Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh họp để thông qua báo cáo thẩm tra trình Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2022

Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh họp để thông qua báo cáo thẩm tra trình Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2022

Chiều ngày 01/12/2022, Ban Pháp chế HĐND tỉnh tổ chức cuộc họp để thông qua báo cáo thẩm tra trình Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2022 theo luật định. Đồng chí Nguyễn Văn Khởi, Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp; cùng tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo và các phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.
 

78/NQ-HĐND

Nghị quyết về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án:Khu di tích quốc gia đặc biệt Thành Cổ Quảng Trị và những địa điểm lưu niệm sự kiện 81 ngày đêm chiến đấu, bảo vệ Thành Cổ Quảng Trị

Thời gian đăng: 30/11/2022

79/NQ-HĐND

Nghị quyết về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Công viên thống nhất tại khu di tích Quốc gia đặc biệt đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải, tỉnh Quảng Trị

Thời gian đăng: 30/11/2022

58/NQ-HĐND

Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Nhà thờ Liệt sỹ và Doanh trại đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ 584 (giai đoạn 1)

Thời gian đăng: 21/10/2022

59/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường Trần Bình Trọng (đoạn từ đập ngăn mặn sông Hiếu đến Quốc lộ 9)

Thời gian đăng: 21/10/2022

60/NQ-HĐND

Nghị quyết điều chỉnh dự toán kế hoạch đầu tư năm 2021 từ nguồn thu sử dụng đất do tỉnh quản lý

Thời gian đăng: 21/10/2022

61/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc điều chỉnh vốn ngân sách địa phương kế hoạch năm 2022 và kế hoạch 2021 kéo dài sang năm 2022

Thời gian đăng: 21/10/2022

62/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương

Thời gian đăng: 21/10/2022

63/NQ-HĐND

Nghị quyết tham gia ý kiến về báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng trung tâm bảo trợ xã hội và Phục hồi chức năng dành cho người khuyết tật tỉnh Quảng Trị

Thời gian đăng: 21/10/2022

64/NQ-HĐND

Nghị quyết chấp thuận điều chỉnh phương án vay lại nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ Dự án "Xây dựng cầu dân sinh và Quản lý tài sản đường địa phương (Dự án LRAMP)", vay vốn Ngân hàng Thế giới (WB)

Thời gian đăng: 21/10/2022

65/NQ-HĐND

Nghị quyết về chấp thuận Phương án vay lại nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ đối với Dự án "Xây dựng cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu cho đồng bào dân tộc thiểu số (CRIEM) - Dự án thành phần tỉnh Quảng Trị"

Thời gian đăng: 21/10/2022

66/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc thông qua Quy hoạch chung đô thị mới Lìa, huyện Hướng Hóa đến năm 2045

Thời gian đăng: 21/10/2022

67/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc thông qua Quy hoạch chung đô thị mới La Vang, huyện Hải Lăng đến năm 2045

Thời gian đăng: 21/10/2022

68/2022/NQ-HĐND

Nghị quyết Quy định mức chi hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2022-2025 và mức vốn điều lệ Qũy hỗ trợ phát triển HTX tỉnh Quảng Trị

Thời gian đăng: 21/10/2022

69/2022/NQ-HĐND

Nghị quyết Quy định mức hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Thời gian đăng: 21/10/2022

70/NQ-HĐND

Nghị quyết thông qua đề án Huy động nguồn lực hỗ trợ xây dựng mới nhà ở hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2022-2026

Thời gian đăng: 21/10/2022

71/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc thông qua Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021-2030, định hướng đến năm 2045

Thời gian đăng: 21/10/2022

72/2022/NQ-HĐND

Sửa đổi, bổ sung một số nội dung quy định tại phụ lục I ban hành kèm theo Nghị quyết số 23/2022/NQ-HĐND ngày 31/5/2022 của HĐND tỉnh quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn NSTW và tỷ lệ vốn đối ứng của NSĐP...

Thời gian đăng: 21/10/2022

73/2022/NQ-HĐND

Nghị quyết quy định mức hỗ trợ thường xuyên hàng tháng cho các chức danh Đội trưởng, Đội phó đội dân phòng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Thời gian đăng: 21/10/2022

74/2022/NQ-HĐND

Nghị quyết xác định phạm vi vành đai biên giới, vị trí cắm biển báo vành đai biên giới trên tuyến biên giới đất liền tỉnh Quảng Trị

Thời gian đăng: 21/10/2022

75/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc thông qua danh mục dự án đất cần thu hồi, dự án có sử dụng đất trồng lúa vào mục đích khác trong năm 2022

Thời gian đăng: 21/10/2022

76/NQ-HĐND

Nghị quyết quyết định chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng để thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh

Thời gian đăng: 21/10/2022

77/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc bãi bỏ Nghị quyết số 09/2013/NQ-HĐND ngày 31/5/2013 của HĐND tỉnh Quảng Trị

Thời gian đăng: 21/10/2022

54/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc thông qua dự kiến Kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách nhà nước năm 2023

Thời gian đăng: 29/08/2022

55/NQ-HĐND

Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây mới, nâng cấp, cải tạo Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Quảng Trị; 09 Trung tâm y tế tuyến huyện và 07 trạm y tế tuyến xã, tỉnh Quảng Trị

Thời gian đăng: 29/08/2022

56/NQ-HĐND

Nghị quyết Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Mua sắm trang thiết bị cho các cơ sở y tế tỉnh Quảng Trị

Thời gian đăng: 29/08/2022

57/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc dừng thực hiện chủ trương đầu tư dự án Trụ sở Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Quảng Trị

Thời gian đăng: 29/08/2022

31/2022/NQ-HĐND

Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2022

Thời gian đăng: 24/07/2022

33/NQ-HĐND

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Xử lý, khắc phục điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông tại nút giao ngã ba Km80+500/QL.9 - Đường Lê Thế Tiết, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa

Thời gian đăng: 24/07/2022

34/NQ-HĐND

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xử lý, khắc phục điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông tại nút giao ngã ba Km63+400/QL.9 - Đường Hồ Chí Minh nhánh Tây, thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa

Thời gian đăng: 24/07/2022

35/NQ-HĐND

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Xử lý, khắc phục điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông tại nút giao ngã tư Km3+890/Quốc lộ 9 - đường Nguyễn Đình Chiểu - đường Nguyễn Văn Tường, thành phố Đông Hà

Thời gian đăng: 24/07/2022

36/NQ-HĐND

Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Xử lý, khắc phục một số điểm đen tiềm ẩn tai nạn giao thông tại nút giao ngã tư Km32+870/Quốc lộ 9D - Đường Trần Phú, thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh

Thời gian đăng: 24/07/2022

38/NQ-HĐND

Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án giải phóng mặt bằng Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 9 đoạn từ Quốc lộ 1 đến cảng Cửa Việt

Thời gian đăng: 24/07/2022

39/NQ-HĐND

Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đường ven biển kết nối hành lang kinh tế Đông Tây, tỉnh Quảng Trị - giai đoạn 1

Thời gian đăng: 24/07/2022

40/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Khu tái định cư xã Hải An (giai đoạn 2)

Thời gian đăng: 24/07/2022

41/NQ-HĐND

Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách địa phương

Thời gian đăng: 24/07/2022

42/NQ-HĐND

Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc điều chỉnh kế hoạch 2022 nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương từ nguồn thu đấu giá quyền sử dụng đất cấp tỉnh quản lý

Thời gian đăng: 24/07/2022

43/2022/NQ-HĐND

Nghị quyết về bãi bỏ Nghị quyết số 21/2014/NQ-HĐND ngày 10/12/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị

Thời gian đăng: 24/07/2022

44/NQ-HĐND

Nghị quyết thông qua danh mục dịch vụ sự nghiệp công thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Thời gian đăng: 25/07/2022

45/NQ-HĐND

Nghị quyết về ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công thuộc lĩnh vực Khoa học và Công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Thời gian đăng: 25/07/2022

46/NQ-HĐND

Nghị quyết về điều chuyển tài sản công

Thời gian đăng: 25/07/2022

thtt
Kỳ họp thứ Tư, Quốc hội Khoá XV thành công tốt đẹp

Kỳ họp thứ Tư, Quốc hội Khoá XV thành công tốt đẹp

(Daibieunhandan.vn) Chiều nay, 15.11, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Kỳ họp thứ Tư, Quốc hội Khóa XV đã bế mạc, hoàn thành toàn bộ chương trình nghị sự, thành công tốt đẹp sau 21 ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương, khoa học, dân chủ và trách nhiệm cao. 

Xem tiếp 

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh làm việc với Sở Nội vụ về một số nội dung liên quan đến kỳ họp thường lệ cuối năm 2022.

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh làm việc với Sở Nội vụ về một số nội dung liên quan đến kỳ họp thường lệ cuối năm 2022.

Chiều ngày 30/11/2022, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh do đồng chí Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Sở Nội vụ về một số nội dung liên quan đến kỳ họp thường lệ cuối năm 2022 theo luật định. Cùng tham dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Trần Huy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí thành viên của Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh và một số cơ quan, đơn vị có liên quan.
 

Xem tiếp 

 
Đoàn giám sát ban Kinh tế - Ngân sách làm việc với cơ quan thường trực quỹ bảo vệ và phát triển rừng

Đoàn giám sát ban Kinh tế - Ngân sách làm việc với cơ quan thường trực quỹ bảo vệ và phát triển rừng

Vào sáng ngày 17/11/2022, Đoàn Giám sát Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đã có buổi làm việc với Cơ quan Thường trực Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Quảng Trị. Tham dự và chỉ đạo buổi làm việc có đồng chí Lê Quang Chiến - UVBTVTU, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; chủ trì buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Đăng Ánh-UVTT HĐND tỉnh, Trưởng ban Kinh tế Ngân sách-HĐND tỉnh và các thành viên Ban Kinh tế Ngân sách - HĐND tỉnh; mời tham dự buổi làm việc có đại diện Sở NN&PTNT, Sở Tài chính, Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh.

Xem tiếp 

Ban Văn hóa - Xã hội làm việc với Bảo hiểm xã hội tỉnh để thẩm tra các nội dung trình kỳ họp lần thứ 14 của HĐND tỉnh, khóa VIII

Ban Văn hóa - Xã hội làm việc với Bảo hiểm xã hội tỉnh để thẩm tra các nội dung trình kỳ họp lần thứ 14 của HĐND tỉnh, khóa VIII

Ngày 17/11/2022, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh tổ chức làm việc với Bảo hiểm Xã hộ tỉnh để thẩm tra Đề án thực hiện chính sách hỗ trợ mức đóng cho người tham gia BHXH tự nguyện tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2023-2025 trình kỳ họp thứ 14 của HĐND tỉnh. Chủ trì buổi làm việc có đồng chí Hồ Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban VHXH HĐND tỉnh, các thành viên Ban VHXH. Tham gia buổi làm việc có tập thể Ban Giám đốc BHXH tỉnh, lãnh đạo và các Phòng, ban thuộc BHXH tỉnh, đại diện UBMTTQVN tỉnh, Sở Tài chính, Sở Y tế, Bệnh viện đa khoa tỉnh, Văn phòng Đoàn Đại biểu QH & HĐND tỉnh.
 

Xem tiếp 

 
Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh họp để thông qua báo cáo thẩm tra trình Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2022

Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh họp để thông qua báo cáo thẩm tra trình Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2022

Chiều ngày 01/12/2022, Ban Pháp chế HĐND tỉnh tổ chức cuộc họp để thông qua báo cáo thẩm tra trình Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2022 theo luật định. Đồng chí Nguyễn Văn Khởi, Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp; cùng tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo và các phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.
 

Xem tiếp 

Ban Dân tộc HĐND tỉnh làm việc với UBND huyện Đakrông

Ban Dân tộc HĐND tỉnh làm việc với UBND huyện Đakrông

Ngày 04.11.2022 Ban Dân tộc HĐND tỉnh đã có phiên làm việc với UBND huyện Đakrông để phục vụ cho công tác giám sát Nghị quyết số 09/2018/NQ-HĐND ngày 18/7/2018 của HĐND tỉnh về chính sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã người dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2018-2025, chiến lược đến năm 2030. Đoàn do đồng chí Ly Kiều Vân - UVBTVTU, Trưởng ban Nội chính TU, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn, tham gia Đoàn còn có các thành viên Ban Dân tộc.
 

Xem tiếp 

 
Kiểm tra công tác bảo vệ bí mật Nhà nước

Kiểm tra công tác bảo vệ bí mật Nhà nước

Ngày 25/10/2022, Đoàn kiểm tra công tác bảo vệ bí mật Nhà nước tiến hành kiểm tra công tác bảo vệ BMNN tại Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh. Đoàn do đồng chí Phan Tư Cường, Thượng tá, Trưởng phòng an ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh, Phó Trưởng Đoàn cùng các thành viên của Đoàn kiểm tra Công an tỉnh. Về phía Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh do đồng chí Trần Ngọc Ký, Phó Chánh Văn phòng cùng các Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và công chức, nhân viên Văn phòng tham dự.
 

Xem tiếp 

Đông Hà tổ chức bồi dưỡng kiến thức pháp luật và nghiệp vụ  cho đại biểu HĐND phường

Đông Hà tổ chức bồi dưỡng kiến thức pháp luật và nghiệp vụ cho đại biểu HĐND phường

Ngày 20/9, UBND thành phố Đông Hà tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức cho đại biểu HĐND cấp phường, nhiệm kỳ 2021-2026. Tham dự khai mạc có đồng chí Nguyễn Trần Huy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.
 

Xem tiếp 

 
Giải pháp xây dựng, sửa đổi Luật Đất đai năm 2013 để thực hiện tốt thẩm quyền của HĐND cấp tỉnh trong việc quyết định chủ trương thu hồi đất thực hiện dự án đầu tư nhằm khắc phục những hạn chế, bất cập như hiện nay

Giải pháp xây dựng, sửa đổi Luật Đất đai năm 2013 để thực hiện tốt thẩm quyền của HĐND cấp tỉnh trong việc quyết định chủ trương thu hồi đất thực hiện dự án đầu tư nhằm khắc phục những hạn chế, bất cập như hiện nay

Theo quy định của Luật Đất đai năm 2013, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh có 02 nhiệm vụ quan trọng là: Quyết định chuyển đổi mục đích sử dụng dưới 10 ha đất lúa và dưới 20 ha đất rừng phòng hộ, rừng đặc dung để đầu tư các công trình trên địa bàn tỉnh theo Khoản 1, Điều 58 và Khoản 3, Điều 62 Luật Đất đai năm 2013. Quyết định danh mục dự án cần thu hồi đất, đồng thời quyết định mức vốn ngân sách nhà nước cấp cho việc bồi thường, giải phóng mặt bằng tại kỳ họp cuối năm của HĐND tỉnh theo Khoản 4, Điều 9, Nghị định hướng dẫn số 43/2013/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ.
 

Xem tiếp 

Hội nghị triển khai sáng kiến Dân chấm điểm M.Score trên lĩnh vực y tế giai đoạn 2021 – 2023

Hội nghị triển khai sáng kiến Dân chấm điểm M.Score trên lĩnh vực y tế giai đoạn 2021 – 2023

Vừa qua , Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức hội nghị triển khai Nghị quyết số 48/2020/NQ-HĐND ngày 23/7/2020 của HĐND tỉnh về hỗ trợ suy trì sáng kiến Dân chấm điểm M.Score tại các bệnh viện công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2020 - 2023, có tính đến năm 2025. Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Sở Y tế, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, lãnh đạo và cán bộ Ban Quản lý sáng kiến Bệnh viện đa khoa tỉnh, Bệnh viện đa khoa khu vực Triệu Hải và 09 Trung tâm Y tế các huyện, thành phố, thị xã. Hội nghị do Ông Nguyễn Trần Huy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và Bà Bùi Thị Vân, Chánh Văn phòng HĐND tỉnh chủ trì.
 

Xem tiếp 

 
Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại Hải Lăng.

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại Hải Lăng.

Ngày 23/11, đoàn Đại biểu HĐND tỉnh đã có các buổi tiếp xúc với cử tri các xã Hải Ba, Hải Phong, Hải Trường và Hải Dương.
 

Xem tiếp 

 
QPPL
 
Liên kết
Thăm dò ý kiến

Dự án Dân chấm điểm M-Score mang lại lợi ích gì?

Thống kê lượt truy cập
  • Đang truy cập133
  • Máy chủ tìm kiếm4
  • Khách viếng thăm129
  • Hôm nay5,845
  • Tháng hiện tại19,603
  • Tổng lượt truy cập3,915,804
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây