thích Thiện Tấn)
Điện thoại:0905278111
Điện thoại cơ quan:
Ủy viên Thường trực Trung ương giáo hội phật giáo Việt Nam Thái Thanh Hùng (hòa thượng Thích Thiện Tấn)
22 Nguyễn Trần Huy
Điện thoại:0917988019
Điện thoại cơ quan:
Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị Nguyễn Trần Huy
23 Võ Văn Hưng
Điện thoại:0913249567
Điện thoại cơ quan:
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Võ Văn Hưng
24 Lê Thị Hương
Điện thoại:0914958999
Điện thoại cơ quan:
Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo tỉnh Quảng Trị Lê Thị Hương
25 Nguyễn Thị Thanh Hương
Điện thoại:0983485235
Điện thoại cơ quan:
Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQVN huyện Cam Lộ Nguyễn Thị Thanh Hương
26 Nguyễn Văn Khởi
Điện thoại:0905465137
Điện thoại cơ quan:
Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh Quảng Trị Nguyễn Văn Khởi
27 Văn Ngọc Lãm
Điện thoại:0913442829
Điện thoại cơ quan:
Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã Quảng Trị Văn Ngọc Lãm
28 Nguyễn Thế Lập
Điện thoại:0914146626
Điện thoại cơ quan:
Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Trị Nguyễn Thế Lập
29 Nguyễn Thị Lượng
Điện thoại:0942201526
Điện thoại cơ quan:
Huyện ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Đakrông Nguyễn Thị Lượng
30 Nguyễn Đức Lý
Điện thoại:0915002917
Điện thoại cơ quan:
Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Quảng Trị Nguyễn Đức Lý
31 Hoàng Nam
Điện thoại:0913485338
Điện thoại cơ quan:
Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Hoàng Nam
32 Đặng Mai Nhi
Điện thoại:0914164672
Điện thoại cơ quan:
Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Quảng Trị Đặng Mai Nhi
33 Vũ Văn Phong
Điện thoại:0948591678
Điện thoại cơ quan:
Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQVN huyện Vĩnh Linh Vũ Văn Phong
34 Văn Ngọc Phong
Điện thoại:0914659559
Điện thoại cơ quan:
Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh Quảng Trị Văn Ngọc Phong
35 Nguyễn Đăng Quang
Điện thoại:0983285595
Điện thoại cơ quan:
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị Nguyễn Đăng Quang
36 Lê Thế Quảng
Điện thoại:0915034532
Điện thoại cơ quan:
Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Lê Thế Quảng
37 Trần Văn Quảng
Điện thoại:0913442705
Điện thoại cơ quan:
Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Trần Văn Quảng
38 Nguyễn Vĩnh Quyền
Điện thoại:0914181914
Điện thoại cơ quan:
Phó Trưởng ban Dân tộc, HĐND tỉnh Nguyễn Vĩnh Quyền
39 Nguyễn Minh Sơn
Điện thoại:0947261557
Điện thoại cơ quan:
Phó Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh Nguyễn Minh Sơn
40 Nguyễn Trí Tuân
Điện thoại:0919228368
Điện thoại cơ quan:
Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Đakrông Nguyễn Trí Tuân
41 Lê Minh Tuấn
Điện thoại:0914138585
Điện thoại cơ quan:
Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Minh Tuấn
42 Nguyễn Chiến Thắng
Điện thoại:0914222555
Điện thoại cơ quan:
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị (từ tháng 11/2023 đến nay) Nguyễn Chiến Thắng
43 Võ Thị Thu
Điện thoại:0916467989
Điện thoại cơ quan:
Huyện ủy viên, Bí thư Huyện đoàn Vĩnh Linh Võ Thị Thu
44 Trần Thị Thu
Điện thoại:0949057246
Điện thoại cơ quan:
Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Trị, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh Trần Thị Thu
45 Bùi Thị Vân
Điện thoại:0944203046
Điện thoại cơ quan:
Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Quảng Trị Bùi Thị Vân
46 Ly Kiều Vân
Điện thoại:0914214746
Điện thoại cơ quan:
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Trị
Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh Quảng Trị
Ly Kiều Vân
47 Hồ Thúy Vinh
Điện thoại:0988783453
Điện thoại cơ quan:
Chánh Văn phòng Huyện ủy Hướng Hóa Hồ Thúy Vinh
48 Nguyễn Khánh Vũ
Điện thoại:0914178388
Điện thoại cơ quan:
Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Hải Lăng Nguyễn Khánh Vũ
Đại biểu HĐND tỉnh khoá VII, nhiệm kỳ 2016-2021
49 Nguyễn Đăng Ánh
Điện thoại:0914141229
Điện thoại cơ quan:
Email: nguyendanganh@quangtri.gov.vn
Trưởng ban Kinh tê - Ngân sách Nguyễn Đăng Ánh
50 Lê Cảnh Biên
Điện thoại:0913421852
Điện thoại cơ quan:
Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Triệu Phong, ủy viên Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Lê Cảnh Biên
51 Đỗ Văn Bình
Điện thoại:0913456225
Điện thoại cơ quan:
Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Ủy viên Ban VHXH HĐND tỉnh Đỗ Văn Bình
52 Nguyễn Thiên Bình
Điện thoại:0913298579
Điện thoại cơ quan:
Chủ tịch UBMTTQVN huyện Gio Linh Nguyễn Thiên Bình
53 Hồ Thị Cam
Điện thoại:0944759555
Điện thoại cơ quan:
Bí thư Đảng ủy xã Tà Long, huyện Hướng Hóa Hồ Thị Cam
54 Nguyễn Văn Cẩm
Điện thoại:0917989313
Điện thoại cơ quan:
Chủ tịch UBMTTQVN thị xã Quảng Trị Nguyễn Văn Cẩm
55 Nguyễn Văn Cầu
Điện thoại:0915054555
Điện thoại cơ quan:
Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh Quảng Trị (nghỉ hưu từ tháng 02 năm 2020) Nguyễn Văn Cầu
56 Lê Quang Chiến
Điện thoại:0914269169
Điện thoại cơ quan:
UVBTVTU, PCT TT HĐND tỉnh (từ tháng 12/2020) Lê Quang Chiến
57 Nguyễn Đức Chính
Điện thoại:0913485193
Điện thoại cơ quan:
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị (nghỉ hưu từ tháng 02/2020, thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh từ tháng 11/2020) Nguyễn Đức Chính
58 Nguyễn Đức Dũng
Điện thoại:0913421720
Điện thoại cơ quan:
Email: nguyenducdungvk@gmail.com
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh (từ tháng 6/2016-11/2020; thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND từ tháng 11/2020) Nguyễn Đức Dũng
59 Nguyễn Hữu Dũng

Điện thoại cơ quan:
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh (chuyển công tác ra UBTWMTTQVN, giữ chức vụ Phó Chủ tịch, thôi làm nhiệm vụ Đại biểu HĐND tỉnh từ tháng 12/2017) Nguyễn Hữu Dũng
60 Nguyễn Hữu Dũng
Điện thoại:0976015555
Điện thoại cơ quan:
Giám đốc Công ty Cổ phần Đất Thép Quảng Trị Nguyễn Hữu Dũng
61 Trần Việt Dũng
Điện thoại:0914240225
Điện thoại cơ quan:
Chủ tịch UBMTTQVN huyện Triệu Phong Trần Việt Dũng
62 Trần Đoàn (Trần Văn Đoàn)
Điện thoại:0905227388
Điện thoại cơ quan:
Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh (về hưu từ tháng 4/2020) Trần Đoàn (Trần Văn Đoàn)
63 Nguyễn Văn Đông
Điện thoại:0914898126
Điện thoại cơ quan:
Đại tá, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nguyễn Văn Đông
64 Hồ Thị Lệ Hà
Điện thoại:0941157888
Điện thoại cơ quan:
Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Ủy viên Ban Dân tộc HĐND tỉnh Hồ Thị Lệ Hà
65 Phạm Thị Thu Hà
Điện thoại:0913500126
Điện thoại cơ quan:
Chủ tịch UBMTTQVN thành phố Đông Hà Phạm Thị Thu Hà
66 Lê Thanh Hải
Điện thoại:0944055131
Điện thoại cơ quan:
Giám đốc Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện Cam Lộ Lê Thanh Hải
67 Hồ Thị Thu Hằng
Điện thoại:0913042018
Điện thoại cơ quan:
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Hồ Thị Thu Hằng
68 Trương Thế Hạnh
Điện thoại:0914444033
Điện thoại cơ quan:
Chánh Văn phòng Huyện ủy Triệu Phong Trương Thế Hạnh
69 Hồ Xuân Hiếu
Điện thoại:0903580190
Điện thoại cơ quan:
Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tổng Công ty Thương mại Quảng Trị, ủy viên Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Hồ Xuân Hiếu
70 Đào Mạnh Hùng
Điện thoại:0912787191
Điện thoại cơ quan:
Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Cam Lộ, ủy viên Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Đào Mạnh Hùng
71 Nguyễn Văn Hùng
Điện thoại:0913485359
Điện thoại cơ quan:
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Hùng
72 Thái Thanh Hùng (Hòa thượng Thích Thiện Tấn)
Điện thoại:0905278111
Điện thoại cơ quan:
Ủy viên Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Trị, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Đông Hà, trụ trì Chùa Cam Lộ Thái Thanh Hùng (Hòa thượng Thích Thiện Tấn)
73 Võ Văn Hưng
Điện thoại:0913249567
Điện thoại cơ quan:
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị (từ tháng 6 năm 2020) Võ Văn Hưng
74 Hồ Quốc Hương
Điện thoại:0946121027
Điện thoại cơ quan:
Email: huongpctmtgiolinh@gmail.com
Phó Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh Hồ Quốc Hương
75 Lê Thị Hương
Điện thoại:0914958999
Điện thoại cơ quan:
Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo, Ủy viên Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Lê Thị Hương
76 Lê Thị Lan Hương
Điện thoại:0982548456
Điện thoại cơ quan:
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh Lê Thị Lan Hương
77 Nguyễn Thị Thanh Hương
Điện thoại:0911398599
Điện thoại cơ quan:
Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Đông Hà Nguyễn Thị Thanh Hương
78 Nguyễn Trần Huy
Điện thoại:0917988019
Điện thoại cơ quan:
Email: ntranhuytxqt@gmail.com
Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Trần Huy
79 Nguyễn Văn Khởi
Điện thoại:0905465137
Điện thoại cơ quan:
Email: nguyenvankhoitp@gmail.com
Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh Nguyễn Văn Khởi
80 Nguyễn Thế Lập
Điện thoại:0914146626
Điện thoại cơ quan:
Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nguyễn Thế Lập
81 Phạm Đình Lợi
Điện thoại:0913442676
Điện thoại cơ quan:
Quyền Chủ tịch UBND huyện Hải Lăng Phạm Đình Lợi
82 Nguyễn Văn Lương
Điện thoại:0945156175
Điện thoại cơ quan:
Chủ tịch Hội Nông dân huyện Vĩnh Linh Nguyễn Văn Lương
83 Đỗ Thị Lý
Điện thoại:0913485188
Điện thoại cơ quan:
Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Ủy viên Ban Pháp chế HĐND tỉnh Đỗ Thị Lý
84 Đặng Thị Lý
Điện thoại:0917988662
Điện thoại cơ quan:
Phó Chủ tịch UBMTTQ huyện Cam Lộ Đặng Thị Lý
85 Phạm Ngọc Minh
Điện thoại:0982595373
Điện thoại cơ quan:
Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh (từ tháng 6/2020), Ủy viên Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Phạm Ngọc Minh
86 Hoàng Thị Phương Nam
Điện thoại:0915393757
Điện thoại cơ quan:
Chủ tịch UBMTTQVN huyện Hải Lăng Hoàng Thị Phương Nam
87 Vũ Văn Phong
Điện thoại:0948591678
Điện thoại cơ quan:
Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy Vĩnh Linh Vũ Văn Phong
88 Phan Văn Phụng
Điện thoại:0913485575
Điện thoại cơ quan:
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Phan Văn Phụng
89 Nguyễn Đăng Quang
Điện thoại:0983285595
Điện thoại cơ quan:
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Trị, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị (từ tháng 09/2020) Nguyễn Đăng Quang
90 Lê Hồng Sơn
Điện thoại:0903586456
Điện thoại cơ quan:
Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh, Ủy viên Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Lê Hồng Sơn
91 Trần Thị Thảo
Điện thoại:0913191559
Điện thoại cơ quan:
Phó Trưởng Ban Văn hóa Xã hội HĐND tỉnh (nghỉ hưu từ tháng 3/2020) Trần Thị Thảo
92 Ngô Xuân Thường

Điện thoại cơ quan:
Thượng tá, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng tỉnh (thôi làm nhiệm vụ Đại biểu từ tháng 12/2017) Ngô Xuân Thường
93 Trần Đình Trung
Điện thoại:0903586456
Điện thoại cơ quan:
Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Hướng Hóa Trần Đình Trung
94 Nguyễn Trí Tuân
Điện thoại:0919228368
Điện thoại cơ quan:
Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Đakrông Nguyễn Trí Tuân
95 Lê Minh Tuấn
Điện thoại:0914138585
Điện thoại cơ quan:
Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Hướng Hóa, ủy viên Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Lê Minh Tuấn
96 Phan Ngọc Tư
Điện thoại:0914127139
Điện thoại cơ quan:
Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Vĩnh Linh, Ủy viên Ban Dân tộc HĐND tỉnh Phan Ngọc Tư
97 Bùi Thị Vân
Điện thoại:0944203046
Điện thoại cơ quan:
Chánh Văn phòng HĐND tỉnh Bùi Thị Vân
98 Ly Kiều Vân
Điện thoại:0914214746
Điện thoại cơ quan:
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính, Ủy viên Ban Dân tộc HĐND tỉnh Ly Kiều Vân
Đại biểu HĐND tỉnh khoá VI, nhiệm kỳ 2011-2016
99 Lê Hữu Phúc
Điện thoại:0913485689
Điện thoại cơ quan:
Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, Bí thư Tỉnh ủy khóa XV, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa VI Lê Hữu Phúc
100 Lê Bá Nguyên
Điện thoại:0913485093
Điện thoại cơ quan:
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa VI, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XII Lê Bá Nguyên
101 Nguyễn Đức Dũng
Điện thoại:0913421720
Điện thoại cơ quan:
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đức Dũng
102 Trần Văn Đoàn (Trần Đoàn)
Điện thoại:0905227388
Điện thoại cơ quan:
Tỉnh ủy viên, Ủy viên Thường trực HĐND, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách Trần Văn Đoàn (Trần Đoàn)
103 Nguyễn Đăng Quang
Điện thoại:0983285595
Điện thoại cơ quan:
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Đông Hà, Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang
104 Nguyễn Đăng Ánh
Điện thoại:0914141229
Điện thoại cơ quan:
Phó Trưởng Ban chuyên trách Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Ánh
105 Hoàng Đức Thắng
Điện thoại:0913485759
Điện thoại cơ quan:
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh tỉnh Hoàng Đức Thắng
106 Hồ Thị Lệ Hà
Điện thoại:0914141449
Điện thoại cơ quan:
Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Hướng Hóa Hồ Thị Lệ Hà
107 Nguyễn Văn Bài
Điện thoại:0913485095
Điện thoại cơ quan:
Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Trị Nguyễn Văn Bài
108 Dương Văn Sơn
Điện thoại:0903503860
Điện thoại cơ quan:
Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Giám đốc Công ty Cổ phần Thiên Tân Quảng Trị Dương Văn Sơn
109 Nguyễn Văn Hùng
Điện thoại:0913407360
Điện thoại cơ quan:
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Nguyễn Văn Hùng
110 Trần Thị Quyết
Điện thoại:0983019676
Điện thoại cơ quan:
Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh (từ tháng 6/2011-02/2015) Trần Thị Quyết
111 Trần Thị Thảo
Điện thoại:0913191519
Điện thoại cơ quan:
Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Trần Thị Thảo
112 Phan Văn Linh
Điện thoại:0913400447
Điện thoại cơ quan:
Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội Phan Văn Linh
113 Lê Phúc Thiện
Điện thoại:0942353357
Điện thoại cơ quan:
Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị Lê Phúc Thiện
114 Nguyễn Thị Thanh
Điện thoại:0914149015
Điện thoại cơ quan:
Phó Giám đốc Sở Y tế
Kiêm Chi cục Trưởng Chi cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình tỉnh
Nguyễn Thị Thanh
115 Hồ Thị Kim Cúc
Điện thoại:0914241299
Điện thoại cơ quan:
Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Đakrông Hồ Thị Kim Cúc
116 Nguyễn Đông Bình (Nguyễn Hữu Đông)
Điện thoại:0919435789
Điện thoại cơ quan:
Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND phường 5, thành phố Đông Hà Nguyễn Đông Bình (Nguyễn Hữu Đông)
117 Nguyễn Văn Cầu
Điện thoại:0915054555
Điện thoại cơ quan:
Ủy viên Đảng Đoàn, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh Quảng Trị Nguyễn Văn Cầu
118 Lê Tiến Dũng
Điện thoại:0914092621
Điện thoại cơ quan:
Tỉnh ủy viên, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Trị Lê Tiến Dũng
119 Lê Anh Đức
Điện thoại:0914214709
Điện thoại cơ quan:
Phó Trưởng Ban chuyên trách Ban Pháp chế HĐND tỉnh Lê Anh Đức
120 Nguyễn Thị Thanh Thủy
Điện thoại:0919854987
Điện thoại cơ quan:
Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Quảng Trị Nguyễn Thị Thanh Thủy
121 Hồ Thị Thu Hằng
Điện thoại:0914042018
Điện thoại cơ quan:
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hồ Thị Thu Hằng
122 Nguyền Trần Huy
Điện thoại:0917988019
Điện thoại cơ quan:
Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị xã Quảng Trị, Chủ tịch HĐND thị xã Quảng Trị Nguyền Trần Huy
123 Lê Thị Lan Hương
Điện thoại:0982548456
Điện thoại cơ quan:
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Lê Thị Lan Hương
124 Hoàng Đức Cường
Điện thoại:0914022627
Điện thoại cơ quan:
Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn thư ký kỳ họp HĐND tỉnh khóa VI Hoàng Đức Cường
125 Nguyễn Bình
Điện thoại:0913485234
Điện thoại cơ quan:
Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Nguyễn Bình
126 Nguyễn Thị Thu Hà
Điện thoại:0914349235
Điện thoại cơ quan:
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội đồng đội tỉnh Nguyễn Thị Thu Hà
127 Nguyễn Viết Quế
Điện thoại:0914929133
Điện thoại cơ quan:
Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Vĩnh Linh Nguyễn Viết Quế
128 Lê Văn Chiến
Điện thoại:0913485477
Điện thoại cơ quan:
Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh tỉnh Quảng Trị Lê Văn Chiến
129 Hoàng Thế
Điện thoại:0905282933
Điện thoại cơ quan:
Phó chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Quảng Trị Hoàng Thế
130 Thái Thanh Hùng (Hòa thượng Thích Thiện Tấn)
Điện thoại:0905278111
Điện thoại cơ quan:
Ủy viên Hội đồng trị sự Trung ương, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Quảng Trị, Trưởng Ban Giáo dục tăng ni tỉnh Quảng Trị, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo thành phố Đông Hà, Hiệu trưởng Trường Trung cấp Phật học, Viện chủ Chùa Cam Lộ Thái Thanh Hùng (Hòa thượng Thích Thiện Tấn)
131 Trần Minh Thanh
Điện thoại:0982078456
Điện thoại cơ quan:
Đại tá, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị Trần Minh Thanh
132 Hồ Văn Hoàn
Điện thoại:0984114467
Điện thoại cơ quan:
Trưởng Khuyến nông xã Vĩnh Lâm, huyện Vĩnh Linh Hồ Văn Hoàn
133 Trần Thoàn
Điện thoại:0914691045
Điện thoại cơ quan:
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Gio Linh Trần Thoàn
134 Nguyễn Công Phán
Điện thoại:0913456191
Điện thoại cơ quan:
Tỉnh ủy viên, Bí thư, Chủ tịch UBND huyện Cam Lộ Nguyễn Công Phán
135 Nguyễn Đức Chính
Điện thoại:0913485193
Điện thoại cơ quan:
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Nguyễn Đức Chính
136 Hồ Văn Hiếu
Điện thoại:0911395234
Điện thoại cơ quan:
Trưởng phòng Văn hóa Thông tin huyện Đakrông Hồ Văn Hiếu
137 Lê Công Dung
Điện thoại:0913485300
Điện thoại cơ quan:
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Lê Công Dung
138 Nguyễn Hữu Thể
Điện thoại:01685913249
Điện thoại cơ quan:
Giám đốc Ban Quản lý Trung tâm Thương mại Lao Bảo Nguyễn Hữu Thể
139 Lê Quang Lanh
Điện thoại:0913434773
Điện thoại cơ quan:
Tỉnh ủy viên, Bí thư, Chủ tịch UBND huyện đảo Cồn Cỏ Lê Quang Lanh
140 Võ Thị Hoa Hằng
Điện thoại:0913485658
Điện thoại cơ quan:
Phó Chủ tịch UBMTTQVN thành phố Đông Hà Võ Thị Hoa Hằng
141 Nguyễn Đức Cường
Điện thoại:0914210199
Điện thoại cơ quan:
Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XV, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Cường
142 Phan Văn Vĩnh
Điện thoại:0963506921
Điện thoại cơ quan:
Phó Giám đốc Công ty Điện lực Quảng Trị Phan Văn Vĩnh
143 Nguyễn Hữu Dũng
Điện thoại:0913485358
Điện thoại cơ quan:
Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Dũng
144 Phan Thị Hoài
Điện thoại:01699230676
Điện thoại cơ quan:
Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông huyện Triệu Phong Phan Thị Hoài
145 Đoàn Thị Oanh
Điện thoại:0916598234
Điện thoại cơ quan:
Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Triệu Lăng, huyện Triệu Phong Đoàn Thị Oanh
146 Hoàng Thị Phương Nam
Điện thoại:0982074223
Điện thoại cơ quan:
Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Hải Lăng
Kiêm Chi cục Trưởng Chi cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình tỉnh
Hoàng Thị Phương Nam
147 Trương Quang Ánh
Điện thoại:0914614991
Điện thoại cơ quan:
Chủ tich Hội đồng quản trị, Giám đốc Hợp tác xã sản xuất nông nghiệp Hậu Trường, huyện Hải Lăng Trương Quang Ánh
148 Trần Đức Tâm
Điện thoại:0913485026
Điện thoại cơ quan:
Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư tỉnh Quảng Trị Trần Đức Tâm
Đại biểu HĐND tỉnh khóa V, nhiệm kỳ 2004-2009, kéo dài 2011
149 Trần Ngọc Ánh

Điện thoại cơ quan:
Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Hải Lăng Trần Ngọc Ánh
150 Nguyễn Văn Bài

Điện thoại cơ quan:
Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Văn Bài
151 Hoàng Thị Bắc
Điện thoại:0913485464
Điện thoại cơ quan:
Chánh Văn phòng HĐND tỉnh Hoàng Thị Bắc
152 Trần Phong Bản

Điện thoại cơ quan:
Ủy viên Thường trực Đảng ủy xã Trung Giang Trần Phong Bản
153 Lê Vũ Bằng

Điện thoại cơ quan:
Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội Lê Vũ Bằng
154 Hồ Thanh Bân

Điện thoại cơ quan:
Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Đakrông Hồ Thanh Bân
155 Nguyễn Bình
Điện thoại:0913485234
Điện thoại cơ quan:
Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thông tin Nguyễn Bình
156 Nguyễn Đức Chính
Điện thoại:0913485193
Điện thoại cơ quan:
Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Nguyễn Đức Chính
157 Hồ Thị Kim Cúc

Điện thoại cơ quan:
Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Đakrông Hồ Thị Kim Cúc
158 Trần Đình Dũng

Điện thoại cơ quan:
Tỉnh ủy viên, Chủ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Trần Đình Dũng
159 Nguyễn Đức Dũng
Điện thoại:0913421720
Điện thoại cơ quan:
Giám đốc Nhà văn hóa Thiếu nhi tỉnh Nguyễn Đức Dũng
160 Phan Văn Dũng

Điện thoại cơ quan:
Tỉnh ủy viên, Giám đốc Công ty Xi măng Quảng Trị Phan Văn Dũng
161 Trương Định

Điện thoại cơ quan:
Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Quang, huyện Vĩnh Linh Trương Định
162 Trần Văn Đoàn (Trần Đoàn)
Điện thoại:0905227388
Điện thoại cơ quan:
Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty Cổ phần nông sản Tân Lâm Trần Văn Đoàn (Trần Đoàn)
163 Lê Anh Đức
Điện thoại:0914214709
Điện thoại cơ quan:
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Triệu Độ Lê Anh Đức
164 Nguyễn Trí Giạc

Điện thoại cơ quan:
Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch UBMTTQVN huyện Hải Lăng Nguyễn Trí Giạc
165 Phan Văn Giang (Thích Chánh Huyền)

Điện thoại cơ quan:
Tu sĩ, Phó Ban Trị sự Tỉnh giáo hội Phật giáo Quảng Trị, Chánh đại diện huyện Giáo hội Phật giáo Triệu Phong Phan Văn Giang (Thích Chánh Huyền)
166 Hoàng Giáo

Điện thoại cơ quan:
Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Cam Lộ Hoàng Giáo
167 Hồ Thị Lệ Hà

Điện thoại cơ quan:
Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Hướng Hóa Hồ Thị Lệ Hà
168 Trương Thị Hạnh

Điện thoại cơ quan:
Phó Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Trị Trương Thị Hạnh
169 Nguyễn Thị Hằng

Điện thoại cơ quan:
Chủ tịch UBND xã Tân Liên, huyện Hướng Hóa Nguyễn Thị Hằng
170 Võ Thị Hoa Hằng

Điện thoại cơ quan:
Phó Bí thư Thường trực Thị Đoàn Đông Hà Võ Thị Hoa Hằng
171 Lê Thị Phương Hoa

Điện thoại cơ quan:
Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Gio Linh Lê Thị Phương Hoa
172 Đoàn Thọ Hòa (Đoàn Văn Dũng)

Điện thoại cơ quan:
Chủ nhiệm HTX kinh doanh tổng hợp An Lộng, xã Triệu Hòa, huyện Triệu Phong Đoàn Thọ Hòa (Đoàn Văn Dũng)
173 Văn Ngọc Hùng

Điện thoại cơ quan:
Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Hải Lăng Văn Ngọc Hùng
174 Nguyễn Văn Hùng
Điện thoại:0913407360
Điện thoại cơ quan:
Bí thư Thị ủy Quảng Trị Nguyễn Văn Hùng
175 Trần Văn Huỳnh

Điện thoại cơ quan:
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Trần Văn Huỳnh
176 Phan Ngọc Kiều

Điện thoại cơ quan:
Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Triệu Phong Phan Ngọc Kiều
177 Phan Văn Lăng

Điện thoại cơ quan:
Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Hải Dương, huyện Hải Lăng Phan Văn Lăng
178 Tạ Quang Lễ

Điện thoại cơ quan:
Chủ tịch Hội Nông dân huyện Vĩnh Linh Tạ Quang Lễ
179 Thái Vĩnh Liệu

Điện thoại cơ quan:
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Đông Hà Thái Vĩnh Liệu
180 Lê Phước Long

Điện thoại cơ quan:
Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Lê Phước Long
181 Nguyễn Viết Nên

Điện thoại cơ quan:
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Viết Nên
182 Ngô Thanh Nghị

Điện thoại cơ quan:
Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Triệu Phong Ngô Thanh Nghị
183 Lê Bá Nguyên
Điện thoại:0913485093
Điện thoại cơ quan:
Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lê Bá Nguyên
184 Hồ ChoaH (Hồ Tấn Nhạc)

Điện thoại cơ quan:
Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Hướng Hóa Hồ ChoaH (Hồ Tấn Nhạc)
185 Hồ Duy Nhân

Điện thoại cơ quan:
Phó Chỉ huy Trưởng về Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hồ Duy Nhân
186 Trần Văn Nhuận

Điện thoại cơ quan:
Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị Trần Văn Nhuận
187 Lê Hữu Phúc

Điện thoại cơ quan:
Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê Hữu Phúc
188 Trần Thị Phước

Điện thoại cơ quan:
Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Triệu Phong Trần Thị Phước
189 Phan Thị Quý

Điện thoại cơ quan:
Giám đốc Công ty TNHH Điện cơ COTICO Phan Thị Quý
190 Trần Thị Quyết
Điện thoại:0983019676
Điện thoại cơ quan:
Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Gio Linh Trần Thị Quyết
191 Phan Quyết

Điện thoại cơ quan:
Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Trị Phan Quyết
192 Hoàng Phước Quỳnh

Điện thoại cơ quan:
Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Chánh Văn phòng Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hoàng Phước Quỳnh
193 Phan Thị Sáng

Điện thoại cơ quan:
Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Quảng Trị Phan Thị Sáng
194 Bùi Quang Sinh

Điện thoại cơ quan:
Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị Bùi Quang Sinh
195 Trần Văn Thành

Điện thoại cơ quan:
Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Trị Trần Văn Thành
196 Hoàng Đức Thắng

Điện thoại cơ quan:
Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Trị Hoàng Đức Thắng
197 Nguyễn Hữu Thắng

Điện thoại cơ quan:
Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Vĩnh Linh Nguyễn Hữu Thắng
198 Lương Trung Thông

Điện thoại cơ quan:
Tỉnh ủy viên, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Quảng Trị Lương Trung Thông
Đại biểu HĐND tỉnh khóa IV, nhiệm kỳ 1999-2004
199 Nguyễn Văn Bài

Điện thoại cơ quan:
Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Văn Bài
200 Lê Vũ Bằng

Điện thoại cơ quan:
Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Triệu Phong Lê Vũ Bằng
201 Hồ Thanh Bân

Điện thoại cơ quan:
Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Đakrông Hồ Thanh Bân
202 Võ Duy Chất

Điện thoại cơ quan:
Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Võ Duy Chất
203 Nguyễn Đức Chính

Điện thoại cơ quan:
Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Nguyễn Đức Chính
204 Hồ Thị Kim Cúc

Điện thoại cơ quan:
Ủy viên Thường vụ Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Đakrông Hồ Thị Kim Cúc
205 Nguyễn Đức Cường

Điện thoại cơ quan:
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Nguyễn Đức Cường
206 Lê Thế Danh

Điện thoại cơ quan:
Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh tỉnh Quảng Trị Lê Thế Danh
207 Phan Văn Dũng

Điện thoại cơ quan:
Tỉnh ủy viên, Giám đốc Công ty Xi măng Quảng Trị Phan Văn Dũng
208 Trần Đình Dũng

Điện thoại cơ quan:
Tỉnh ủy viên, Chỉ huy Trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Trần Đình Dũng
209 Lê Anh Đức

Điện thoại cơ quan:
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Triệu Độ, huyện Triệu Phong Lê Anh Đức
210 Nguyễn Xuân Đức

Điện thoại cơ quan:
Giám đốc Sở Văn hóa Thông tin tỉnh Quảng Trị Nguyễn Xuân Đức
211 Nguyễn Viết Hai

Điện thoại cơ quan:
Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Nông trường Quyết Thắng, huyện Vĩnh Linh Nguyễn Viết Hai
212 Lê Thị Hoa

Điện thoại cơ quan:
Phòng Giáo dục thị xã Đông Hà Lê Thị Hoa
213 Lê Thị Phương Hoa

Điện thoại cơ quan:
Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Gio Linh Lê Thị Phương Hoa
214 Nguyễn Văn Hùng

Điện thoại cơ quan:
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng
215 Văn Ngọc Hùng

Điện thoại cơ quan:
Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Hải Lăng Văn Ngọc Hùng
216 Lê Khước

Điện thoại cơ quan:
fdf Lê Khước
217 Nguyễn Minh Kỳ

Điện thoại cơ quan:
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Nguyễn Minh Kỳ
218 Lê Quang Lanh

Điện thoại cơ quan:
Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị Lê Quang Lanh
219 Nguyễn Ngọc Lễ

Điện thoại cơ quan:
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Gio Việt, huyện Gio Linh Nguyễn Ngọc Lễ
220 Trần Huy Liệu

Điện thoại cơ quan:
Phó Chỉ huy Trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Trần Huy Liệu
221 Lê Phước Long

Điện thoại cơ quan:
Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Lê Phước Long
222 Nguyễn Thị Lợi

Điện thoại cơ quan:
Trưởng khoa, Trung tâm y tế huyện Hải Lăng Nguyễn Thị Lợi
223 Nguyễn Thị Hoa Lợi

Điện thoại cơ quan:
Trưởng phòng Lao động TBXH huyện Triệu Phong Nguyễn Thị Hoa Lợi
224 Đoàn Xuân Luyến

Điện thoại cơ quan:
Giám đốc Công ty TNHH thương mại số 1 Đông Hà Đoàn Xuân Luyến
225 Dương Thị Mai

Điện thoại cơ quan:
Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Gio Linh Dương Thị Mai
226 Nguyễn Mãnh

Điện thoại cơ quan:
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hải Hòa, huyện Hải Lăng Nguyễn Mãnh
227 Nguyễn Thị Thùy Mỵ

Điện thoại cơ quan:
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thùy Mỵ
228 Nguyễn Viết Nên

Điện thoại cơ quan:
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Viết Nên
229 Lê Bá Nguyên

Điện thoại cơ quan:
Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã Quảng Trị Lê Bá Nguyên
230 Hồ Tấn Nhạc

Điện thoại cơ quan:
Chủ tịch HĐND huyện Hướng Hóa Hồ Tấn Nhạc
231 Hồ Xuân Pay

Điện thoại cơ quan:
Chủ tịch UBMTTQVN huyện Hướng Hóa Hồ Xuân Pay
232 Nguyễn Đức Quỳnh

Điện thoại cơ quan:
Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Cam Hiếu, huyện Cam Lộ Nguyễn Đức Quỳnh
233 Phan Thị Sáng

Điện thoại cơ quan:
Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Quảng Trị Phan Thị Sáng
234 Nguyễn Đức San

Điện thoại cơ quan:
Chủ nhiệm HTX Lam Thủy, xã Hải Vĩnh, huyện Hải Lăng Nguyễn Đức San
235 Trần Thao

Điện thoại cơ quan:
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Thao
236 Lê Hữu Thăng

Điện thoại cơ quan:
Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê Hữu Thăng
237 Lê Cảnh Thặng

Điện thoại cơ quan:
Chủ nhiệm HTX Bích La, xã Triệu Đông, huyện Triệu Phong Lê Cảnh Thặng
238 Lương Trung Thông

Điện thoại cơ quan:
Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Lương Trung Thông
239 Phan Đăng Thước

Điện thoại cơ quan:
Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Triệu Hòa, huyện Triệu Phong Phan Đăng Thước
240 Phan Minh Tiết (HT Thích Chánh Liêm)

Điện thoại cơ quan:
Hòa Thượng, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Trị Phan Minh Tiết (HT Thích Chánh Liêm)
241 Nguyễn Trành

Điện thoại cơ quan:
Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị Nguyễn Trành
242 Nguyễn Đức Tuấn

Điện thoại cơ quan:
Ủy viên UBND xã Vĩnh Thủy, huyện Vĩnh Linh Nguyễn Đức Tuấn
Đại biểu HĐND tỉnh khóa III, nhiệm kỳ 1994-1999
243 Nguyễn Bường

Điện thoại cơ quan:
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Nguyễn Bường
244 Võ Duy Chất

Điện thoại cơ quan:
Trưởng ban Tuyên huấn Tỉnh ủy Võ Duy Chất
245 Nguyễn Đức Cường

Điện thoại cơ quan:
Phó Chủ tịch UBND huyện Cam Lộ Nguyễn Đức Cường
246 Nguyễn Quang Dõng

Điện thoại cơ quan:
Phó Chủ tịch Hội nông dân tỉnh Nguyễn Quang Dõng
247 Nguyễn Tiến Dũng

Điện thoại cơ quan:
Giám đốc Xí nghiệp Đông lạnh Cửa Tùng Nguyễn Tiến Dũng
248 Lê Thế Danh

Điện thoại cơ quan:
Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh tỉnh Lê Thế Danh
249 Nguyễn Công Đề

Điện thoại cơ quan:
Giám đốc Nông trường Cồn Tiên huyện Gio Linh Nguyễn Công Đề
250 Trần Quang Diệp

Điện thoại cơ quan:
Huyện đội trưởng Huyện đội Triệu Phong Trần Quang Diệp
251 Nguyễn Viết Hai

Điện thoại cơ quan:
Phó Giám đốc Nông trường Quyết Thắng, huyện Vĩnh Linh Nguyễn Viết Hai
252 Lê Hải Hà

Điện thoại cơ quan:
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị Lê Hải Hà
253 Đoàn Thọ Hòa

Điện thoại cơ quan:
Chủ nhiệm HTX An Lộng, xã Triệu Hòa, huyện Triệu Phong Đoàn Thọ Hòa
254 Nguyễn Đức Hoan

Điện thoại cơ quan:
Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Đức Hoan
255 Lê Văn Hoan

Điện thoại cơ quan:
Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Quảng Trị Lê Văn Hoan
256 Hồ Thị Hồng

Điện thoại cơ quan:
Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Hướng Hóa Hồ Thị Hồng
257 Phan Xuân Kiểu

Điện thoại cơ quan:
Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên thị xã Đông Hà Phan Xuân Kiểu
258 Lê Khước

Điện thoại cơ quan:
Bí thư Huyện ủy Hải Lăng Lê Khước
259 Nguyễn Minh Kỳ

Điện thoại cơ quan:
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Nguyễn Minh Kỳ
260 Trương Thị Khuê

Điện thoại cơ quan:
Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Trương Thị Khuê
261 Lê Quang Lanh

Điện thoại cơ quan:
Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Trị Lê Quang Lanh
262 Hoàng Ngọc Lân

Điện thoại cơ quan:
Chủ tịch UBND huyện Gio Linh Hoàng Ngọc Lân
263 Thích Chánh Liêm

Điện thoại cơ quan:
Thượng tọa, Phó ban Trị sự giáo hội Phật giáo tỉnh Quảng Trị Thích Chánh Liêm
264 Hồ Xuân Long

Điện thoại cơ quan:
Chủ tịch UBMTTQVN huyện Hướng Hóa Hồ Xuân Long
265 Nguyễn Thị Lợi

Điện thoại cơ quan:
Trưởng khoa nội, Trung tâm y tế huyện Hải Lăng Nguyễn Thị Lợi
266 Hà Lực

Điện thoại cơ quan:
Bí thư Huyện ủy Vĩnh Linh Hà Lực
267 Lê Quang Lực

Điện thoại cơ quan:
Trưởng phòng Kinh tế huyện Cam Lộ Lê Quang Lực
268 Nguyễn Hữu Lương

Điện thoại cơ quan:
Giám đốc Trung tâm y tế huyện Vĩnh Linh Nguyễn Hữu Lương
269 Nguyễn Đình Lưu

Điện thoại cơ quan:
Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp tỉnh Quảng Trị Nguyễn Đình Lưu
270 Dương Thị Mai

Điện thoại cơ quan:
Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Gio Linh Dương Thị Mai
271 Nguyễn Viết Nên

Điện thoại cơ quan:
Bí thư Huyện ủy Gio Linh Nguyễn Viết Nên
272 Ngô Thanh Nghị

Điện thoại cơ quan:
Giám đốc Công ty Thương nghiệp tổng hợp huyện Triệu Phong Ngô Thanh Nghị
273 Nguyễn Thị Ninh

Điện thoại cơ quan:
Hiệu trưởng Trường Dân tộc Nội trú huyện Hướng Hóa Nguyễn Thị Ninh
274 Hồ Văn Pờn

Điện thoại cơ quan:
Bí thư Huyện ủy Hướng Hóa Hồ Văn Pờn
275 Hoàng Anh Quyết

Điện thoại cơ quan:
Chủ tịch UBND huyện Hải Lăng Hoàng Anh Quyết
276 Nguyễn Văn Song

Điện thoại cơ quan:
Quyền Chủ tịch UBND thị xã Quảng Trị Nguyễn Văn Song
277 Nguyễn Đức Tài

Điện thoại cơ quan:
Chủ nhiệm HTX vận tải ô tô Đông Hà Nguyễn Đức Tài
278 Trần Thao

Điện thoại cơ quan:
Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Linh Trần Thao
279 Lê Hữu Thỏa

Điện thoại cơ quan:
Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị Lê Hữu Thỏa
280 Lương Trung Thông

Điện thoại cơ quan:
Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Lương Trung Thông
281 Đào Xuân Thống

Điện thoại cơ quan:
Giám đốc Công an tỉnh Đào Xuân Thống
282 Nguyễn Thương

Điện thoại cơ quan:
Chủ nhiệm HTX Đại An Khê, xã Hải Thượng, huyện Hải Lăng Nguyễn Thương
283 Nguyễn Thị Thanh Tịnh

Điện thoại cơ quan:
Tổ trưởng khoa xã hội, Trung tâm y tế huyện Triệu Phong Nguyễn Thị Thanh Tịnh
284 Trần Trọng Tốn

Điện thoại cơ quan:
Tổng Biên tập Báo Quảng Trị Trần Trọng Tốn
285 Nguyễn Trành

Điện thoại cơ quan:
Bí thư Thị ủy Đông Hà Nguyễn Trành
286 Võ Xuân Trữ

Điện thoại cơ quan:
Bí thư Huyện ủy Triệu Phong Võ Xuân Trữ
287 Trần Văn Tuyên

Điện thoại cơ quan:
Linh mục Quản xứ nhà thờ Văn Quỹ, xã Hải Tân, huyện Hải Lăng Trần Văn Tuyên
Đại biểu HĐND tỉnh khóa II, nhiệm kỳ 1989-1994
288 Lê Vũ Bằng

Điện thoại cơ quan:
Chủ tịch UBND huyện Triệu Hải Lê Vũ Bằng
289 Vũ Sơn Bình

Điện thoại cơ quan:
Giám đốc Công ty dịch vụ giống cây trồng Triệu Hải Vũ Sơn Bình
290 Nguyễn Bường

Điện thoại cơ quan:
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Nguyễn Bường
291 Lê Văn Cần

Điện thoại cơ quan:
Phó Tổng Biên tập Báo Quảng Trị Lê Văn Cần
292 Nguyễn Khắc Chư

Điện thoại cơ quan:
Quyền Giám đốc Sở Nông nghiệp Nguyễn Khắc Chư
293 Nguyễn Minh Chương

Điện thoại cơ quan:
Chủ tịch UBND thị xã Quảng Trị Nguyễn Minh Chương
294 Lê Thị Kim Cúc

Điện thoại cơ quan:
Giám đốc Công ty Ngoại thương Triệu Hải Lê Thị Kim Cúc
295 Hồ Văn Đàn

Điện thoại cơ quan:
Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Hướng Hóa Hồ Văn Đàn
296 Nguyễn Xuân Đàm

Điện thoại cơ quan:
Giám đốc Sở Văn hóa Thông tin tỉnh Quảng Trị Nguyễn Xuân Đàm
297 Trần Đoàn (Trần Văn Đoàn)

Điện thoại cơ quan:
Phó Giám đốc Xí nghiệp Hồ Tiêu Tân Lâm Trần Đoàn (Trần Văn Đoàn)
298 Phan Danh

Điện thoại cơ quan:
Quyền Trưởng Ban khoa học kỹ thuật tỉnh Quảng Trị Phan Danh
299 Trần Quang Diệp

Điện thoại cơ quan:
Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Triệu Hải Trần Quang Diệp
300 Đoàn Viết Dũng

Điện thoại cơ quan:
Phó phòng y tế thị xã Đông Hà Đoàn Viết Dũng
301 Hồ Gô

Điện thoại cơ quan:
Phó Chủ tịch UBMT tỉnh Quảng Trị Hồ Gô
302 Nguyễn Thanh Hà

Điện thoại cơ quan:
Phó Chủ tịch UBND thị xã Đông Hà Nguyễn Thanh Hà
303 Lê Hải Hà

Điện thoại cơ quan:
Phó Chủ tịch UBND thị xã Đông Hà Lê Hải Hà
304 Nguyễn Thanh Hà

Điện thoại cơ quan:
Đại tá, Chỉ huy Trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nguyễn Thanh Hà
305 Nguyễn Đức Hân

Điện thoại cơ quan:
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Nguyễn Đức Hân
306 Ngô Xuân Hồi

Điện thoại cơ quan:
Hiệu trưởng Trường Cấp III Cồn Tiên, huyện Bến Hải Ngô Xuân Hồi
307 Nguyễn Hiền

Điện thoại cơ quan:
Phó Chủ tịch UBND thị xã Quảng Trị Nguyễn Hiền
308 Võ Thị Quỳnh Hoa

Điện thoại cơ quan:
Phó Ban Quản lý HTX mua bán Triệu Hải Võ Thị Quỳnh Hoa
309 Nguyễn Đức Hoan

Điện thoại cơ quan:
Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Đức Hoan
310 Lê Văn Hoan

Điện thoại cơ quan:
Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Quảng Trị Lê Văn Hoan
311 Nguyễn Xuân Hòa

Điện thoại cơ quan:
Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Trị Nguyễn Xuân Hòa
312 Hoàng Xuân Hòa

Điện thoại cơ quan:
Phó Chủ tịch UBND huyện Triệu Hải Hoàng Xuân Hòa
313 Văn Viết Hóa

Điện thoại cơ quan:
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Văn Viết Hóa
314 Hoàng Chiếm Hùng

Điện thoại cơ quan:
Phó Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Trị Hoàng Chiếm Hùng
315 Hồ Ngọc Hy

Điện thoại cơ quan:
Bí thư Thị ủy Đông Hà Hồ Ngọc Hy
316 Trương Thị Khuê

Điện thoại cơ quan:
Hội trưởng Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Quảng Trị Trương Thị Khuê
317 Nguyễn Minh Kỳ

Điện thoại cơ quan:
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Nguyễn Minh Kỳ
318 Hà Lực

Điện thoại cơ quan:
Giám đốc Xí nghiệp cơ khí huyện Bến Hải Hà Lực
319 Nguyễn Minh Lai

Điện thoại cơ quan:
Giám đốc Sở Thể dục Thể thao Nguyễn Minh Lai
320 Nguyễn Lãnh

Điện thoại cơ quan:
Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Lãnh
321 Ngô Tứ Linh

Điện thoại cơ quan:
Giám đốc Sở Công nghiệp Ngô Tứ Linh
322 Nguyễn Thị Miên

Điện thoại cơ quan:
Trưởng khoa sản Bệnh viện Triệu Hải Nguyễn Thị Miên
323 Trương Nam Phương

Điện thoại cơ quan:
Trưởng phòng Lâm nghiệp huyện Bến Hải Trương Nam Phương
324 Nguyễn Viết Nên

Điện thoại cơ quan:
Phó Bí thư Huyện ủy Bến Hải Nguyễn Viết Nên
325 Hồ Xuân Pay

Điện thoại cơ quan:
Ủy viên Thường vụ Huyện ủy Hướng Hóa Hồ Xuân Pay
326 Hoàng Phước

Điện thoại cơ quan:
Giám đốc Sở Thủy lợi Hoàng Phước
327 Bùi Đăng Quang

Điện thoại cơ quan:
Giám đốc Sở y tế Bùi Đăng Quang
328 Trương Hữu Quốc

Điện thoại cơ quan:
Giám đốc Công an tỉnh Trương Hữu Quốc
329 Hoàng Anh Quyết

Điện thoại cơ quan:
Trưởng phòng Tổ chức lao động xã hội huyện Triệu Hải Hoàng Anh Quyết
330 Hồ Sỹ Sô

Điện thoại cơ quan:
Phó Tổng thư thư Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Hồ Sỹ Sô
331 Trần Minh Sơn

Điện thoại cơ quan:
Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh xã hội tỉnh Trần Minh Sơn
332 Trần Tửu

Điện thoại cơ quan:
Phó Giám đốc Sở Lâm nghiệp Trần Tửu
333 Lê Phước Từ

Điện thoại cơ quan:
Chủ nhiệm Ủy ban kế hoạch tỉnh Lê Phước Từ
334 Nguyễn Tải

Điện thoại cơ quan:
Giám đốc Sở Thủy sản Nguyễn Tải
335 Hồ Tất Tạo

Điện thoại cơ quan:
Chủ nhiệm HTX Nông nghiệp xã Cam Thanh, thị xã Đông Hà Hồ Tất Tạo
336 Lê Bá Tạo

Điện thoại cơ quan:
Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh Lê Bá Tạo
337 Nguyễn Văn Thành

Điện thoại cơ quan:
Giám đốc Sở Bưu điện Nguyễn Văn Thành
338 Đào Thành

Điện thoại cơ quan:
Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Đào Thành
339 Lê Xuân Thông

Điện thoại cơ quan:
Chủ tịch UBND huyện Hướng Hóa Lê Xuân Thông
340 Hoàng Thao

Điện thoại cơ quan:
Phó Chủ tịch UBND huyện Bến Hải Hoàng Thao
341 Lê Hữu Thỏa

Điện thoại cơ quan:
Chủ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lê Hữu Thỏa
342 Trương Sỹ Tiến

Điện thoại cơ quan:
Giám đốc Sở Giáo dục Trương Sỹ Tiến
343 Võ Xuân Trữ

Điện thoại cơ quan:
Bí thư Huyện ủy Triệu Hải Võ Xuân Trữ
344 Hoàng Văn Trung

Điện thoại cơ quan:
Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hoàng Văn Trung
345 Nguyễn Ái Vân

Điện thoại cơ quan:
Huyện ủy viên Huyện ủy Bến Hải Nguyễn Ái Vân
346 Đinh Tấn Vĩnh

Điện thoại cơ quan:
Chủ tịch UBND huyện Bến Hải Đinh Tấn Vĩnh
347 Nguyễn Thành Việt

Điện thoại cơ quan:
Quyền đảo trưởng Đảo Cồn Cỏ Nguyễn Thành Việt
Đại biểu HĐND tỉnh khóa I (bầu từ Bình Trị Thiên chuyển ra)
348 Trần Đắc

Điện thoại cơ quan:
Phó Bí thư Huyện ủy Bến Hải Trần Đắc
349 Nguyễn Bường

Điện thoại cơ quan:
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Nguyễn Bường
350 Nguyễn Thị Bé

Điện thoại cơ quan:
Kế toán trưởng HTX Nông nghiệp xã Vĩnh Kim, huyện Bến Hải Nguyễn Thị Bé
351 Lê Thị Kim Cúc

Điện thoại cơ quan:
Giám đốc Công ty Xuất nhập khẩu huyện Triệu Hải Lê Thị Kim Cúc
352 Lê Dũng

Điện thoại cơ quan:
Giám đốc Sở Lương thực Lê Dũng
353 Lê Xuân Hải

Điện thoại cơ quan:
Giám đốc Sở Tư pháp Lê Xuân Hải
354 Lê Hải Hà

Điện thoại cơ quan:
Chủ tịch UBND thị xã Đông Hà Lê Hải Hà
355 Nguyễn Đức Hân

Điện thoại cơ quan:
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Hân
356 Nguyễn Thị Hồ

Điện thoại cơ quan:
Phụ trách kỹ thuật chăn nuôi nông trường Tân Lâm Nguyễn Thị Hồ
357 Nguyễn Thị Hoa

Điện thoại cơ quan:
Ủy viên BCH Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Hướng Hóa Nguyễn Thị Hoa
358 Võ Thị Quỳnh Hoa

Điện thoại cơ quan:
Phó Chủ nhiệm HTX mua bán tổng hợp Triệu Hải Võ Thị Quỳnh Hoa
359 Nguyễn Đức Hoan

Điện thoại cơ quan:
Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Đức Hoan
360 Nguyễn Kham

Điện thoại cơ quan:
Chủ tịch UBND huyện Triệu Hải Nguyễn Kham
361 Trương Thị Khuê

Điện thoại cơ quan:
Hội trưởng Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Quảng Trị Trương Thị Khuê
362 Nguyễn Minh Kỳ

Điện thoại cơ quan:
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Kỳ
363 Trần Văn Lập

Điện thoại cơ quan:
Phó Chủ nhiệm HTX nông nghiệp Trung Hải, huyện Bến Hải Trần Văn Lập
364 Bùi Quang Minh

Điện thoại cơ quan:
Ủy viên thư ký xã Hải Tân, huyện Triệu Hải Bùi Quang Minh
365 Hồ Văn Pờn

Điện thoại cơ quan:
Chủ tịch UBND huyện Hướng Hóa Hồ Văn Pờn
366 Hoàng Phước

Điện thoại cơ quan:
Giám đốc Sở Thủy lợi Hoàng Phước
367 Hồ Ray

Điện thoại cơ quan:
Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Quảng Trị Hồ Ray
368 Trần Hữu Thăng

Điện thoại cơ quan:
Chủ nhiệm HTX Cam Nghĩa, thị xã Đông Hà Trần Hữu Thăng
369 Trần Quang Thế

Điện thoại cơ quan:
Trung tá, Trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Triệu Hải Trần Quang Thế
370 Phan Thị Thu

Điện thoại cơ quan:
Nhân viên thũ quỹ Hợp tác xã Phan Thị Thu
371 Dương Thị Thụy

Điện thoại cơ quan:
Bác sĩ Bệnh viện A Bến Hải Dương Thị Thụy
372 Trần Văn Tuấn

Điện thoại cơ quan:
Chủ nhiệm HTX Triệu Thuận, huyện Triệu Hải Trần Văn Tuấn
Thường trực HĐND tỉnh
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị khóa VIII
1 Nguyễn Đăng Quang
Điện thoại:0983285595
Điện thoại cơ quan:
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy
Chủ tịch HĐND tỉnh
Nguyễn Đăng Quang
2 Nguyễn Chiến Thắng
Điện thoại:0914222555
Điện thoại cơ quan:
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị (từ tháng 11/2023 đến nay) Nguyễn Chiến Thắng
3 Nguyễn Trần Huy
Điện thoại:0917988019
Điện thoại cơ quan:
Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị Nguyễn Trần Huy
4 Hồ Thị Thu Hằng
Điện thoại:0914042018
Điện thoại cơ quan:
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy
Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Quảng Trị
Hồ Thị Thu Hằng
5 Ly Kiều Vân
Điện thoại:0914214746
Điện thoại cơ quan:
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Trị
Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh Quảng Trị
Ly Kiều Vân
6 Nguyễn Văn Khởi
Điện thoại:0905465137
Điện thoại cơ quan:
Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh Quảng Trị Nguyễn Văn Khởi
7 Nguyễn Đăng Ánh
Điện thoại:0914141229
Điện thoại cơ quan:
Trưởng Ban Kinh tế ngân sách HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Ánh
Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị khóa VII
8 Nguyễn Văn Hùng
Điện thoại:0913485359
Điện thoại cơ quan:
Email: nguyenvanhung@quangtri.gov.vn
UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh (từ tháng 6/2016 đến tháng 9/2020) Nguyễn Văn Hùng
9 Nguyễn Đăng Quang
Điện thoại:0983285595
Điện thoại cơ quan:
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Trị, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị (từ tháng 09/2020) Nguyễn Đăng Quang
10 Nguyễn Đức Dũng
Điện thoại:0913421720
Điện thoại cơ quan: 0233 3550990
Email: nguyenducdung@quangtri.gov.vn
UVBTVTU, Phó chủ tịch TT HĐND tỉnh (từ tháng 6/2016-11/2020) Nguyễn Đức Dũng
11 Lê Quang Chiến

Điện thoại cơ quan:
UVBTVTU, Phó chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị (từ 07/12/2020) Lê Quang Chiến
12 Nguyễn Trần Huy
Điện thoại:0917988019
Điện thoại cơ quan:
Email: ntranhuytxqt@gmail.com
TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Trần Huy
13 Hồ Thị Thu Hằng
Điện thoại:0913042018
Điện thoại cơ quan:
Email: hothithuhang@quangtri.gov.vn
UVBTVTU, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Hồ Thị Thu Hằng
14 Lê Thị Lan Hương
Điện thoại:0914 522 459
Điện thoại cơ quan: 0233 3851714
Email: lethilanhuong@quangtri.gov.vn
UVBTVTU, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh Lê Thị Lan Hương
15 Nguyễn Văn Khởi
Điện thoại:0905465137
Điện thoại cơ quan:
Email: nguyenvankhoitp@gmail.com
Trưởng ban Pháp chế, HĐND tỉnh Nguyễn Văn Khởi
16 Bùi Thị Vân
Điện thoại:0944203046
Điện thoại cơ quan:
Email: buithivan@quangtri.gov.vn
Chánh Văn phòng HĐND tỉnh Bùi Thị Vân
17 Nguyễn Đăng Ánh
Điện thoại:0914141229
Điện thoại cơ quan:
Email: nguyendanganh@quangtri.gov.vn
Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách Nguyễn Đăng Ánh
18 Phan Văn Phụng
Điện thoại:0913485575
Điện thoại cơ quan:
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Trưởng Ban Kinh tế ngân sách HĐND tỉnh (từ tháng 6/2016-04/2020) Phan Văn Phụng
19 Nguyễn Văn Cầu
Điện thoại:0983285595
Điện thoại cơ quan:
Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh (từ tháng 6/2016 đến tháng 01/2020) Nguyễn Văn Cầu
Ban Kinh tế - Ngân sách
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
Ban Kinh tế - Ngân sách khóa VIII
1 Nguyễn Đăng Ánh
Điện thoại:0914141229
Điện thoại cơ quan:
Trưởng Ban Kinh tế ngân sách HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Ánh
2 Nguyễn Minh Sơn
Điện thoại:0947261557
Điện thoại cơ quan:
Phó Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh Quảng Trị Nguyễn Minh Sơn
3 Trần Văn Quảng
Điện thoại:0913442705
Điện thoại cơ quan:
Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Trần Văn Quảng
4 Hồ Xuân Hòe
Điện thoại:0913476083
Điện thoại cơ quan:
Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hồ Xuân Hòe
5 Bùi Thị Vân
Điện thoại:0944203046
Điện thoại cơ quan:
Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Quảng Trị Bùi Thị Vân
6 Nguyễn Đính
Điện thoại:0905090937
Điện thoại cơ quan:
Giám đốc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam chi nhánh tỉnh Quảng Trị Nguyễn Đính
7 Lê Thế Quảng
Điện thoại:0915034532
Điện thoại cơ quan:
Tỉnh ủy viên, Chánh văn phòng Tỉnh ủy Lê Thế Quảng
Ban Kinh tế - Ngân sách khóa VII
8 Phan Văn Phụng
Điện thoại:0913485575
Điện thoại cơ quan:
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Trưởng Ban Kinh tế ngân sách HĐND tỉnh (từ tháng 6/2016-04/2020) Phan Văn Phụng
9 Nguyễn Đăng Ánh
Điện thoại:0914141229
Điện thoại cơ quan:
Email: nguyendanganh@quangtri.gov.vn
Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách (từ tháng 6/2016-4/2020); Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách (từ tháng 4/2020) Nguyễn Đăng Ánh
10 Bùi Thị Vân
Điện thoại:0944203046
Điện thoại cơ quan:
Chánh Văn phòng HĐND tỉnh (từ tháng 12/2019); Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh (từ tháng 6/2016-4/2020) Bùi Thị Vân
11 Đào Mạnh Hùng
Điện thoại:0912787191
Điện thoại cơ quan:
Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Cam Lộ, thành viên Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Đào Mạnh Hùng
12 Hồ Xuân Hiếu
Điện thoại:0903580190
Điện thoại cơ quan:
Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tổng công ty Thương mại Quảng Trị, thành viên Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Hồ Xuân Hiếu
13 Võ Văn Hưng
Điện thoại:0913249567
Điện thoại cơ quan:
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Đông Hà, Thành viên Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Võ Văn Hưng
14 Phạm Ngọc Minh
Điện thoại:0982595373
Điện thoại cơ quan:
Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Hải Lăng, Thành viên Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Phạm Ngọc Minh
Ban Văn hóa - Xã hội
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
Ban Văn hóa - Xã hội khóa VIII
1 Hồ Thị Thu Hằng
Điện thoại:0914042018
Điện thoại cơ quan:
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy
Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Quảng Trị
Hồ Thị Thu Hằng
2 Nguyễn Đức Lý
Điện thoại:0915002917
Điện thoại cơ quan:
Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Quảng Trị Nguyễn Đức Lý
3 Đặng Mai Nhi
Điện thoại:0914164672
Điện thoại cơ quan:
Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Quảng Trị Đặng Mai Nhi
4 Nguyễn Trí Tuân
Điện thoại:0919228368
Điện thoại cơ quan:
Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Đakrông Nguyễn Trí Tuân
5 Nguyễn Thế Lập
Điện thoại:0914146626
Điện thoại cơ quan:
Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Trị Nguyễn Thế Lập
6 Lê Thị Hương
Điện thoại:0914958999
Điện thoại cơ quan:
Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo tỉnh Quảng Trị Lê Thị Hương
7 Trần Thị Thanh Hà
Điện thoại:0914222414
Điện thoại cơ quan:
Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Quảng Trị Trần Thị Thanh Hà
Ban Văn hóa - Xã hội khóa VII
8 Hồ Thị Thu Hằng
Điện thoại:0913042018
Điện thoại cơ quan:
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Hồ Thị Thu Hằng
9 Trần Thị Thảo
Điện thoại:0913191559
Điện thoại cơ quan:
Phó Trưởng Ban Văn hóa Xã hội HĐND tỉnh (từ tháng 6/2016-02/2020) Trần Thị Thảo
10 Lê Minh Tuấn
Điện thoại:0914138585
Điện thoại cơ quan:
Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Hướng Hóa, ủy viên Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Lê Minh Tuấn
11 Lê Thị Hương
Điện thoại:0914958999
Điện thoại cơ quan:
Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo, Ủy viên Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Lê Thị Hương
12 Lê Hồng Sơn
Điện thoại:0903586456
Điện thoại cơ quan:
Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh, Ủy viên Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Lê Hồng Sơn
13 Đỗ Văn Bình
Điện thoại:0913456225
Điện thoại cơ quan:
Tỉnh ủy viên,Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Ủy viên Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Đỗ Văn Bình
14 Lê Cảnh Biên
Điện thoại:0913421852
Điện thoại cơ quan:
Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Triệu Phong, ủy viên Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Lê Cảnh Biên
Ban Pháp chế
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
Ban Pháp chế khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026
1 Nguyễn Văn Khởi
Điện thoại:0905465137
Điện thoại cơ quan:
Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh Quảng Trị Nguyễn Văn Khởi
2 Văn Ngọc Phong
Điện thoại:0914659559
Điện thoại cơ quan:
Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh Quảng Trị Văn Ngọc Phong
3 Ngô Quang Chiến
Điện thoại:0903519135
Điện thoại cơ quan:
Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ Ngô Quang Chiến
4 Trần Nhật Quang
Điện thoại:0905015045
Điện thoại cơ quan:
Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Vĩnh Linh Trần Nhật Quang
5 Trần Xuân Anh
Điện thoại:0913199196
Điện thoại cơ quan:
Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Triệu Phong Trần Xuân Anh
6 Nguyễn Bá Duẩn
Điện thoại:0982009513
Điện thoại cơ quan:
Đại tá, Phó bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nguyễn Bá Duẩn
7 Lê Hải Đăng
Điện thoại:0913485152
Điện thoại cơ quan:
Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đông Hà Lê Hải Đăng
Ban Pháp chế khóa VII, nhiệm kỳ 2016 -2021
8 Nguyễn Văn Cầu
Điện thoại:0915054555
Điện thoại cơ quan:
Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh (từ tháng 6/2016-01/2020) Nguyễn Văn Cầu
9 Nguyễn Văn Khởi
Điện thoại:0905465137
Điện thoại cơ quan:
Email: nguyenvankhoitp@gmail.com
Trưởng ban Pháp chế, HĐND tỉnh Nguyễn Văn Khởi
10 Nguyễn Thế Lập
Điện thoại:0914146626
Điện thoại cơ quan:
Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nguyễn Thế Lập
11 Đỗ Thị Lý
Điện thoại:0913485188
Điện thoại cơ quan:
Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Đỗ Thị Lý
12 Nguyễn Văn Đông
Điện thoại:0914898126
Điện thoại cơ quan:
Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Đại tá, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ủy viên Ban Pháp chế HĐND tỉnh Nguyễn Văn Đông
Ban Dân tộc
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
Ban Dân tộc khóa I
1 Lê Thị Lan Hương
Điện thoại:0982548456
Điện thoại cơ quan:
UVBTVTU, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh Lê Thị Lan Hương
2 Hồ Quốc Hương
Điện thoại:0946121027
Điện thoại cơ quan:
Email: huongpctmtgiolinh@gmail.com
Phó Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh Hồ Quốc Hương
3 Ly Kiều Vân
Điện thoại:0914214746
Điện thoại cơ quan:
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính, Ủy viên Ban Dân tộc HĐND tỉnh Ly Kiều Vân
4 Phan Ngọc Tư
Điện thoại:0914127139
Điện thoại cơ quan:
Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Vĩnh Linh, Ủy viên Ban Dân tộc HĐND tỉnh Phan Ngọc Tư
5 Hồ Thị Lệ Hà
Điện thoại:0941157888
Điện thoại cơ quan:
Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Ủy viên Ban Dân tộc HĐND tỉnh Hồ Thị Lệ Hà
6 Ngô Xuân Thường

Điện thoại cơ quan:
Thượng tá, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng tỉnh (thôi làm nhiệm vụ Đại biểu từ tháng 12/2017) Ngô Xuân Thường
Ban Dân tộc khóa II
7 Ly Kiều Vân
Điện thoại:0914214746
Điện thoại cơ quan:
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Trị
Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh Quảng Trị
Ly Kiều Vân
8 Nguyễn Vĩnh Quyền
Điện thoại:0914181914
Điện thoại cơ quan:
Phó Trưởng ban Dân tộc, HĐND tỉnh Nguyễn Vĩnh Quyền
9 Lê Minh Tuấn
Điện thoại:0914138585
Điện thoại cơ quan:
Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Minh Tuấn
10 Vũ Văn Phong
Điện thoại:0914659559
Điện thoại cơ quan:
Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQVN huyện Vĩnh Linh Vũ Văn Phong
11 Nguyễn Thị Lượng
Điện thoại:0942201526
Điện thoại cơ quan:
Huyện ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Đakrông Nguyễn Thị Lượng
12 Hồ Thúy Vinh
Điện thoại:0988783453
Điện thoại cơ quan:
Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy Hướng Hóa Hồ Thúy Vinh
13 Trần Văn Bến
Điện thoại:0943568469
Điện thoại cơ quan:
Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Trần Văn Bến
Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Bùi Thị Vân
Điện thoại:0944203046
Điện thoại cơ quan:
Chánh văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Quảng Trị Bùi Thị Vân
2 Dương Phước Tuấn
Điện thoại:0935889349
Điện thoại cơ quan:
Phó Chánh văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Quảng Trị Dương Phước Tuấn
3 Lê Minh Tiến
Điện thoại:0944272199
Điện thoại cơ quan:
Email: lmtienqt@gmail.com
Phó Chánh văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Quảng Trị Lê Minh Tiến
4 Lê Nguyễn Hải Dương
Điện thoại:0965046688
Điện thoại cơ quan:
Email: lenguyenhaiduong@quangtri.gov.vn
Phó Chánh văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Quảng Trị Lê Nguyễn Hải Dương
Phòng Hành chính - Tổ chức - Quản trị
5 Nguyễn Quốc Thắng
Điện thoại:0913155550
Điện thoại cơ quan:
Email: thanghdndqt@gmail.com
Trưởng phòng Hành chính - Tổ chức - Quản trị Nguyễn Quốc Thắng
6 Nguyễn Thị Thương
Điện thoại:0914857225
Điện thoại cơ quan:
Email: nguyenthithuong_hdnd@quangtri.gov.vn
Phó Trưởng phòng Hành chính - Tổ chức - Quản trị Nguyễn Thị Thương
7 Trần Thị Mỹ Hiên
Điện thoại:0948009456
Điện thoại cơ quan:
Email: myhien1910@gmail.com
Kế toán Trần Thị Mỹ Hiên
8 Thái Thị Kiều Oanh
Điện thoại:0913485710
Điện thoại cơ quan:
Email: thaikieuoanh87@gmail.com
Chuyên viên Thái Thị Kiều Oanh
9 Nguyễn Thị Hà
Điện thoại:0912263270
Điện thoại cơ quan:
Email: nguyenthihahdnd@quangtri.gov.vn
Nhân viên Nguyễn Thị Hà
10 Hồ Minh
Điện thoại:0905873579
Điện thoại cơ quan:
Email: hominh73@gmail.com
Nhân viên Hồ Minh
11 Đinh Ngọc Nam
Điện thoại:0914053494
Điện thoại cơ quan:
Nhân viên Đinh Ngọc Nam
12 Đào Văn Kiên
Điện thoại:0913122330
Điện thoại cơ quan:
Nhân viên Đào Văn Kiên
13 Nguyễn Quang Kiệt
Điện thoại:0941342555
Điện thoại cơ quan:
Email: kiethdnd@gmail.com
Nhân viên Nguyễn Quang Kiệt
14 Hồ Đức Anh
Điện thoại:0943450246
Điện thoại cơ quan:
Nhân viên Văn Thư Hồ Đức Anh
Phòng Công tác HĐND
15 Lê Thiện
Điện thoại:0905089123
Điện thoại cơ quan:
Email: lethien.hdqt@gmail.com
Trưởng phòng Công tác HĐND Lê Thiện
16 Lê Viết Long
Điện thoại:0913485410
Điện thoại cơ quan:
Email: lelongquan@gmail.com
Phó Trưởng phòng Công tác HĐND Lê Viết Long
17 Nguyễn Thị Trung Tuyến
Điện thoại:0944348718
Điện thoại cơ quan:
Email: nguyenthitrungtuyen@quangtri.gov.vn
Phó Trưởng phòng Công tác HĐND Nguyễn Thị Trung Tuyến
18 Mai Thị Ánh Linh
Điện thoại:0814555686
Điện thoại cơ quan:
Email: maianhlinh.hdqt@gmail.com
Chuyên viên Mai Thị Ánh Linh
19 Hoàng Thảo Nhi
Điện thoại:0911028555
Điện thoại cơ quan:
Email: hoangthaonhi221@gmail.com
Chuyên viên Hoàng Thảo Nhi
20 Phạm Văn Phúc
Điện thoại:0917010177
Điện thoại cơ quan:
Email: phuchdnd@gmail.com
Chuyên viên Phạm Văn Phúc
21 Lê Thanh Hải
Điện thoại:0918098456
Điện thoại cơ quan:
Email: lethanhhaihd@quangtri.gov.vn
Chuyên viên Lê Thanh Hải
Phòng Thông tin - Công tác đại biểu
22 Phan Thị Trúc Phương
Điện thoại:0911489246
Điện thoại cơ quan:
Email: trucphuonghd@gmail.com
Phó Trưởng phòng Thông tin - Công tác đại biểu Phan Thị Trúc Phương
23 Thái Thị Thanh Duyên
Điện thoại:0948773357
Điện thoại cơ quan:
Email: thaithithanhduyen@quangtri.gov.vn
Chuyên viên Thái Thị Thanh Duyên
24 Nguyễn Quang Trí
Điện thoại:0917866655
Điện thoại cơ quan:
Email: nguyenquangtri1@quangtri.gov.vn
Nhân viên Nguyễn Quang Trí
25 Bùi Giang Nhân
Điện thoại:0989053969
Điện thoại cơ quan:
Email: buigiangnhan@gmail.com
Chuyên viên Bùi Giang Nhân
Phòng Công tác Quốc hội
26 Nguyễn Thị Lý
Điện thoại:0943016170
Điện thoại cơ quan:
Phó Trưởng Phòng Công tác Quốc hội Nguyễn Thị Lý
27 Lê Thị Cẩm Nhung
Điện thoại:0943551413
Điện thoại cơ quan:
Chuyên viên Lê Thị Cẩm Nhung
28 Hồ Sỹ Minh
Điện thoại:0913434725
Điện thoại cơ quan:
Nhân viên lái xe Hồ Sỹ Minh
29 Kỳ Thanh Thái
Điện thoại:0914979833
Điện thoại cơ quan:
Nhân viên Kỳ Thanh Thái
30 Lê Thảo Nguyên
Điện thoại:0918334225
Điện thoại cơ quan:
Nhân viên Lê Thảo Nguyên
31 Trần Thanh Tuân
Điện thoại:0919513668
Điện thoại cơ quan:
Email: tranthanhtuan2@quangtri.gov.vn
Chuyên viên Trần Thanh Tuân
Danh mục cơ cấu Tổ chức
Liên kết
Thăm dò ý kiến

Dự án Dân chấm điểm M-Score mang lại lợi ích gì?

Thống kê lượt truy cập
  • Đang truy cập31
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm30
  • Hôm nay12,608
  • Tháng hiện tại168,425
  • Tổng lượt truy cập7,970,812
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây