Hoạt động Ban Kinh tế - Ngân sách

Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh làm việc với Ban quản lý rừng phòng hộ lưu vực sông Bến Hải

Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh làm việc với Ban quản lý rừng phòng hộ lưu vực sông Bến Hải

 •   10/02/2023 02:30:00 AM
 •   Đã xem: 132
 •   Phản hồi: 0
Ngày 08/02/2023, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh đã có buổi làm việc với Ban quản lý rừng phòng hộ lưu vực sông Bến Hải về công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng và triển khai thực hiện trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng để triển khai các dự án trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2022. Đoàn giám sát do đồng chí Lê Quang Chiến - UVBTVTU, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn, tham dự buổi làm việc và giám sát có các thành viên đoàn giám sát theo Quyết định số 309/QĐ-HĐND ngày 04/11/2022 của Thường trực HĐND tỉnh, đại diện lãnh đạo các Sở: Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, Tài chính, Tài nguyên & Môi trường; Chi cục Kiểm lâm tỉnh.     
 
Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2022

Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2022

 •   28/12/2022 03:22:00 AM
 •   Đã xem: 1359
 •   Phản hồi: 0
Nhằm kịp thời thực hiện và cụ thể hóa nhiệm vụ công tác trên lĩnh vực kinh tế, ngân sách theo Nghị quyết số 174/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của HĐND tỉnh về việc thông qua kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ HĐND tỉnh năm 2022, Nghị quyết số 103/NQ-HĐND ngày 16/7/2021 của HĐND tỉnh về việc phê chuẩn chương trình giám sát HĐND tỉnh năm 2022, Nghị quyết số 395/NQ-HĐND ngày 20/12/2021 của Thường trực HĐND tỉnh về chương trình giám sát năm 2022, Kế hoạch số 408/KH-HĐND ngày 31/12/2021 của Thường trực HĐND tỉnh về công tác trọng tâm năm 2022 của Thường trực HĐND tỉnh và các Ban HĐND tỉnh,
Đoàn giám sát ban Kinh tế - Ngân sách làm việc với cơ quan thường trực quỹ bảo vệ và phát triển rừng

Đoàn giám sát ban Kinh tế - Ngân sách làm việc với cơ quan thường trực quỹ bảo vệ và phát triển rừng

 •   18/11/2022 05:02:00 AM
 •   Đã xem: 245
 •   Phản hồi: 0
Vào sáng ngày 17/11/2022, Đoàn Giám sát Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đã có buổi làm việc với Cơ quan Thường trực Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Quảng Trị. Tham dự và chỉ đạo buổi làm việc có đồng chí Lê Quang Chiến - UVBTVTU, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; chủ trì buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Đăng Ánh-UVTT HĐND tỉnh, Trưởng ban Kinh tế Ngân sách-HĐND tỉnh và các thành viên Ban Kinh tế Ngân sách - HĐND tỉnh; mời tham dự buổi làm việc có đại diện Sở NN&PTNT, Sở Tài chính, Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh.
Ban Kinh tế - Ngân sách giám sát tình hình sử dụng đất nông nghiệp vào mục đích công ích theo quy định của Luật Đất đai 2013 trên địa bàn tỉnh

Ban Kinh tế - Ngân sách giám sát tình hình sử dụng đất nông nghiệp vào mục đích công ích theo quy định của Luật Đất đai 2013 trên địa bàn tỉnh

 •   06/11/2022 05:11:00 AM
 •   Đã xem: 697
 •   Phản hồi: 0
Ngày 02, 03, 04/11/2022, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đã có chương trình làm việc và giám sát tình hình quản lý, sử dụng đất nông nghiệp vào mục đích công ích theo quy định của Luật Đất đai 2013 tại địa bàn Phường Đông Thanh, thành phố Đông Hà; xã Triệu Thuận, huyện Triệu Phong và xã Hải Lệ, thị xã Quảng Trị.
 
Ban Kinh tế Ngân sách HĐND tỉnh làm việc với Sở KH&ĐT để thẩm tra các nội dung trình kỳ họp thứ 12-HĐND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026

Ban Kinh tế Ngân sách HĐND tỉnh làm việc với Sở KH&ĐT để thẩm tra các nội dung trình kỳ họp thứ 12-HĐND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026

 •   03/10/2022 05:37:00 AM
 •   Đã xem: 955
 •   Phản hồi: 0
Trong ngày 30/9/2022,  Ban Kinh tế Ngân Hội đồng nhân dân tỉnh đã có buổi làm việc với Sở KH&ĐT tại cơ quan HĐND tỉnh để thẩm tra các nội dung do Sở chủ trì tham mưu UBND tỉnh trình kỳ họp thứ 12-HĐND tỉnh; chủ trì buổi làm việc có Ông Nguyễn Đăng Ánh-Ủy viên Thường trực-Trưởng ban KTNS-HĐND tỉnh; các đồng chí trong thành viên của Ban Kinh tế Ngân sách HĐND tỉnh; tham dự buổi làm việc đại diện lãnh đạo Sở Tài chính, Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh, Liên minh HTX tỉnh, Chi cục PTNT tỉnh.
 
Ban Kinh tế Ngân sách HĐND tỉnh khảo sát, thẩm tra chủ trương đầu tư xây mới, nâng cấp, cải tạo các Tram y tế tuyến xã, Trung tâm y tế tuyến huyện và Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh.

Ban Kinh tế Ngân sách HĐND tỉnh khảo sát, thẩm tra chủ trương đầu tư xây mới, nâng cấp, cải tạo các Tram y tế tuyến xã, Trung tâm y tế tuyến huyện và Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh.

 •   26/08/2022 07:08:00 AM
 •   Đã xem: 214
 •   Phản hồi: 0
Vào ngày 24-25/8/2022,  Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh có chương trình khảo sát tại Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Quảng Trị; Trung tâm Y tế các huyện: Hải Lăng, Triệu Phong, Vĩnh Linh, Gio Linh, Cam Lộ, TX Quảng Trị, thành phố Đông Hà để thẩm tra chủ trương đầu tư xây mới, nâng cấp, cải tạo các Tram y tế tuyến xã, Trung tâm y tế tuyến huyện và Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh và mua sắm trang thiết bị y tế cho các cơ sở y tế tỉnh Quảng Trị trong Chương trình Trung ương hỗ trợ phục hồi kinh tế sau dịch bệnh Covid-19 trình trình tại kỳ họp thứ 11 – HĐND tỉnh Khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026 vào ngày 29/8/2022.
 
Ban Kinh tế-Ngân sách, Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát, khảo sát các dự án đề nghị thu hồi đất tại Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337 thuộc Quân khu 4

Ban Kinh tế-Ngân sách, Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát, khảo sát các dự án đề nghị thu hồi đất tại Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337 thuộc Quân khu 4

 •   03/07/2022 03:48:00 AM
 •   Đã xem: 394
 •   Phản hồi: 0
Vào sáng ngày 01/7/2022, Ban Kinh tế- Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh đã có buổi khảo sát, giám sát các dự án đề nghị thu hồi đất tại Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337 thuộc Quân khu 4.
 
Ban Kinh tế-Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát các chuyên đề của HĐND tỉnh năm 2022 tại Sở Tài nguyên và Môi trường

Ban Kinh tế-Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát các chuyên đề của HĐND tỉnh năm 2022 tại Sở Tài nguyên và Môi trường

 •   21/06/2022 02:52:00 AM
 •   Đã xem: 327
 •   Phản hồi: 0
Vào ngày 20/6/2022, Đoàn giám sát của Ban Kinh tế - Ngân sách, Hội đồng nhân dân tỉnh đã có buổi giám sát các chuyên đề của HĐND tỉnh năm 2022 tại Sở Tài nguyên và Môi trường về: Tình hình triển khai và kết quả cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo các dự án đo đạc, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh. Tình hình quản lý, sử dụng đất nông nghiệp vào mục đích công ích theo quy định của Luật đất đai 2013. Tình hình thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2021.
 
Ban Kinh tế-Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát các chuyên đề tại Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh

Ban Kinh tế-Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát các chuyên đề tại Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh

 •   09/06/2022 09:53:00 PM
 •   Đã xem: 1178
 •   Phản hồi: 0
Vào chiều ngày 07/6/2022, Đoàn giám sát của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh đã có buổi giám sát tại Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh về tình hình triển khai và kết quả cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo các dự án đo đạc, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh theo Chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2022.
 
Ban Kinh tế-Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát các chuyên đề tại Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường

Ban Kinh tế-Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát các chuyên đề tại Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường

 •   07/06/2022 09:04:00 PM
 •   Đã xem: 363
 •   Phản hồi: 0
Vào sáng ngày 07/6/2022,  Đoàn giám sát của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh đã có buổi giám sát tại Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường về tình hình triển khai và kết quả cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo các dự án đo đạc, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh.
 
Ban Kinh tế Ngân sách HĐND tỉnh làm việc với Sở NN&PTNT

Ban Kinh tế Ngân sách HĐND tỉnh làm việc với Sở NN&PTNT

 •   26/05/2022 04:35:00 AM
 •   Đã xem: 349
 •   Phản hồi: 0
Ngày 24/5/2022, Ban Kinh tế Ngân sách HĐND tỉnh làm việc với Sở NN&PTNT để thẩm tra dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương, vốn đối ứng của ngân sách địa phương và cơ chế hỗ trợ thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Tham dự và chỉ đạo buổi làm việc có đồng chí Lê Quang Chiến- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo Sở KH&ĐT, Sở Tài chính, Sở Tư pháp, Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh.
 
Ban Kinh tế Ngân sách HĐND tỉnh giám sát chuyên đề tại UBND huyện Gio Linh

Ban Kinh tế Ngân sách HĐND tỉnh giám sát chuyên đề tại UBND huyện Gio Linh

 •   24/05/2022 03:22:00 AM
 •   Đã xem: 380
 •   Phản hồi: 0
Ngày 18/5/2022, Đoàn giám sát của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh đã có buổi giám sát tại UBND huyện Gio Linh về tình hình triển khai và kết quả cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo các dự án đo đạc, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh theo Luật Đất đai năm 2013; tình hình quản lý, sử dụng đất nông nghiệp vào mục đích công ích; thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường và tái định cư các dự án trên địa bàn giai đoạn 2016-2021.
Ban Kinh tế-Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát tại UBND huyện Hải Lăng

Ban Kinh tế-Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát tại UBND huyện Hải Lăng

 •   20/05/2022 09:37:00 PM
 •   Đã xem: 360
 •   Phản hồi: 0
Ngày 20/5/2022, Đoàn giám sát của Ban Kinh tế- Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh đã có buổi giám sát tại UBND huyện Hải Lăng về tình hình thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường và tái định cư các dự án trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2021; kết quả cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo các dự án đo đạc, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh theo Luật Đất đai năm 2013; quản lý, sử dụng đất nông nghiệp vào mục đích công ích theo quy định của Luật Đất đai.
 
Giám sát chuyên đề năm 2022 của Ban Kinh tế Ngân sách HĐND tỉnh tại UBND huyện Vĩnh Linh

Giám sát chuyên đề năm 2022 của Ban Kinh tế Ngân sách HĐND tỉnh tại UBND huyện Vĩnh Linh

 •   15/05/2022 08:54:00 PM
 •   Đã xem: 638
 •   Phản hồi: 0
Trong ngày 13/5/2022,  Đoàn giám sát của Ban Kinh tế- Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh đã có buổi giám sát chuyên đề năm 2022 tại UBND huyện Vĩnh Linh về: Tình hình triển khai và kết quả cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo các dự án đo đạc, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh theo Luật Đất đai năm 2013; tình hình quản lý, sử dụng đất nông nghiệp vào mục đích công ích; công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường và tái định cư các dự án trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2021.
 
Ban Kinh tế-Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh làm việc với UBND thành phố Đông Hà để thực hiện giám sát các chuyên đề của HĐND tỉnh năm 2022 theo phân công của Thường trực HĐND tỉnh

Ban Kinh tế-Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh làm việc với UBND thành phố Đông Hà để thực hiện giám sát các chuyên đề của HĐND tỉnh năm 2022 theo phân công của Thường trực HĐND tỉnh

 •   12/05/2022 03:18:00 AM
 •   Đã xem: 383
 •   Phản hồi: 0
Vào ngày 11/5/2022,  Đoàn giám sát của Ban Kinh tế- Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh đã có buổi làm việc với UBND thành phố Đông Hà về thực hiện giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh năm 2022 đối với các vấn đề về: Tình hình triển khai và kết quả cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo các dự án đo đạc, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh theo Luật Đất đai năm 2013; tình hình quản lý, sử dụng đất nông nghiệp vào mục đích công ích; tình hình thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường và tái định cư các dự án trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2021.
Ban Kinh tế - Ngân sách làm việc với sở Khoa học - Công nghệ

Ban Kinh tế - Ngân sách làm việc với sở Khoa học - Công nghệ

 •   11/11/2021 05:25:00 AM
 •   Đã xem: 431
 •   Phản hồi: 0
Ngày 03/11/2021, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đã có buổi làm việc với Sở Khoa học và Công nghệ về nội dung điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 31/2017/NQ-HĐND ngày 14/12/2017 của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh để chuẩn bị cho công tác thẩm tra trình tại kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh, Khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026. Tham dự buổi làm việc có đồng chí Lê Quang Chiến - UVBTVTU, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh cùng các đồng chí thành viên Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, đại diện lãnh đạo Sở Tài chính và công chức Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh.
Ban Kinh tế - Ngân sách làm việc với Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn

Ban Kinh tế - Ngân sách làm việc với Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn

 •   28/08/2021 12:29:00 AM
 •   Đã xem: 1086
 •   Phản hồi: 0
Vừa qua, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đã có buổi làm việc với Sở Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn về chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng và loại rừng để thực hiện các dự án nhằm chuẩn bị cho công tác thẩm tra trình tại kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh, Khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026. Tham dự buổi làm việc có đồng chí Lê Quang Chiến - UVBTVTU, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh cùng các đồng chí thành viên Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh và công chức Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh.
 
Ban Kinh tế - Ngân sách làm việc với Thường trực HĐND, UBND thị xã Quảng Trị

Ban Kinh tế - Ngân sách làm việc với Thường trực HĐND, UBND thị xã Quảng Trị

 •   25/08/2021 03:41:00 AM
 •   Đã xem: 606
 •   Phản hồi: 0
Chiều ngày 16/8/2021, Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh đã có buổi làm việc với Thường trực HĐND, UBND thị xã Quảng Trị để chuẩn bị cho công tác thẩm tra các nội dung báo cáo, tờ trình, đề án trình tại kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh, Khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026. Tham dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Trần Huy, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cùng các đồng chí thành viên Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh và công chức Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh.
 
Những dấu ấn hoạt động của Ban Kinh tế Ngân sách HĐND tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2016-2021

Những dấu ấn hoạt động của Ban Kinh tế Ngân sách HĐND tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2016-2021

 •   18/02/2021 03:01:00 AM
 •   Đã xem: 1063
 •   Phản hồi: 0

Ban KTNS-HĐND tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2016-2021 là cơ quan chuyên môn của HĐND tỉnh, được bầu tại kỳ họp thứ nhất (tháng 06/2016) gồm có 07 thành viên, gồm Trưởng ban, 02 Phó trưởng ban và 04 thành viên ban. Đến kỳ họp thứ 14 - HĐND tỉnh Khoá VII (4/2019), HĐND tỉnh cho đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy, kiêm Trưởng ban KTNS thôi làm nhiệm vụ và bầu 01 đổng chí PTB chuyên trách làm Trưởng ban chuyên trách, miễn nhiệm 01 đồng chí PTB chuyên trách do chuyển nhiệm vụ khác và cho thôi làm nhiệm vụ 01 thành viên Ban do HĐND tỉnh bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh. Kể từ tháng 4/2019 đến hết nhiệm kỳ, Ban KTNS-HĐND tỉnh còn lại 4 thành viên, 01 đồng chí Trưởng ban hoạt động chuyên trách, 03 thành viên hoạt động kiêm nhiệm.
 


Các tin khác

Liên kết
Thăm dò ý kiến

Dự án Dân chấm điểm M-Score mang lại lợi ích gì?

Thống kê lượt truy cập
 • Đang truy cập28
 • Máy chủ tìm kiếm1
 • Khách viếng thăm27
 • Hôm nay4,652
 • Tháng hiện tại152,278
 • Tổng lượt truy cập4,506,990
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây