Hoạt động Ban Kinh tế - Ngân sách

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh họp để thẩm tra các dự thảo nghị quyết trình Kỳ họp thứ 24, HĐND tỉnh khóa VIII

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh họp để thẩm tra các dự thảo nghị quyết trình Kỳ họp thứ 24, HĐND tỉnh khóa VIII

 •   09/05/2024 03:40:00 AM
 •   Đã xem: 92
 •   Phản hồi: 0
Chiều ngày 05/5/2024, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh họp để thẩm tra các dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ 24, HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
 
Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh làm việc với Sở Tài chính để thẩm tra dự thảo nghị quyết trình Kỳ họp thứ 24, HĐND tỉnh khóa VIII

Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh làm việc với Sở Tài chính để thẩm tra dự thảo nghị quyết trình Kỳ họp thứ 24, HĐND tỉnh khóa VIII

 •   07/05/2024 08:18:00 AM
 •   Đã xem: 97
 •   Phản hồi: 0
Ngày 06/5/2024, Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh làm việc với Sở Tài chính để thẩm tra dự thảo nghị quyết Quy định thẩm quyền quyết định việc mua sắm hàng hóa, dịch vụ thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Trị, do UBND tỉnh trình kỳ họp thứ 24, HĐND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
 
Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh khảo sát hiện trường tại các dự án do UBND tỉnh trình Kỳ họp HĐND tỉnh thứ 24 để chuyển đổi mục đích sử dụng rừng.

Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh khảo sát hiện trường tại các dự án do UBND tỉnh trình Kỳ họp HĐND tỉnh thứ 24 để chuyển đổi mục đích sử dụng rừng.

 •   05/05/2024 07:14:00 PM
 •   Đã xem: 99
 •   Phản hồi: 0
Chiều ngày 02/5/2024, Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh khảo sát hiện trường tại các dự án do UBND tỉnh trình kỳ họp thứ 24, HĐND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 để chuyển đổi mục đích sử dụng rừng.
 
Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh làm việc với Sở Khoa học và Công nghệ để thẩm tra dự thảo nghị quyết trình Kỳ họp thứ 24, HĐND tỉnh khóa VIII

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh làm việc với Sở Khoa học và Công nghệ để thẩm tra dự thảo nghị quyết trình Kỳ họp thứ 24, HĐND tỉnh khóa VIII

 •   30/04/2024 12:54:00 AM
 •   Đã xem: 76
 •   Phản hồi: 0
Ngày 26/4/2024, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh làm việc với Sở Khoa học và Công nghệ để thẩm tra dự thảo nghị quyết quy định định mức lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh; và dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 163/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định một số chính sách hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2026.
 
Ban Kinh tế - Ngân sách làm việc với UBND thành phố Đông Hà để thẩm tra dự thảo nghị quyết điều chỉnh Chương trình phát triển đô thị thành phố Đông Hà đến năm 2045 và Đề án phân loại đô thị thành phố Đông Hà đạt tiêu chuẩn đô thị loại II

Ban Kinh tế - Ngân sách làm việc với UBND thành phố Đông Hà để thẩm tra dự thảo nghị quyết điều chỉnh Chương trình phát triển đô thị thành phố Đông Hà đến năm 2045 và Đề án phân loại đô thị thành phố Đông Hà đạt tiêu chuẩn đô thị loại II

 •   27/04/2024 11:46:00 PM
 •   Đã xem: 81
 •   Phản hồi: 0
Chiều ngày 25/4/2024, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh làm việc với UBND thành phố Đông Hà để thẩm tra dự thảo nghị quyết điều chỉnh Chương trình phát triển đô thị thành phố Đông Hà đến năm 2045 và Đề án phân loại đô thị thành phố Đông Hà đạt tiêu chuẩn đô thị loại II.
 
Ban Kinh tế - Ngân sách làm việc với Sở Xây dựng để thẩm tra các dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ 24, HĐND tỉnh khóa VIII

Ban Kinh tế - Ngân sách làm việc với Sở Xây dựng để thẩm tra các dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ 24, HĐND tỉnh khóa VIII

 •   26/04/2024 03:15:00 AM
 •   Đã xem: 64
 •   Phản hồi: 0
Chiều ngày 24/4/2024, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh làm việc với Sở Xây dựng để thẩm tra dự thảo nghị quyết về Chương trình phát triển đô thị tỉnh Quảng Trị đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trình kỳ họp thứ 24, HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
 
Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh làm việc với Sở NN&PTNN để thẩm tra dự thảo nghị quyết chuyển đổi mục đích sử dụng rừng trình kỳ họp thứ 24, HĐND tỉnh khóa VIII

Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh làm việc với Sở NN&PTNN để thẩm tra dự thảo nghị quyết chuyển đổi mục đích sử dụng rừng trình kỳ họp thứ 24, HĐND tỉnh khóa VIII

 •   25/04/2024 06:14:00 AM
 •   Đã xem: 60
 •   Phản hồi: 0
Chiều ngày 23/4/2024, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh làm việc với Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn để thẩm tra dự thảo nghị quyết chuyển đổi mục đích sử dụng rừng trình kỳ họp thứ 24, HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
 
Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh làm việc với Sở Tài nguyên & Môi trường để thẩm tra các dự thảo nghị quyết trình Kỳ họp thứ 24, HĐND tỉnh khóa VIII

Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh làm việc với Sở Tài nguyên & Môi trường để thẩm tra các dự thảo nghị quyết trình Kỳ họp thứ 24, HĐND tỉnh khóa VIII

 •   24/04/2024 10:57:00 PM
 •   Đã xem: 55
 •   Phản hồi: 0
Chiều ngày 22/4/2024, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh làm việc với Sở Tài nguyên & Môi trường để thẩm tra các dự thảo nghị quyết trình Kỳ họp thứ 24, HĐND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026.
 
Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh làm việc với Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh

Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh làm việc với Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh

 •   17/11/2023 05:21:00 AM
 •   Đã xem: 333
 •   Phản hồi: 0
Ngày 16/11/2023, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đã có buổi làm việc với Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh để chuẩn bị thẩm tra một số nội dung báo cáo, tờ trình, đề án trình tại kỳ họp thứ 21 HĐND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Nguyễn Đăng Ánh, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách chủ trì buổi làm việc, tham dự có các thành viên Ban Kinh tế - Ngân sách, đại diện lãnh đạo các Sở: Tài chính, Kế hoạch & Đầu tư; lãnh đạo và các phòng chuyên môn Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh.
 
Đoàn Giám sát ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh làm việc với Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Quảng Trị

Đoàn Giám sát ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh làm việc với Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Quảng Trị

 •   08/11/2023 07:06:00 AM
 •   Đã xem: 700
 •   Phản hồi: 0
Ngày 06/11/2023, Đoàn giám sát của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đã có buổi làm việc với Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Quảng Trị về tình hình triển khai thực hiện một số kết luận, kiến nghị giám sát của HĐND, Thường trực HĐND và Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh trên lĩnh vực kinh tế - ngân sách từ năm 2020 đến năm 2022. Đoàn giám sát do đồng chí Nguyễn Đăng Ánh, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách làm Trưởng đoàn, tham dự buổi làm việc có các thành viên đoàn giám sát theo Quyết định số 62/QĐ-HĐND ngày 07/9/2023 của Ban Kinh tế - Ngân sách, đại diện lãnh đạo các Sở: Tài chính, Kế hoạch & Đầu tư; lãnh đạo và các phòng chuyên môn Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Quảng Trị.
 
Đoàn giám sát của Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh tái giám sát tình hình thực hiện các kết luận, kiến nghị sau giám sát chuyên đề tại Liên minh Hợp tác xã tỉnh

Đoàn giám sát của Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh tái giám sát tình hình thực hiện các kết luận, kiến nghị sau giám sát chuyên đề tại Liên minh Hợp tác xã tỉnh

 •   03/11/2023 03:19:00 AM
 •   Đã xem: 400
 •   Phản hồi: 0
Vào sáng ngày 03/11/2023, tại Trụ sở Liên minh HTX tỉnh, Đoàn giám sát của Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh có buổi làm việc với Liên minh HTX tỉnh về tình hình triển khai thực hiện một số kết luận, kiến nghị giám sát trên lĩnh vực kinh tế tập thể từ năm 2020 đến năm 2022 theo Quyết định số 62/QĐ-HĐND ngày 07/9/2023 của Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh để chuẩn bị cho nội dung báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh và Thường trực HĐND tỉnh tại kỳ họp cuối năm 2023 theo Luật định. Chủ trì buổi làm việc có Đồng chí Nguyễn Đăng Ánh - Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh, Trưởng đoàn giám sát; các thành viên Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh; tham dự buổi làm việc có các đồng chí đại diện Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh,  Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Cục thuế tỉnh
Ban Kinh tế Ngân sách HĐND tỉnh thẩm tra chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng trình Kỳ họp thứ 18 HĐND tỉnh.

Ban Kinh tế Ngân sách HĐND tỉnh thẩm tra chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng trình Kỳ họp thứ 18 HĐND tỉnh.

 •   12/07/2023 05:54:00 AM
 •   Đã xem: 475
 •   Phản hồi: 0
Vào sáng ngày 11/7/2023, tại Trụ sở HĐND tỉnh, Ban KTNS-HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị thẩm tra Tờ trình số128 /TTr-UBND ngày 06/7/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh diện tích chuyển mục đích sử dụng rừng tại Nghị quyết số 96/NQ-HĐND ngày 16/7/2021 và Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 15/5/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh và quyết định chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh.
Đoàn giám sát của Ban Kinh tế Ngân sách - HĐND tỉnh khảo sát Dự án Đường nối đường Hồ Chí Minh nhánh Đông với đường Hồ Chí Minh nhánh Tây

Đoàn giám sát của Ban Kinh tế Ngân sách - HĐND tỉnh khảo sát Dự án Đường nối đường Hồ Chí Minh nhánh Đông với đường Hồ Chí Minh nhánh Tây

 •   16/05/2023 09:55:00 PM
 •   Đã xem: 511
 •   Phản hồi: 0
Vào chiều ngày ngày 15/5/2023, để phục vụ cho công tác thẩm tra trình HĐND tỉnh Kỳ họp thứ 17 xem xét, quyết định chuyển mục đích sử dụng rừng để thực hiện Dự án Đường nối đường Hồ Chí Minh nhánh Đông với đường Hồ Chí Minh nhánh Tây tại địa bàn xã Vĩnh Ô, huyện Vĩnh Linh.
 
Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh khảo sát thực tế các điểm mỏ trên địa bàn tỉnh đề nghị bổ sung quy hoạch khoáng sản

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh khảo sát thực tế các điểm mỏ trên địa bàn tỉnh đề nghị bổ sung quy hoạch khoáng sản

 •   10/03/2023 05:05:00 AM
 •   Đã xem: 1377
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện phân công của Thường trực HĐND tỉnh về thẩm tra các nội dung trình kỳ họp thứ 16-HĐND tỉnh Khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026, trong các ngày từ 09/3/2023 đến ngày 10/3/2023, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh tiến hành khảo sát các điểm mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng và vật liệu san lấp trên địa bàn một số địa phương đề nghị bổ sung quy hoạch khoáng sản của tỉnh đến năm 2030.
 
Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh làm việc với Ban quản lý rừng phòng hộ lưu vực sông Bến Hải

Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh làm việc với Ban quản lý rừng phòng hộ lưu vực sông Bến Hải

 •   10/02/2023 02:30:00 AM
 •   Đã xem: 822
 •   Phản hồi: 0
Ngày 08/02/2023, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh đã có buổi làm việc với Ban quản lý rừng phòng hộ lưu vực sông Bến Hải về công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng và triển khai thực hiện trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng để triển khai các dự án trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2022. Đoàn giám sát do đồng chí Lê Quang Chiến - UVBTVTU, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn, tham dự buổi làm việc và giám sát có các thành viên đoàn giám sát theo Quyết định số 309/QĐ-HĐND ngày 04/11/2022 của Thường trực HĐND tỉnh, đại diện lãnh đạo các Sở: Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, Tài chính, Tài nguyên & Môi trường; Chi cục Kiểm lâm tỉnh.     
 
Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2022

Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2022

 •   28/12/2022 03:22:00 AM
 •   Đã xem: 2384
 •   Phản hồi: 0
Nhằm kịp thời thực hiện và cụ thể hóa nhiệm vụ công tác trên lĩnh vực kinh tế, ngân sách theo Nghị quyết số 174/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của HĐND tỉnh về việc thông qua kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ HĐND tỉnh năm 2022, Nghị quyết số 103/NQ-HĐND ngày 16/7/2021 của HĐND tỉnh về việc phê chuẩn chương trình giám sát HĐND tỉnh năm 2022, Nghị quyết số 395/NQ-HĐND ngày 20/12/2021 của Thường trực HĐND tỉnh về chương trình giám sát năm 2022, Kế hoạch số 408/KH-HĐND ngày 31/12/2021 của Thường trực HĐND tỉnh về công tác trọng tâm năm 2022 của Thường trực HĐND tỉnh và các Ban HĐND tỉnh,
Đoàn giám sát ban Kinh tế - Ngân sách làm việc với cơ quan thường trực quỹ bảo vệ và phát triển rừng

Đoàn giám sát ban Kinh tế - Ngân sách làm việc với cơ quan thường trực quỹ bảo vệ và phát triển rừng

 •   18/11/2022 05:02:00 AM
 •   Đã xem: 638
 •   Phản hồi: 0
Vào sáng ngày 17/11/2022, Đoàn Giám sát Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đã có buổi làm việc với Cơ quan Thường trực Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Quảng Trị. Tham dự và chỉ đạo buổi làm việc có đồng chí Lê Quang Chiến - UVBTVTU, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; chủ trì buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Đăng Ánh-UVTT HĐND tỉnh, Trưởng ban Kinh tế Ngân sách-HĐND tỉnh và các thành viên Ban Kinh tế Ngân sách - HĐND tỉnh; mời tham dự buổi làm việc có đại diện Sở NN&PTNT, Sở Tài chính, Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh.
Ban Kinh tế - Ngân sách giám sát tình hình sử dụng đất nông nghiệp vào mục đích công ích theo quy định của Luật Đất đai 2013 trên địa bàn tỉnh

Ban Kinh tế - Ngân sách giám sát tình hình sử dụng đất nông nghiệp vào mục đích công ích theo quy định của Luật Đất đai 2013 trên địa bàn tỉnh

 •   06/11/2022 05:11:00 AM
 •   Đã xem: 1174
 •   Phản hồi: 0
Ngày 02, 03, 04/11/2022, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đã có chương trình làm việc và giám sát tình hình quản lý, sử dụng đất nông nghiệp vào mục đích công ích theo quy định của Luật Đất đai 2013 tại địa bàn Phường Đông Thanh, thành phố Đông Hà; xã Triệu Thuận, huyện Triệu Phong và xã Hải Lệ, thị xã Quảng Trị.
 
Ban Kinh tế Ngân sách HĐND tỉnh làm việc với Sở KH&ĐT để thẩm tra các nội dung trình kỳ họp thứ 12-HĐND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026

Ban Kinh tế Ngân sách HĐND tỉnh làm việc với Sở KH&ĐT để thẩm tra các nội dung trình kỳ họp thứ 12-HĐND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026

 •   03/10/2022 05:37:00 AM
 •   Đã xem: 1235
 •   Phản hồi: 0
Trong ngày 30/9/2022,  Ban Kinh tế Ngân Hội đồng nhân dân tỉnh đã có buổi làm việc với Sở KH&ĐT tại cơ quan HĐND tỉnh để thẩm tra các nội dung do Sở chủ trì tham mưu UBND tỉnh trình kỳ họp thứ 12-HĐND tỉnh; chủ trì buổi làm việc có Ông Nguyễn Đăng Ánh-Ủy viên Thường trực-Trưởng ban KTNS-HĐND tỉnh; các đồng chí trong thành viên của Ban Kinh tế Ngân sách HĐND tỉnh; tham dự buổi làm việc đại diện lãnh đạo Sở Tài chính, Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh, Liên minh HTX tỉnh, Chi cục PTNT tỉnh.
 

Các tin khác

Liên kết
Thăm dò ý kiến

Dự án Dân chấm điểm M-Score mang lại lợi ích gì?

Thống kê lượt truy cập
 • Đang truy cập25
 • Hôm nay12,608
 • Tháng hiện tại169,171
 • Tổng lượt truy cập7,971,558
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây