Cơ quan Văn phòng Đoàn ĐBQH &HĐND tỉnh thăm, tặng quà tết địa chỉ nhân đạo

Cơ quan Văn phòng Đoàn ĐBQH &HĐND tỉnh thăm, tặng quà tết địa chỉ nhân đạo

Thực hiện cuộc vận động "Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo", ngày 24/01/2022, cơ quan Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tổ chức thăm, tặng quà Tết cho địa chỉ nhân đạo bà Nguyễn Thị Đào, ở khu phố 8, phường Đông Giang, thành phố Đông Hà thuộc hộ nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

149/2021/NQ-HĐND

Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022

Thời gian đăng: 28/12/2021

150/NQ-HĐND

Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán thu, chi ngân sách địa phương tỉnh Quảng Trị năm 2020

Thời gian đăng: 28/12/2021

151/2021/NQ-HĐND

Nghị quyết ban hành Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2022-2025

Thời gian đăng: 28/12/2021

152/2021/NQ-HĐND

Nghị quyết ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022, ổn định đến năm 2025

Thời gian đăng: 28/12/2021

153/NQ-HĐND

Nghị quyết về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2022

Thời gian đăng: 28/12/2021

154/NQ-HĐND

Nghị quyết về phân bổ ngân sách địa phương năm 2022

Thời gian đăng: 28/12/2021

155/NQ-HĐND

Nghị quyết kế hoạch tài chính 5 năm giai đoạn 2021-2025

Thời gian đăng: 28/12/2021

156/NQ-HĐND

Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án tuyến đường kết nối cảng hàng không Quảng Trị với Quốc lộ 1

Thời gian đăng: 28/12/2021

157/NQ-HĐND

Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đường hai đầu dây văng sông Hiếu - giai đoạn 1

Thời gian đăng: 28/12/2021

158/NQ-HĐND

Nghị quyết giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương

Thời gian đăng: 28/12/2021

159/NQ-HĐND

Nghị quyết về kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng nguồn ngân sách do tỉnh quản lý năm 2022

Thời gian đăng: 28/12/2021

160/2021/NQ-HĐND

Nghị quyết ban hành Quy định khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi, quy định vùng nuôi chim yến và chính sách hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn

Thời gian đăng: 28/12/2021

161/2021/NQ-HĐND

Nghị quyết quy định mức hỗ trợ và ngân sách bố trí cho công tác khuyến nông và thú y trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Thời gian đăng: 28/12/2021

162/2021/NQ-HĐND

Nghị quyết Quy định chính sách hỗ trợ phát triển một số cây trồng, vật nuôi tạo sản phẩm chủ lực có lợi thế cạnh tranh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2022-2026

Thời gian đăng: 28/12/2021

163/2021/NQ-HĐND

Nghị quyết quy định một số chính sách hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2026

Thời gian đăng: 28/12/2021

164/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, vào mục đích khác trong năm 2022

Thời gian đăng: 28/12/2021

165/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng và điều chỉnh diện tích chuyển đổi mục đích sử dụng rừng để thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh

Thời gian đăng: 28/12/2021

166/2021/NQ-HĐND

Nghị quyết quy định chính sách thu hút, đãi ngộ, đào tạo đội ngũ viên chức đơn vị sự nghiệp y tế công lập và chính sách hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức, viên chức nữ tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2022-2026

Thời gian đăng: 28/12/2021

167/NQ-HĐND

Nghị quyết về đầu tư bảo tồn, tôn tạo, phát huy hệ thống di tích lịch sử văn hóa tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2022-2025

Thời gian đăng: 28/12/2021

168/NQ-HĐND

Nghị quyết thông qua đề án đầu tư xây dựng phòng ở công vụ cho giáo viên các vùng khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021-2025

Thời gian đăng: 28/12/2021

169/NQ-HĐND

Nghị quyết về chỉ tiêu biên chế công chức, số người làm việc, hợp đồng lao động và biên chế hội năm 2022

Thời gian đăng: 28/12/2021

170/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc thông qua đề án phân loại đô thị thành phố Đông Hà đạt tiêu chuẩn đô thị loại II, trực thuộc tỉnh Quảng Trị

Thời gian đăng: 28/12/2021

171/NQ-HĐND

Nghị quyết phê duyệt chủ trương mua sắm thiết bị dạy học chương trình giáo dục phổ thông mới dành cho lớp 6 các trường phổ thông trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2021

Thời gian đăng: 28/12/2021

172/NQ-HĐND

Nghị quyết về xử lý nguồn tăng thu thuế vãng lai ngoại tỉnh năm 2021 từ các dự án điện gió trên địa bàn huyện Hướng Hóa

Thời gian đăng: 28/12/2021

174/NQ-HĐND

Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ HĐND tỉnh năm 2022

Thời gian đăng: 28/12/2021

143/NQ-HĐND

Nghị quyết điều chỉnh kế hoạch năm 2021 nguồn vốn ngân sách địa phương

Thời gian đăng: 16/11/2021

144/NQ-HĐND

Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án sửa chữa trụ sở làm việc và kho lưu trữ các Chi nhánh Văn phòng đất đai

Thời gian đăng: 16/11/2021

145/NQ-HĐND

Nghị quyết bổ sung, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách địa phương

Thời gian đăng: 16/11/2021

146/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc quy định hỗ trợ tiền ăn cho người dân trở về từ vùng dịch thuộc các địa phương khác trong nước có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn phải cách ly y tế tập trung

Thời gian đăng: 16/11/2021

147/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc quy định hỗ trợ thành viên Tổ giám sát Covid-19 tại cộng đồng

Thời gian đăng: 16/11/2021

148/NQ-HĐND

Nghị quyết về chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng để thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh

Thời gian đăng: 16/11/2021

142/NQ-HĐND

Nghị quyết về chủ trương mua sắm vật tư y tế, hóa chất, sinh phẩm năm 2022 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị

Thời gian đăng: 16/11/2021

104/NQ-HĐND

Nghị quyết xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026

Thời gian đăng: 06/09/2021

105/2021/NQ-HĐND

Nghị quyết ban hành Quy định chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Thời gian đăng: 06/09/2021

106/2021/NQ-HĐND

Nghị quyết về chính sách hỗ trợ tiếp cận giáo dục cho học sinh khuyết tật tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021-2026

Thời gian đăng: 06/09/2021

107/2021/NQ-HĐND

Nghị quyết Quy định mức thưởng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao của tỉnh Quảng Trị lập thành tích trong thi đấu tại các đại hội, giải thi đấu thể dục thể thao

Thời gian đăng: 06/09/2021

108/2021/NQ-HĐND

Nghị quyết Quy định một số chế độ, chính sách đối với dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Thời gian đăng: 06/09/2021

109/2021/NQ-HĐND

Nghị quyết kéo dài thời hạn áp dụng Nghị quyết số 32/2018/NQ-HĐND ngày 08/12/2018 của HĐND tỉnh về chế độ hỗ trợ giám định viên tư pháp và người giúp việc cho giám định viên tư pháp, giai đoạn 2019-2021

Thời gian đăng: 06/09/2021

110/2021/NQ-HĐND

Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 33/2018/NQ-HĐND ngày 08/12/2018 của HĐND tỉnh Quảng Trị "Quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị,

Thời gian đăng: 06/09/2021

111/2021/NQ-HĐND

Nghị quyết về cơ chế tài chính xây dựng kết cấu hạ tầng phát triển quỹ đất và giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Thời gian đăng: 06/09/2021

thtt
Đồng chí Lê Quang Chiến - Ủy viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh thăm tết các đồn biên phòng, chốt kiểm dịch và gia đình chính sách tại huyện Đakrông

Đồng chí Lê Quang Chiến - Ủy viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh thăm tết các đồn biên phòng, chốt kiểm dịch và gia đình chính sách tại huyện Đakrông

Ngày 18/01/2022, đồng chí Lê Quang Chiến - Ủy viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đến thăm Tết các Chốt phòng chống dịch Covid-19, Đồn Biên phòng La Lay, A Vao, hộ nghèo, gia đình có công với cách mạng trên địa bàn huyện Đakrông. Tham dự có các đồng chí lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, lãnh đạo huyện Đakrông.
 

Xem tiếp 

 
Ban Kinh tế - Ngân sách làm việc với sở Khoa học - Công nghệ

Ban Kinh tế - Ngân sách làm việc với sở Khoa học - Công nghệ

Ngày 03/11/2021, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đã có buổi làm việc với Sở Khoa học và Công nghệ về nội dung điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 31/2017/NQ-HĐND ngày 14/12/2017 của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh để chuẩn bị cho công tác thẩm tra trình tại kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh, Khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026. Tham dự buổi làm việc có đồng chí Lê Quang Chiến - UVBTVTU, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh cùng các đồng chí thành viên Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, đại diện lãnh đạo Sở Tài chính và công chức Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh.

Xem tiếp 

Ban Văn hoá - Xã hội HĐND tỉnh khóa VIII làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo

Ban Văn hoá - Xã hội HĐND tỉnh khóa VIII làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo

(Quangtritv.vn) Ngày 11/11, Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh có buổi làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh về đề án "Bảo đảm cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030”. Đồng chí Hồ Thị Thu Hằng, UVBTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh chủ trì buổi làm việc.

Xem tiếp 

 
Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh làm việc với Tòa án nhân dân tỉnh và Viện kiểm sát nhân dân tỉnh phục vụ công tác thẩm tra kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh

Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh làm việc với Tòa án nhân dân tỉnh và Viện kiểm sát nhân dân tỉnh phục vụ công tác thẩm tra kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh

Vừa qua, Ban Pháp HĐND tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Khởi, Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Pháp chế làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Tòa án nhân dân tỉnh và Viện kiểm sát nhân dân tỉnh để thẩm tra báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022 của Tòa án nhân dân và Viện kiểm sát nhân dân tỉnh.
 

Xem tiếp 

Ban Dân tộc HĐND tỉnh khảo sát tình hình khắc phục thiệt hại thiên tai tại huyện Hướng Hóa

Ban Dân tộc HĐND tỉnh khảo sát tình hình khắc phục thiệt hại thiên tai tại huyện Hướng Hóa

Ngày 18.8.2021, Ban Dân tộc của HĐND tỉnh, do đồng chí Ly Kiều Vân, UVTVTU, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã làm việc với UBND huyện Hướng Hóa, UBND xã Hướng Phùng, Hướng Sơn và khảo sát thực tế về tình hình khắc phục thiệt hại, tái thiết sản xuất, ổn định đời sống sau bão lũ năm 2020 ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi huyện Hướng Hóa.
 

Xem tiếp 

 
Cơ quan Văn phòng Đoàn ĐBQH &HĐND tỉnh thăm, tặng quà tết địa chỉ nhân đạo

Cơ quan Văn phòng Đoàn ĐBQH &HĐND tỉnh thăm, tặng quà tết địa chỉ nhân đạo  

Thực hiện cuộc vận động "Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo", ngày 24/01/2022, cơ quan Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tổ chức thăm, tặng quà Tết cho địa chỉ nhân đạo bà Nguyễn Thị Đào, ở khu phố 8, phường Đông Giang, thành phố Đông Hà thuộc hộ nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Xem tiếp 

Kỳ họp thứ Tư, HĐND huyện Đakrông  khóa V nhiệm kỳ 2021 - 2026

Kỳ họp thứ Tư, HĐND huyện Đakrông khóa V nhiệm kỳ 2021 - 2026

Ngày 16/12/2021, HĐND huyện Đakrông tổ chức kỳ họp thứ tư, kỳ họp cuối năm để đánh giá nhiệm vụ kinh tế - xã hội quốc phòng an ninh năm 2021 và quyết định nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh năm 2022.

Xem tiếp 

 
Thúc đẩy văn hóa phục vụ nhân dân

Thúc đẩy văn hóa phục vụ nhân dân

Với tinh thần sáng tạo không ngừng, từ kết quả trong nhiều năm qua trong thời gian tới người dân mong muốn các bên đối tác tiếp tục phối hợp, hỗ trợ  công cụ, tài chính cùng với HĐND tỉnh Quảng Trị tổng kết nhân rộng sáng kiến này sang đánh giá chất lượng dịch vụ công trong một số lĩnh vực quan trọng khác…là cơ sở nền tảng khơi dậy tinh thần yêu nước và quyền làm chủ trực tiếp của nhân dân trong xây dựng chính quyền.

Xem tiếp 

Hội nghị triển khai sáng kiến Dân chấm điểm M.Score trên lĩnh vực y tế giai đoạn 2021 – 2023

Hội nghị triển khai sáng kiến Dân chấm điểm M.Score trên lĩnh vực y tế giai đoạn 2021 – 2023

Vừa qua , Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức hội nghị triển khai Nghị quyết số 48/2020/NQ-HĐND ngày 23/7/2020 của HĐND tỉnh về hỗ trợ suy trì sáng kiến Dân chấm điểm M.Score tại các bệnh viện công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2020 - 2023, có tính đến năm 2025. Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Sở Y tế, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, lãnh đạo và cán bộ Ban Quản lý sáng kiến Bệnh viện đa khoa tỉnh, Bệnh viện đa khoa khu vực Triệu Hải và 09 Trung tâm Y tế các huyện, thành phố, thị xã. Hội nghị do Ông Nguyễn Trần Huy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và Bà Bùi Thị Vân, Chánh Văn phòng HĐND tỉnh chủ trì.
 

Xem tiếp 

 
 
QPPL
 
Liên kết
Thăm dò ý kiến

Dự án Dân chấm điểm M-Score mang lại lợi ích gì?

Thống kê lượt truy cập
  • Đang truy cập9
  • Hôm nay4,094
  • Tháng hiện tại75,943
  • Tổng lượt truy cập2,622,370
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây