Yêu cầu cần thiết quản lý giáo dục

Yêu cầu cần thiết quản lý giáo dục

Trên cơ sở quy định của Luật Giáo dục và thực tiễn địa phương, việc HĐND tỉnh Quảng Trị ban hành Nghị quyết 101/2021/NQ-HĐND về quy định các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường đối với cơ sở giáo dục công lập, các cấp học từ năm 2021 - 2022 trên địa bàn là rất cần thiết. Mục đích nhằm tạo thuận lợi, thống nhất trong các cơ sở giáo dục về các khoản thu; đồng thời, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng dạy và học, hiệu quả quản lý nhà nước và bảo đảm thực hiện công khai, minh bạch các mức thu trong các cơ sở giáo dục công lập.

104/NQ-HĐND

Nghị quyết xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026

Thời gian đăng: 06/09/2021

105/2021/NQ-HĐND

Nghị quyết ban hành Quy định chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Thời gian đăng: 06/09/2021

106/2021/NQ-HĐND

Nghị quyết về chính sách hỗ trợ tiếp cận giáo dục cho học sinh khuyết tật tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021-2026

Thời gian đăng: 06/09/2021

107/2021/NQ-HĐND

Nghị quyết Quy định mức thưởng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao của tỉnh Quảng Trị lập thành tích trong thi đấu tại các đại hội, giải thi đấu thể dục thể thao

Thời gian đăng: 06/09/2021

108/2021/NQ-HĐND

Nghị quyết Quy định một số chế độ, chính sách đối với dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Thời gian đăng: 06/09/2021

109/2021/NQ-HĐND

Nghị quyết kéo dài thời hạn áp dụng Nghị quyết số 32/2018/NQ-HĐND ngày 08/12/2018 của HĐND tỉnh về chế độ hỗ trợ giám định viên tư pháp và người giúp việc cho giám định viên tư pháp, giai đoạn 2019-2021

Thời gian đăng: 06/09/2021

110/2021/NQ-HĐND

Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 33/2018/NQ-HĐND ngày 08/12/2018 của HĐND tỉnh Quảng Trị "Quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị,

Thời gian đăng: 06/09/2021

111/2021/NQ-HĐND

Nghị quyết về cơ chế tài chính xây dựng kết cấu hạ tầng phát triển quỹ đất và giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Thời gian đăng: 06/09/2021

112/2021/NQ-HĐND

Nghị quyết về cơ chế tài chính để thực hiện một số giải pháp quản lý, khai thác, sử dụng hồ sơ địa chính trên địa bàn tỉnh Quảng Trị và kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết số 04/2018/NQ-HĐND ngày 18/7/2018 của HĐND tỉnh đến

Thời gian đăng: 07/09/2021

113/NQ-HĐND

Nghị quyết về cơ chế tài chính để thực hiện một số giải pháp quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021-2025

Thời gian đăng: 07/09/2021

114/NQ-HĐND

Nghị quyết về Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Trang thiết bị dạy học Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn

Thời gian đăng: 07/09/2021

115/NQ-HĐND

Nghị quyết về Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị

Thời gian đăng: 07/09/2021

116/NQ-HĐND

Nghị quyết về Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đầu tư thiết bị đo lường, thử nghiệm và thiết bị công nghệ sinh học (giai đoạn 2)

Thời gian đăng: 07/09/2021

117/NQ-HĐND

Nghị quyết về Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đầu tư cơ sở vật chất Đài truyền thanh cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Thời gian đăng: 07/09/2021

118/NQ-HĐND

Nghị quyết về Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Nhà đặt máy phát thanh, truyền hình tại Trung tâm truyền hình kỹ thuật số

Thời gian đăng: 07/09/2021

119/NQ-HĐND

Nghị quyết về Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Trường Trung cấp nghề GTVT Quảng Trị, hạng mục: Nhà hiệu bộ

Thời gian đăng: 07/09/2021

120/NQ-HĐND

Nghị quyết về Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Trường Cao đẳng Kỹ thuật Quảng Trị, Hạng mục: Xây mới Giảng đường đa năng, Cải tạo và mở rộng Nhà hiệu bộ, Cải tạo Khối phòng học

Thời gian đăng: 07/09/2021

121/NQ-HĐND

Nghị quyết về Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đầu tư sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất y tế tuyến tỉnh, tuyến huyện

Thời gian đăng: 07/09/2021

122/NQ-HĐND

Nghị quyết về Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp Bệnh viện chuyên khoa Lao và bệnh phổi, hạng mục: Xây mới khoa điều trị dịch bệnh nguy hiểm, Nhà cầu nối và cải tạo, sửa chữa một số hạng mục khác

Thời gian đăng: 07/09/2021

123/NQ-HĐND

Nghị quyết về Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường giao thông vào thác Ba Vòi, huyện Đakrông

Thời gian đăng: 07/09/2021

124/NQ-HĐND

Nghị quyết về Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp trụ sở làm việc Sở Ngoại vụ

Thời gian đăng: 07/09/2021

125/NQ-HĐND

Nghị quyết về Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Công viên đường Hùng Vương, thành phố Đông Hà

Thời gian đăng: 07/09/2021

126/NQ-HĐND

Nghị quyết về Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Nhà ở vận động viên năng khiếu tỉnh

Thời gian đăng: 07/09/2021

127/NQ-HĐND

Nghị quyết về Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Hệ thống cấp nước tập trung vùng nông thôn

Thời gian đăng: 07/09/2021

128/NQ-HĐND

Nghị quyết về Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Mô hình điểm trung chuyển rác, xử lý rác tại các xã thuộc địa bàn các huyện Hải Lăng, Vĩnh Linh, Triệu Phong

Thời gian đăng: 07/09/2021

129/NQ-HĐND

Nghị quyết về Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Xây dựng lò đốt chất thải rắn sinh hoạt khu vực nghĩa trang liệt sỹ Trường Sơn và vùng lân cận

Thời gian đăng: 07/09/2021

130/NQ-HĐND

Nghị quyết về Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa Trụ sở UBND tỉnh Quảng Trị

Thời gian đăng: 07/09/2021

131/NQ-HĐND

Nghị quyết về Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Xây dựng các cầu vượt lũ trên tuyến DT.586 qua địa bàn huyện Hướng Hóa

Thời gian đăng: 07/09/2021

132/NQ-HĐND

Nghị quyết về Về đự án Trụ sở Công an xã Pa Tầng huyện Hướng Hóa

Thời gian đăng: 07/09/2021

133/NQ-HĐND

Nghị quyết về Về dự án Đường giao thông liên thôn Mã Lai – Tân Pun, xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa

Thời gian đăng: 07/09/2021

134/NQ-HĐND

Nghị quyết về Về chủ trương đầu tư dự án Cải tạo nhà học đa năng Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị

Thời gian đăng: 07/09/2021

135/NQ-HĐND

Nghị quyết về Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường nối đường Hồ Chí Minh nhánh Đông với đường Hồ Chí Minh nhánh Tây, tỉnh Quảng Trị

Thời gian đăng: 07/09/2021

136/NQ-HĐND

Nghị quyết về Điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách địa phương năm 2021

Thời gian đăng: 07/09/2021

137/NQ-HĐND

Nghị quyết về Kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 của tỉnh

Thời gian đăng: 07/09/2021

138/NQ-HĐND

Nghị quyết về dự kiến Kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách Trung ương năm 2022

Thời gian đăng: 07/09/2021

139/NQ-HĐND

Nghị quyết về Chuyển loại rừng quy hoạch phòng hộ sang quy hoạch sản xuất tại xã Triệu Trạch, huyện Triệu Phong

Thời gian đăng: 07/09/2021

140/NQ-HĐND

Nghị quyết về Danh mục dự án thu hồi đất, dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng vào các mục đích khác trong năm 2021

Thời gian đăng: 07/09/2021

141/NQ-HĐND

Nghị quyết về Chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng để thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh

Thời gian đăng: 07/09/2021

92/NQ-HĐND

Nghị quyết về điều chỉnh kế hoạch năm 2021 nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương

Thời gian đăng: 22/07/2021

93/NQ-HĐND

Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xử lý, khắc phục một số điểm đen tiềm ẩn tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh

Thời gian đăng: 22/07/2021

thtt
Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị tổ chức kỳ họp thứ 4, khóa VIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị tổ chức kỳ họp thứ 4, khóa VIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Ngày 30 tháng 8 năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VIII tổ chức kỳ họp thứ 4 nhằm xem xét và quyết định các nội dung về: Chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh; Chính sách hỗ trợ học sinh khuyết tật tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh; Quy định mức thưởng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao lập thành tích trong thi đấu; Quy định một số chế độ, chính sách đối với dân quân tự vệ; Quy định chế độ hỗ trợ giám định viên tư pháp và người giúp việc cho giám định viên tư pháp, giai đoạn 2022 - 2025; Quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh; Cơ chế tài chính xây dựng kết cấu hạ tầng phát triển quỹ đất, giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch; Kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025; Kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách TƯ năm 2022; Điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách địa phương năm 2021; Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường nối đường Hồ Chí Minh nhánh Đông với đường Hồ Chí Minh nhánh Tây và Phê duyệt chủ trương đầu tư 21 dự án khởi công mới; quyết định chủ trương chuyển loại rừng quy hoạch phòng hộ sang rừng quy hoạch sản xuất; Quyết định danh mục các dự án thu hồi đất, dự án có sử dụng đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng vào mục đích khác trong năm 2021; Quyết định chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh; bầu bổ sung ủy viên UBND tỉnh theo quy định của pháp luật và một số chính sách đặc thù khác.

Xem tiếp 

 
Ban Kinh tế - Ngân sách làm việc với Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn

Ban Kinh tế - Ngân sách làm việc với Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn

Vừa qua, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đã có buổi làm việc với Sở Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn về chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng và loại rừng để thực hiện các dự án nhằm chuẩn bị cho công tác thẩm tra trình tại kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh, Khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026. Tham dự buổi làm việc có đồng chí Lê Quang Chiến - UVBTVTU, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh cùng các đồng chí thành viên Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh và công chức Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh.
 

Xem tiếp 

Ban Văn hóa Xã hội thẩm tra chính sách hỗ trợ trẻ em khuyết tật

Ban Văn hóa Xã hội thẩm tra chính sách hỗ trợ trẻ em khuyết tật

Để phục vụ cho công tác thẩm tra trình kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh, vừa qua, Ban Văn hóa – Xã hội đã có buổi làm việc với Sở Giáo dục và đào tạo, trường Trẻ em Khuyết tật tỉnh và một số trường học trên địa bàn huyện Cam Lộ, thành phố Đông Hà có các cháu khuyết tật tham gia học hòa nhập. Tham dự buổi làm việc có các thành viên Ban Văn hóa – Xã hội, đại diện Sở Kế hoạch – đầu tư, Sở Tài chính, Sở Giáo dục và đào tạo, và các đơn vị liên quan. Bà Hồ Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Văn hóa – Xã hội, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra chủ trì buổi làm việc.
 

Xem tiếp 

 
Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm việc tại Phòng Tham mưu của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh

Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm việc tại Phòng Tham mưu của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh

Để có cơ sở thẩm tra Tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh về một số chế độ, chính sách đối với lực lượng dân quân tự vệ trên địa bàn trình kỳ họp thứ 4, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VIII, chiều ngày 19/8/2021, Ban Pháp chế HĐND tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Khởi, UVTT, Trưởng Ban Pháp chế làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Phòng Tham mưu thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, cùng tham dự buổi làm việc có đại diện một số cơ quan ban ngành có liên quan.
 

Xem tiếp 

Ban Dân tộc HĐND tỉnh khảo sát tình hình khắc phục thiệt hại thiên tai tại huyện Hướng Hóa

Ban Dân tộc HĐND tỉnh khảo sát tình hình khắc phục thiệt hại thiên tai tại huyện Hướng Hóa

Ngày 18.8.2021, Ban Dân tộc của HĐND tỉnh, do đồng chí Ly Kiều Vân, UVTVTU, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã làm việc với UBND huyện Hướng Hóa, UBND xã Hướng Phùng, Hướng Sơn và khảo sát thực tế về tình hình khắc phục thiệt hại, tái thiết sản xuất, ổn định đời sống sau bão lũ năm 2020 ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi huyện Hướng Hóa.
 

Xem tiếp 

 
Công bố Nghị quyết thành lập Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Quảng Trị

Công bố Nghị quyết thành lập Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Quảng Trị

Ngày 02/7/2021, Thường trực HĐND, Đoàn ĐBQH tỉnh tổ chức Lễ công bố Nghị quyết của HĐND tỉnh về thành lập Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh. Tham dự lễ có ông Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị; Ông Hoàng Đức Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Tinh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH; Ông Lê Quang Chiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tinh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Ông Hà Sỹ Đồng, UVTVTU, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIV; Ông Nguyễn Trần Huy, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, các đồng chí ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh, đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ cùng toàn thể cán bộ, công chức, nhân viên cơ quan Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.
 

Xem tiếp 

Kỳ họp thứ Hai, HĐND huyện Cam Lộ khóa VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Kỳ họp thứ Hai, HĐND huyện Cam Lộ khóa VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Vừa qua, Hội đồng nhân dân huyện Cam Lộ khóa VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã tiến hành tổ chức kỳ họp thứ Hai, kỳ họp thường kỳ theo luật định. Nội dung chính của kỳ họp thứ Hai nhằm đánh giá tình hình phát triển KT - XH, QP - AN 6 tháng đầu năm 2021, đề ra các giải pháp thực hiện nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2021 của huyện Cam Lộ, cho ý kiến đối với Kế hoạch phát triển KT - XH giai đoạn 2021 – 2025; Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 và một số nội dung quan trọng khác. Tham dự kỳ họp, về phía đại biểu HĐND tỉnh có bà Đặng Mai Nhi, Phó Trưởng ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh.
 

Xem tiếp 

 
Yêu cầu cần thiết quản lý giáo dục

Yêu cầu cần thiết quản lý giáo dục

Trên cơ sở quy định của Luật Giáo dục và thực tiễn địa phương, việc HĐND tỉnh Quảng Trị ban hành Nghị quyết 101/2021/NQ-HĐND về quy định các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường đối với cơ sở giáo dục công lập, các cấp học từ năm 2021 - 2022 trên địa bàn là rất cần thiết. Mục đích nhằm tạo thuận lợi, thống nhất trong các cơ sở giáo dục về các khoản thu; đồng thời, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng dạy và học, hiệu quả quản lý nhà nước và bảo đảm thực hiện công khai, minh bạch các mức thu trong các cơ sở giáo dục công lập.

Xem tiếp 

Hội nghị triển khai sáng kiến Dân chấm điểm M.Score trên lĩnh vực y tế giai đoạn 2021 – 2023

Hội nghị triển khai sáng kiến Dân chấm điểm M.Score trên lĩnh vực y tế giai đoạn 2021 – 2023

Vừa qua , Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức hội nghị triển khai Nghị quyết số 48/2020/NQ-HĐND ngày 23/7/2020 của HĐND tỉnh về hỗ trợ suy trì sáng kiến Dân chấm điểm M.Score tại các bệnh viện công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2020 - 2023, có tính đến năm 2025. Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Sở Y tế, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, lãnh đạo và cán bộ Ban Quản lý sáng kiến Bệnh viện đa khoa tỉnh, Bệnh viện đa khoa khu vực Triệu Hải và 09 Trung tâm Y tế các huyện, thành phố, thị xã. Hội nghị do Ông Nguyễn Trần Huy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và Bà Bùi Thị Vân, Chánh Văn phòng HĐND tỉnh chủ trì.
 

Xem tiếp 

 
 
QPPL
 
Liên kết
Thăm dò ý kiến

Dự án Dân chấm điểm M-Score mang lại lợi ích gì?

Thống kê lượt truy cập
  • Đang truy cập12
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm11
  • Hôm nay2,410
  • Tháng hiện tại57,477
  • Tổng lượt truy cập2,248,837
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây