Hoạt động Ban Kinh tế - Ngân sách

Ban Kinh tế-Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát các chuyên đề tại Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh

Ban Kinh tế-Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát các chuyên đề tại Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh

 •   09/06/2022 09:53:00 PM
 •   Đã xem: 54
 •   Phản hồi: 0
Vào chiều ngày 07/6/2022, Đoàn giám sát của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh đã có buổi giám sát tại Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh về tình hình triển khai và kết quả cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo các dự án đo đạc, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh theo Chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2022.
 
Ban Kinh tế-Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát các chuyên đề tại Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường

Ban Kinh tế-Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát các chuyên đề tại Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường

 •   07/06/2022 09:04:00 PM
 •   Đã xem: 46
 •   Phản hồi: 0
Vào sáng ngày 07/6/2022,  Đoàn giám sát của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh đã có buổi giám sát tại Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường về tình hình triển khai và kết quả cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo các dự án đo đạc, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh.
 
Ban Kinh tế Ngân sách HĐND tỉnh làm việc với Sở NN&PTNT

Ban Kinh tế Ngân sách HĐND tỉnh làm việc với Sở NN&PTNT

 •   26/05/2022 04:35:00 AM
 •   Đã xem: 54
 •   Phản hồi: 0
Ngày 24/5/2022, Ban Kinh tế Ngân sách HĐND tỉnh làm việc với Sở NN&PTNT để thẩm tra dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương, vốn đối ứng của ngân sách địa phương và cơ chế hỗ trợ thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Tham dự và chỉ đạo buổi làm việc có đồng chí Lê Quang Chiến- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo Sở KH&ĐT, Sở Tài chính, Sở Tư pháp, Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh.
 
Ban Kinh tế Ngân sách HĐND tỉnh giám sát chuyên đề tại UBND huyện Gio Linh

Ban Kinh tế Ngân sách HĐND tỉnh giám sát chuyên đề tại UBND huyện Gio Linh

 •   24/05/2022 03:22:00 AM
 •   Đã xem: 69
 •   Phản hồi: 0
Ngày 18/5/2022, Đoàn giám sát của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh đã có buổi giám sát tại UBND huyện Gio Linh về tình hình triển khai và kết quả cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo các dự án đo đạc, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh theo Luật Đất đai năm 2013; tình hình quản lý, sử dụng đất nông nghiệp vào mục đích công ích; thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường và tái định cư các dự án trên địa bàn giai đoạn 2016-2021.
Ban Kinh tế-Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát tại UBND huyện Hải Lăng

Ban Kinh tế-Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát tại UBND huyện Hải Lăng

 •   20/05/2022 09:37:00 PM
 •   Đã xem: 73
 •   Phản hồi: 0
Ngày 20/5/2022, Đoàn giám sát của Ban Kinh tế- Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh đã có buổi giám sát tại UBND huyện Hải Lăng về tình hình thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường và tái định cư các dự án trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2021; kết quả cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo các dự án đo đạc, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh theo Luật Đất đai năm 2013; quản lý, sử dụng đất nông nghiệp vào mục đích công ích theo quy định của Luật Đất đai.
 
Giám sát chuyên đề năm 2022 của Ban Kinh tế Ngân sách HĐND tỉnh tại UBND huyện Vĩnh Linh

Giám sát chuyên đề năm 2022 của Ban Kinh tế Ngân sách HĐND tỉnh tại UBND huyện Vĩnh Linh

 •   15/05/2022 08:54:00 PM
 •   Đã xem: 139
 •   Phản hồi: 0
Trong ngày 13/5/2022,  Đoàn giám sát của Ban Kinh tế- Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh đã có buổi giám sát chuyên đề năm 2022 tại UBND huyện Vĩnh Linh về: Tình hình triển khai và kết quả cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo các dự án đo đạc, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh theo Luật Đất đai năm 2013; tình hình quản lý, sử dụng đất nông nghiệp vào mục đích công ích; công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường và tái định cư các dự án trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2021.
 
Ban Kinh tế-Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh làm việc với UBND thành phố Đông Hà để thực hiện giám sát các chuyên đề của HĐND tỉnh năm 2022 theo phân công của Thường trực HĐND tỉnh

Ban Kinh tế-Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh làm việc với UBND thành phố Đông Hà để thực hiện giám sát các chuyên đề của HĐND tỉnh năm 2022 theo phân công của Thường trực HĐND tỉnh

 •   12/05/2022 03:18:00 AM
 •   Đã xem: 72
 •   Phản hồi: 0
Vào ngày 11/5/2022,  Đoàn giám sát của Ban Kinh tế- Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh đã có buổi làm việc với UBND thành phố Đông Hà về thực hiện giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh năm 2022 đối với các vấn đề về: Tình hình triển khai và kết quả cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo các dự án đo đạc, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh theo Luật Đất đai năm 2013; tình hình quản lý, sử dụng đất nông nghiệp vào mục đích công ích; tình hình thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường và tái định cư các dự án trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2021.
Ban Kinh tế - Ngân sách làm việc với sở Khoa học - Công nghệ

Ban Kinh tế - Ngân sách làm việc với sở Khoa học - Công nghệ

 •   11/11/2021 05:25:00 AM
 •   Đã xem: 247
 •   Phản hồi: 0
Ngày 03/11/2021, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đã có buổi làm việc với Sở Khoa học và Công nghệ về nội dung điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 31/2017/NQ-HĐND ngày 14/12/2017 của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh để chuẩn bị cho công tác thẩm tra trình tại kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh, Khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026. Tham dự buổi làm việc có đồng chí Lê Quang Chiến - UVBTVTU, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh cùng các đồng chí thành viên Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, đại diện lãnh đạo Sở Tài chính và công chức Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh.
Ban Kinh tế - Ngân sách làm việc với Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn

Ban Kinh tế - Ngân sách làm việc với Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn

 •   28/08/2021 12:29:00 AM
 •   Đã xem: 579
 •   Phản hồi: 0
Vừa qua, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đã có buổi làm việc với Sở Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn về chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng và loại rừng để thực hiện các dự án nhằm chuẩn bị cho công tác thẩm tra trình tại kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh, Khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026. Tham dự buổi làm việc có đồng chí Lê Quang Chiến - UVBTVTU, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh cùng các đồng chí thành viên Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh và công chức Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh.
 
Ban Kinh tế - Ngân sách làm việc với Thường trực HĐND, UBND thị xã Quảng Trị

Ban Kinh tế - Ngân sách làm việc với Thường trực HĐND, UBND thị xã Quảng Trị

 •   25/08/2021 03:41:00 AM
 •   Đã xem: 382
 •   Phản hồi: 0
Chiều ngày 16/8/2021, Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh đã có buổi làm việc với Thường trực HĐND, UBND thị xã Quảng Trị để chuẩn bị cho công tác thẩm tra các nội dung báo cáo, tờ trình, đề án trình tại kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh, Khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026. Tham dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Trần Huy, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cùng các đồng chí thành viên Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh và công chức Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh.
 
Những dấu ấn hoạt động của Ban Kinh tế Ngân sách HĐND tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2016-2021

Những dấu ấn hoạt động của Ban Kinh tế Ngân sách HĐND tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2016-2021

 •   18/02/2021 03:01:00 AM
 •   Đã xem: 810
 •   Phản hồi: 0

Ban KTNS-HĐND tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2016-2021 là cơ quan chuyên môn của HĐND tỉnh, được bầu tại kỳ họp thứ nhất (tháng 06/2016) gồm có 07 thành viên, gồm Trưởng ban, 02 Phó trưởng ban và 04 thành viên ban. Đến kỳ họp thứ 14 - HĐND tỉnh Khoá VII (4/2019), HĐND tỉnh cho đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy, kiêm Trưởng ban KTNS thôi làm nhiệm vụ và bầu 01 đổng chí PTB chuyên trách làm Trưởng ban chuyên trách, miễn nhiệm 01 đồng chí PTB chuyên trách do chuyển nhiệm vụ khác và cho thôi làm nhiệm vụ 01 thành viên Ban do HĐND tỉnh bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh. Kể từ tháng 4/2019 đến hết nhiệm kỳ, Ban KTNS-HĐND tỉnh còn lại 4 thành viên, 01 đồng chí Trưởng ban hoạt động chuyên trách, 03 thành viên hoạt động kiêm nhiệm.
 

Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra chỉ tiêu nước sạch, nước hợp vệ sinh

Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra chỉ tiêu nước sạch, nước hợp vệ sinh

 •   01/12/2020 05:30:00 AM
 •   Đã xem: 411
 •   Phản hồi: 0
Ngày 27/11/2020, Ban Kinh tế-Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh đã có buổi làm việc với Sở NN&PTNT, Sở Xây dựng, Sở y tế và Công ty Cổ phần nước sạch Quảng Trị để đánh giá tình hình sử dụng nước hợp vệ sinh khu vực nông thôn và chỉ tiêu sử dụng nước sách đô thị. Tham dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chỉ đạo buổi làm việc; các thành viên Ban Kinh tế - Ngan sách, lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng HĐND tỉnh.
 
Ban Kinh tế-Ngân sách làm việc với Cục Hải quan tỉnh

Ban Kinh tế-Ngân sách làm việc với Cục Hải quan tỉnh

 •   28/11/2020 11:56:00 PM
 •   Đã xem: 488
 •   Phản hồi: 0
Vào ngày 25/11/2020, Ban Kinh tế - Ngân sách, Hội đồng nhân dân tỉnh đã có buổi làm việc với Cục Hải quan tỉnh về tình hình thực hiện dự toán thu  thuế xuất nhập khẩu năm 2020, kế hoạch thu thuế xuất nhập khẩu năm 2021 để chuẩn bị cho công tác thẩm tra trình tại kỳ họp thứ 19-HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021.
 
Ban Kinh tế - Ngân sách, Hội đồng nhân dân tỉnh làm việc với Cục Thuế tỉnh

Ban Kinh tế - Ngân sách, Hội đồng nhân dân tỉnh làm việc với Cục Thuế tỉnh

 •   28/11/2020 11:38:00 PM
 •   Đã xem: 435
 •   Phản hồi: 0
Vào ngày 25/11/2020, Ban Kinh tế - Ngân sách, Hội đồng nhân dân tỉnh đã có buổi làm việc với Cục Thuế tỉnh về tình hình thực hiện dự toán thu ngân sách năm 2020, kế hoạch thu ngân sách nhà nước năm 2021.
 
Đẩy nhanh tiến độ thực hiện thu hút đầu tư các dự án điện gió

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện thu hút đầu tư các dự án điện gió

 •   25/11/2020 04:24:00 AM
 •   Đã xem: 962
 •   Phản hồi: 0
Vừa qua, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh tổ chức các cuộc khảo sát thực địa tại các địa phương có các danh mục dự án trình Hội đồng nhân dân tỉnh chấp thuận chủ trương thu hồi đất, chuyển quyền sử dụng đất, rừng để xây dựng các nhà máy điện gió. Tham gia khảo sát có đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang; đại diện lãnh đạo các sở: Kế hoạch & Đầu tư, Tài nguyên & Môi trường, Nông nghiệp - PTNT, UBND huyện Hướng Hóa, UBND huyện Đakrông, lãnh đạo chính quyền các địa phương và các đơn vị. Đồng chí Nguyễn Đăng Ánh, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách chủ trì buổi khảo sát.
Hội nghị tập huấn đầu tư công

Hội nghị tập huấn đầu tư công

 •   13/11/2020 04:26:00 AM
 •   Đã xem: 497
 •   Phản hồi: 0
Ngày 11/11/2020, tại trụ sở HĐND tỉnh, Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh và Trung tâm Phát triển & Hội nhập phối hợp với Sở Kế hoạch & Đầu tư, Văn phòng HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn đầu tư công. Ông Nguyễn Đăng Ánh, Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh chủ trì Hội nghị.
 
Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra về việc bán đấu giá cơ sở nhà, đất

Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra về việc bán đấu giá cơ sở nhà, đất

 •   07/09/2020 09:14:00 AM
 •   Đã xem: 462
 •   Phản hồi: 0
Ngày 03/9/2020, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh có buổi làm việc tại UBND huyện Hải Lăng về nội dung đề nghị bán đấu giá cơ sở nhà, đất thuộc Ủy ban nhân dân huyện Hải Lăng quản lý. Tham gia buổi làm việc có đại diện Sở Tài chính, Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh. Tại buổi làm việc, Ban đã nghe Ủy ban nhân dân huyện Hải Lăng báo cáo công tác sắp xếp nơi làm việc của các tổ chức, đơn vị trên địa bàn huyện; Phương án thực hiện bán đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với cơ sở nhà, đất do UBND huyện quản lý và ý kiến của các thành viên tham dự.

 
Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh tổ chức hội nghị tham vấn ý kiến vào báo cáo kết quả thực hiện các chính sách do HĐND tỉnh ban hành

Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh tổ chức hội nghị tham vấn ý kiến vào báo cáo kết quả thực hiện các chính sách do HĐND tỉnh ban hành

 •   17/07/2020 04:02:00 AM
 •   Đã xem: 614
 •   Phản hồi: 0
Ngày 14/7/2020, Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh tổ chức hội nghị tham vấn ý kiến vào các dự thảo báo cáo kết quả giám sát thực hiện các chính sách do HĐND tỉnh ban hành. Tham gia hội nghị có đại diện Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và môi trường, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Liên minh HTX, Chi cục bảo vệ môi trường tỉnh và Thường trực HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố. Đồng chí Nguyễn Đăng Ánh, Trưởng Ban kinh tế - ngân sách và các thành viên Ban chủ trì buổi làm việc.
 
Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh giám sát, thẩm tra đề án, dự thảo nghị quyết tỉnh trình kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh

Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh giám sát, thẩm tra đề án, dự thảo nghị quyết tỉnh trình kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh

 •   05/07/2020 10:46:00 PM
 •   Đã xem: 627
 •   Phản hồi: 0
Vừa qua, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh có chương trình làm việc với Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn và Sở Công thương để thẩm tra các báo cáo, đề án, dự thảo nghị quyết về Chương trình hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật các cụm công nghiệp và Đề án quy định nội dung chi, mức chi các hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh. Tham gia buổi làm việc có đại diện Sở Tài chính, Sở Kế hoạch & Đầu tư. Đồng chí Nguyễn Đăng Ánh, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách chủ trì buổi làm việc.
 

Các tin khác

Liên kết
Thăm dò ý kiến

Dự án Dân chấm điểm M-Score mang lại lợi ích gì?

Thống kê lượt truy cập
 • Đang truy cập15
 • Máy chủ tìm kiếm8
 • Khách viếng thăm7
 • Hôm nay1,952
 • Tháng hiện tại5,094
 • Tổng lượt truy cập3,158,906
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây