Hoạt động Ban Dân tộc

Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về hỗ trợ phục vụ hoạt động giáo dục

Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về hỗ trợ phục vụ hoạt động giáo dục

 •   21/05/2022 11:08:00 PM
 •   Đã xem: 84
 •   Phản hồi: 0
Ngày 20/5/2022, Ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh đã có buổi giám sát tại UBND và Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Triệu Phong về tình hình thực hiện Nghị quyết số 39/2019/NQ-HĐND ngày 6/12/2019 của HĐND tỉnh về thông qua đề án đầu tư cải tạo, xây dựng nhà vệ sinh và cung cấp nước sạch trong trường học giai đoạn 2020 - 2025 và Nghị quyết số 101/2021/NĐ-HĐND ngày 16/7/2021 của HĐND tỉnh quy định các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường đối với cơ sở giáo dục công lập từ năm học 2021-2022 trên địa bàn tỉnh. Tham dự và chỉ đạo buổi làm việc có đồng chí Lê Quang Chiến - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo Ban VHXH HĐND tỉnh, Văn phòng ĐĐBQH&HĐND tỉnh, đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư.
 
Ban Dân tộc HĐND tỉnh giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết về phát triển hệ thống các trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú

Ban Dân tộc HĐND tỉnh giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết về phát triển hệ thống các trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú

 •   19/05/2022 11:47:00 PM
 •   Đã xem: 47
 •   Phản hồi: 0

Ngày 18.5.2022, Đoàn giám sát của Ban Dân tộc của HĐND tỉnh, do đồng chí Hồ Quốc Hương, Phó Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã làm việc với UBND huyện Hướng Hóa và các trường PTDTBT trên địa bàn về tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về phát triển hệ thống các trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú tỉnh Quảng Trị đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Tham gia Đoàn giám sát có các thành viên Ban Dân tộc, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh cùng các đơn vị liên quan.

Ban Dân tộc tổ chức Hội nghị lấy ý kiến của các cơ quan chuyên môn và địa phương đối với một số nội dung trình kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh khóa VIII

Ban Dân tộc tổ chức Hội nghị lấy ý kiến của các cơ quan chuyên môn và địa phương đối với một số nội dung trình kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh khóa VIII

 •   14/04/2022 06:16:00 AM
 •   Đã xem: 134
 •   Phản hồi: 0
Ngày 08/04/2022, Ban Dân tộc HĐND tỉnh đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến của các cơ quan chuyên môn và địa phương đối với một số nội dung trình kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh khóa VIII. Đồng chí Ly Kiều Vân - UVBTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh đã chủ trì Hội nghị.
 
Ban Dân tộc HĐND tỉnh giám sát tại huyện Hướng Hóa

Ban Dân tộc HĐND tỉnh giám sát tại huyện Hướng Hóa

 •   04/03/2022 06:12:00 AM
 •   Đã xem: 196
 •   Phản hồi: 0

Ngày 03.03.2022, Đoàn giám sát của Ban Dân tộc của HĐND tỉnh, do đồng chí Ly Kiều Vân, UVTVTU, Trưởng Ban Nội chính TU, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã làm việc với UBND huyện Hướng Hóa về tình hình thực hiện đề án Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2015- 2025. Tham gia Đoàn giám sát có  các thành viên Ban Dân tộc, lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh cùng các đơn vị liên quan.

Đoàn giám sát của Ban Dân tộc HĐND tỉnh làm việc với UBND huyện Đakrông

Đoàn giám sát của Ban Dân tộc HĐND tỉnh làm việc với UBND huyện Đakrông

 •   01/03/2022 07:20:00 AM
 •   Đã xem: 219
 •   Phản hồi: 0

Ngày 01.03.2022, Đoàn giám sát của Ban Dân tộc của HĐND tỉnh, do đồng chí Ly Kiều Vân, UVTVTU, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã làm việc với UBND huyện Đakrông về tình hình triển khai thực hiện Quyết định 498/QĐ-TTg ngày 14/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ, Phê duyệt Đề án "Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2015 - 2025”. Tham gia Đoàn giám sát có  các thành viên Ban Dân tộc, lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh cùng các đơn vị liên quan.

Ban Dân tộc HĐND tỉnh khảo sát tình hình khắc phục thiệt hại thiên tai tại huyện Hướng Hóa

Ban Dân tộc HĐND tỉnh khảo sát tình hình khắc phục thiệt hại thiên tai tại huyện Hướng Hóa

 •   24/08/2021 09:21:00 PM
 •   Đã xem: 379
 •   Phản hồi: 0
Ngày 18.8.2021, Ban Dân tộc của HĐND tỉnh, do đồng chí Ly Kiều Vân, UVTVTU, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã làm việc với UBND huyện Hướng Hóa, UBND xã Hướng Phùng, Hướng Sơn và khảo sát thực tế về tình hình khắc phục thiệt hại, tái thiết sản xuất, ổn định đời sống sau bão lũ năm 2020 ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi huyện Hướng Hóa.
 
Ban Dân tộc, HĐND tỉnh họp thẩm tra báo cáo Kinh tế - Xã hội trên lĩnh vực dân tộc

Ban Dân tộc, HĐND tỉnh họp thẩm tra báo cáo Kinh tế - Xã hội trên lĩnh vực dân tộc

 •   12/07/2021 02:34:00 AM
 •   Đã xem: 623
 •   Phản hồi: 0
Ngày 10/7/2021, Ban Dân tộc HĐND tỉnh đã tổ chức họp để thống nhất nội dung báo cáo thẩm tra kinh tế - xã hội trên lĩnh vực dân tộc. Đồng chí Ly Kiều Vân - UVBTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh đã chủ trì cuộc họp.
 
Ban Dân tộc, HĐND tỉnh -Dấu ấn một nhiệm kỳ

Ban Dân tộc, HĐND tỉnh -Dấu ấn một nhiệm kỳ

 •   27/04/2021 08:37:00 PM
 •   Đã xem: 888
 •   Phản hồi: 0
Với tỷ lệ dân số miền núi và đồng bào DTTS khá cao, sinh sống ở địa bàn xung yếu về an ninh, quốc phòng nên Quảng Trị được Ủy ban thường vụ Quốc hội chấp thuận cho thành lập Ban Dân tộc HĐND tỉnh theo Nghị quyết số 03/NQ-HĐND, ngày 30/6/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Được sự quan tâm sâu sát của lãnh đạo tỉnh và Thường trực HĐND tỉnh, sự phối hợp của UBND, UBMTTQVN tỉnh và các ngành hữu quan, hoạt động của Ban Dân tộc HĐND tỉnh đã từng bước đạt hiệu quả, từ đó nâng cao vị thế, vai trò của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương.
 
Ban Dân tộc HĐND tỉnh Quảng Trị không ngừng đổi mới nâng cao chất lượng giám sát chuyên đề

Ban Dân tộc HĐND tỉnh Quảng Trị không ngừng đổi mới nâng cao chất lượng giám sát chuyên đề

 •   09/04/2021 06:26:00 AM
 •   Đã xem: 487
 •   Phản hồi: 0
Giám sát là một trong những chức năng quan trọng, cơ bản, thường xuyên của Hội đồng nhân dân (HĐND), thường trực và các ban của HĐND, vì vậy Ban Dân tộc HĐND tỉnh đã rất chú trọng đến việc đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động giám sát từ khâu lựa chọn nội dung, lĩnh vực giám sát đến hình thức, cách thức giám sát, phát huy và thực hiện tốt chức năng giám sát nhằm góp phần thực hiện hiệu quả các chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh.
 
Ban Dân tộc HĐND tỉnh thẩm tra chính sách trợ cấp tiền mua, vận chuyển nước ngọt và sạch đối với cán bộ, công chức, viên chức

Ban Dân tộc HĐND tỉnh thẩm tra chính sách trợ cấp tiền mua, vận chuyển nước ngọt và sạch đối với cán bộ, công chức, viên chức

 •   02/12/2020 11:41:00 PM
 •   Đã xem: 604
 •   Phản hồi: 0
Ngày 02/12/2020 Ban Dân tộc HĐND tỉnh đã có buổi làm việc với Sở Tài chính, Ban Dân tộc tỉnh cùng một số địa phương liên quan về việc thẩm tra dự thảo Nghị quyết quy định thời gian, mức trợ cấp tiền mua và vận chuyển nước ngọt và sạch đối với cán bộ, công chức, viên chức công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Đồng chí Lê Thị Lan Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh chủ trì buổi làm việc. Tham dự có các thành viên Ban Dân tộc, lãnh đạo UBND các huyện Hướng Hóa, Đakrông, Vĩnh Linh, Gio Linh và Phòng giáo dục – đào tạo các huyện; lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng HĐND tỉnh.
 
Ban Dân tộc khảo sát chính sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã người dân tộc thiểu số

Ban Dân tộc khảo sát chính sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã người dân tộc thiểu số

 •   08/07/2020 10:35:00 PM
 •   Đã xem: 820
 •   Phản hồi: 0
Ngày 7/7/2020, Ban Dân tộc của HĐND tỉnh đã khảo sát, làm việc với các xã Xy, xã Lìa thuộc huyện Hướng Hóa về tình hình thực hiện Nghị quyết số 09/2018/NQ-HĐND ngày 18/7/2018 về chính sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã người dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2018-2025, chiến lược đến năm 2030. Đoàn do ông Hồ Quốc Hương, Phó ban Dân tộc HĐND tỉnh làm trưởng đoàn. Tham gia cùng đoàn có ông Nguyễn Trần Huy, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đại diện lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh.
 
Ban Dân tộc HĐND tỉnh thẩm tra dự thảo quy định mức chi tặng quà chúc thọ, mừng thọ cho người cao tuổi

Ban Dân tộc HĐND tỉnh thẩm tra dự thảo quy định mức chi tặng quà chúc thọ, mừng thọ cho người cao tuổi

 •   23/06/2020 11:13:00 PM
 •   Đã xem: 780
 •   Phản hồi: 0
Sáng ngày 23/6/2020, Ban Dân tộc HĐND tỉnh đã có buổi làm việc với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính, Ban đại diện Người cao tuổi của tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố trong toàn tỉnh để thẩm tra Tờ trình Dự thảo Nghị quyết  về quy định mức chi tặng quà chúc thọ, mừng thọ cho người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Đồng chí Lê Thị Lan Hương, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh, chủ trì buổi làm việc. Tham dự có đồng chí Nguyễn Trần Huy, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; các thành viên ban Dân tộc HĐND tỉnh và lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh.
 
Ban Dân tộc - HĐND tỉnh khảo sát tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn miền núi Quảng Trị

Ban Dân tộc - HĐND tỉnh khảo sát tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn miền núi Quảng Trị

 •   20/05/2020 06:03:00 AM
 •   Đã xem: 1076
 •   Phản hồi: 0
Từ ngày 12.5.2020 đến ngày 15.5.2020 Ban Dân tộc của HĐND tỉnh đã khảo sát tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn miền núi Quảng Trị. Ban đã làm việc trực tiếp với Công an tỉnh, Bộ đội biên phòng tỉnh, Công an huyện Hướng Hóa, Công an Đakrông và khảo sát qua báo cáo của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Trung tâm Bỏa trợ Xã hội Tổng hợp 1. Đồng chí Lê Thị Lan Hương, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh, Trưởng đoàn. Tham dự cùng đoàn có đồng chí Nguyễn Trần Huy, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; các thành viên ban Dân tộc HĐND tỉnh; lãnh đạo Ban Pháp chế và Văn phòng HĐND tỉnh.
Ban Dân tộc - HĐND tỉnh Quảng Trị làm việc với Công an huyện Hướng Hóa về tình hình ma túy tại địa bàn

Ban Dân tộc - HĐND tỉnh Quảng Trị làm việc với Công an huyện Hướng Hóa về tình hình ma túy tại địa bàn

 •   15/05/2020 12:33:00 AM
 •   Đã xem: 579
 •   Phản hồi: 0
Ngày 12.5.2020, Ban Dân tộc của HĐND tỉnh đã làm việc với Công an huyện Hướng Hóa về tình hình ma túy tại địa bàn. Đoàn do ông Hồ Quốc Hương - Phó ban Dân tộc HĐND tỉnh làm trưởng đoàn. Tham gia cùng đoàn có ông Nguyễn Trần Huy, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; bà Ly Kiều Vân - UVBTVTU, Trưởng ban Nội chính tỉnh và đại diện lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh.
Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh làm việc với Ban quản lý rừng phòng hộ Hướng Hóa – Đakrông, Ban Quản lý Bảo lý Bảo tồn thiên nhiên Đakrông và Ủy ban nhân dân xã Đakrông

Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh làm việc với Ban quản lý rừng phòng hộ Hướng Hóa – Đakrông, Ban Quản lý Bảo lý Bảo tồn thiên nhiên Đakrông và Ủy ban nhân dân xã Đakrông

 •   12/02/2020 11:07:00 PM
 •   Đã xem: 660
 •   Phản hồi: 0
Trong chương trình giám sát về việc thực hiện Nghị định số 75/NĐ-CP ngày 9/9/2015 của Chính phủ và Nghị quyết số 10/2018/NQ-HĐND ngày 18/7/2018 của HĐND tỉnh, vừa qua Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh đã làm việc với UBND xã Đakrông, huyện Đakrông. Tham gia Đoàn giám sát có ông Nguyễn Trần Huy, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; các thành viên Ban Dân tộc, lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh và các đơn vị liên quan.
Làng dệt truyền thống xã A Bung

Ban Dân tộc HĐND tỉnh tổ chức khảo sát công tác bảo tồn và phát huy bản sắc truyền thống của các dân tộc Bru-Vân Kiều và Pa Cô trên địa bàn huyện Đakrông

 •   12/02/2020 11:06:00 PM
 •   Đã xem: 754
 •   Phản hồi: 0
Ngày 22/9/2019, Ban Dân tộc đã khảo sát công tác bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số tại các xã Đkrông, A Bung, Tà Rụt huyện Đakrông. Đoàn khảo sát do ông Hồ Quốc Hương - Phó ban Dân tộc HĐND tỉnh làm trưởng đoàn.
Phát biểu của những người có tâm huyết đã cố gắng nỗ lực để bảo tồn, lưu giữ, truyền bá văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Vân Kiểu, Pa Kô

Ban Dân tộc – HĐND tỉnh Quảng Trị làm việc với Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Hướng Hóa và UBND xã A Xing

 •   12/02/2020 11:04:00 PM
 •   Đã xem: 663
 •   Phản hồi: 0
Ngày 18.9.2019, Ban Dân tộc- HĐND tỉnh Quảng Trị do ông Hồ Quốc Hương - Phó Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã làm việc với Phòng Văn hóa Thông tin huyện Hướng Hóa và UBND xã A Xing về việc bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa vật thể, phi vật thể và các nghệ nhân đồng bào dân tộc thiểu số.
Liên kết
Thăm dò ý kiến

Dự án Dân chấm điểm M-Score mang lại lợi ích gì?

Thống kê lượt truy cập
 • Đang truy cập37
 • Máy chủ tìm kiếm3
 • Khách viếng thăm34
 • Hôm nay1,350
 • Tháng hiện tại4,492
 • Tổng lượt truy cập3,158,304
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây