Phiên họp thứ 2 của Ủy ban bầu cử tỉnh Quảng Trị

Phiên họp thứ 2 của Ủy ban bầu cử tỉnh Quảng Trị

Chiều nay 1/3/2021, Ủy ban bầu cử tỉnh (UBBC) đã tổ chức phiên họp thứ hai để triển khai một số nhiệm vụ quan trong liên  về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 theo luật định. Đồng chí Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch UBBC tỉnh chủ trì phiên họp.
 

83/2020/NQ-HĐND

Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021

Thời gian đăng: 16/12/2020

84/NQ-HĐND

Nghị quyết về phê chuẩn điều chỉnh quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán thu, chi ngân sách địa phương Quảng Trị năm 2018

Thời gian đăng: 16/12/2020

85/NQ-HĐND

Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán thu, chi ngân sách địa phương tỉnh Quảng Trị năm 2019

Thời gian đăng: 16/12/2020

86/NQ-HĐND

Nghị quyết về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2021

Thời gian đăng: 16/12/2020

87/NQ-HĐND

Nghị quyết về phân bổ ngân sách địa phương năm 2021

Thời gian đăng: 16/12/2020

88/NQ-HĐND

Nghị quyết Bổ sung, điều chỉnh kế hoạch đàu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 (lần 5) và điều chỉnh kế hoạch 2020 nguồn vốn cân đối ngân sách địa phuương

Thời gian đăng: 16/12/2020

89/NQ-HĐND

Nghị quyết Phê duyêt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Đường giao thông biên giới nối các trạm kiểm soát biên phòng Xà Heng, A Dơi, PaRoi, Xy, huyện Hướng Hóa

Thời gian đăng: 16/12/2020

90/NQ-HĐND

Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị y tế tuyến tỉnh Hạng mục: Trung tâm tâm thần kinh cà hệ thống thiết bị xạ trị

Thời gian đăng: 16/12/2020

91/NQ-HĐND

Nghị quyết Phê duyệt điều chinh chủ trương đầu tư dự án: Bảo tồn, tôn tạo di tích Khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Duẩn (Giai đoạn 2)

Thời gian đăng: 16/12/2020

92/NQ-HĐND

Nghị quyết phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Kho lưu trữ chuyên dụng tỉnh quảng Trị

Thời gian đăng: 16/12/2020

93/NQ-HĐND

Nghị quyết Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Đường Trần Nguyên Hãn, thành phố Đông Hà (Giai đoạn 2)

Thời gian đăng: 16/12/2020

94/NQ-HĐND

Nghị quyết Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: San nền và hạ tầng kỹ thuật thiết yếu tại khu vực trung tâm Cửa khẩu quốc tế La lay - tỉnh Quảng Trị (giai đoạn 2)

Thời gian đăng: 16/12/2020

95/NQ-HĐND

Nghị quyết Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Cơ sở khám chữa bệnh tại thông Cù Bai, xã Hướng Lập, huyện Hướng Hóa

Thời gian đăng: 16/12/2020

96/NQ-HĐND

Nghị quyết Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Nâng cấp, cải tạo Trụ sở Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị

Thời gian đăng: 16/12/2020

99/NQ-HĐND

Nghị quyết Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Đầu tư thiết bị đo lường thử nghiệm và công nghệ sinh học (giai đoạn 1)

Thời gian đăng: 16/12/2020

100/NQ-HĐND

Nghị quyết Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Cồn Tiên, hạng mục: Nhà học thực hành

Thời gian đăng: 16/12/2020

101/NQ-HĐND

Nghị quyết Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Bến Quan, hạng mục: Nhà học thực hành

Thời gian đăng: 16/12/2020

102/NQ-HĐND

Nghị quyết Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Xóa phòng học tạm, phòng học mượn và cải tạo nâng cấp các trường dân tộc nội trú, bán trú trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Thời gian đăng: 16/12/2020

103/NQ-HĐND

Nghị quyết Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Hoàn thiện hạ tầng đường Trần Bình Trọng (đoạn từ đường Nguyễn Trung Trực đến đường Điện Biên Phủ)

Thời gian đăng: 16/12/2020

104/NQ-HĐND

Nghị quyết Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: hạ tầng kỹ thuật phục vụ giải phóng mặt bằng để mở rộng cảng Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị

Thời gian đăng: 16/12/2020

105/NQ-HĐND

Nghị quyết Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Đường ven biển kết nối hành lang kinh tế Đông Tây, tỉnh Quảng Trị

Thời gian đăng: 16/12/2020

106/NQ-HĐND

Nghị quyết Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Khu đô thị sinh thái Nam Đông Hà

Thời gian đăng: 16/12/2020

107/NQ-HĐND

Nghị quyết vè kế hoạch phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng nguồn vốn ngân sách do tỉnh quản lý năm 2021

Thời gian đăng: 16/12/2020

108/NQ-HĐND

Nghị quyết về chủ trương thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh trong năm 2020

Thời gian đăng: 16/12/2020

109/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng để thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh

Thời gian đăng: 16/12/2020

110/2020/NQ-HĐND

Nghị quyết phân cấp thẩm quyền xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và thẩm quyền phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Trị

Thời gian đăng: 16/12/2020

111/2020/NQ-HĐND

Nghị quyết quy định thời gian, mức trợ cấp tiền mua và vận chuyển nước ngọt và sạch đối với cán bộ, công chức, viên chức công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Thời gian đăng: 16/12/2020

112/2020/NQ-HĐND

Nghị quyết về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 34/2018/NQ-HĐND ngày 08/12/2018 của HĐND tỉnh về xóa phòng học tạm, phòng học mượn giai đoạn 2019-2021

Thời gian đăng: 16/12/2020

113/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc đổi tên khóm Công Thương Nghiệp thành Khóm 5 thuộc thị trấn Diên Sanh, huyện Hải Lăng và đổi tên các thôn Nam Hiếu 1, Nam Hiếu 2, Nam Hiếu 3 thuộc xã Cam Hiếu, huyện Cam Lộ

Thời gian đăng: 16/12/2020

114/2020/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc kéo dài thời gian áp dụng chính sách quy định tại Nghị quyết số 12/2013/NQ-HĐND và Nghị quyết số 09/2017/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Trị

Thời gian đăng: 16/12/2020

115/NQ-HĐND

Nghị quyết về chỉ tiêu biên chế hành chính, số người làm việc năm 2021

Thời gian đăng: 16/12/2020

82/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2016-2021

Thời gian đăng: 16/12/2020

62/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 (lần 4) và điều chỉnh kế hoạch 2020 nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương

Thời gian đăng: 16/11/2020

63/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc bổ sung, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn năm 2016-2020 và kế hoạch 2020 nguồn vốn xổ số kiến thiết

Thời gian đăng: 16/11/2020

64/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc bổ sung, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 (lần 3) và kế hoạch 2020 nguồn vốn đấu giá quyền sử dụng đất do tỉnh quản lý

Thời gian đăng: 16/11/2020

65/NQ-HĐND

Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Cầu Kênh mới, xã Vĩnh Chấp, huyện Vĩnh Linh

Thời gian đăng: 16/11/2020

66/NQ-HĐND

Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Trụ sở làm việc Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Trị

Thời gian đăng: 16/11/2020

68/NQ-HĐND

Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Vỉa hè các tuyến đường Khu đô thị Nam Đông Hà giai đoạn 1

Thời gian đăng: 16/11/2020

69/NQ-HĐND

Nghị quyết phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Nâng cấp hệ thống đường giao thông đô thị thị xã Quảng Trị

Thời gian đăng: 16/11/2020

70/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất sạch phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án khu đô thị thương mại - dịch vụ Nam Đông Hà

Thời gian đăng: 16/11/2020

thtt
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng thành công rất tốt đẹp

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng thành công rất tốt đẹp

(Baoquangtri.vn)- Hôm nay 1/2/2021, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Thủ đô Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (Đại hội XIII) họp phiên bế mạc, hoàn thành các nội dung chương trình đại hội sau 8 ngày làm việc, diễn ra từ 25/1 – 1/2/2021. Dự phiên bế mạc đại hội có đại biểu khách mời các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đại sứ, đại diện các nước và trưởng đại diện các tổ chức quốc tế trong đoàn ngoại giao tại Hà Nội, đại diện Mẹ Việt Nam anh hùng, nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ, chức sắc tôn giáo, thanh niên tiêu biểu... Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thay mặt Đoàn Chủ tịch đại hội điều hành phiên bế mạc.

Xem tiếp 

Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị họp phiên thứ 52

Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị họp phiên thứ 52

(Quangtri.gov.vn) Sáng 19/2/2021, đồng chí Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đã chủ trì phiên họp lần thứ 52, Thường trực HĐND tỉnh khoá VII. Tham dự phiên họp có Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành liên quan.

Xem tiếp 

 
Những dấu ấn hoạt động  của Ban Kinh tế Ngân sách HĐND tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2016-2021

Những dấu ấn hoạt động của Ban Kinh tế Ngân sách HĐND tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2016-2021

Ban KTNS-HĐND tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2016-2021 là cơ quan chuyên môn của HĐND tỉnh, được bầu tại kỳ họp thứ nhất (tháng 06/2016) gồm có 07 thành viên, gồm Trưởng ban, 02 Phó trưởng ban và 04 thành viên ban. Đến kỳ họp thứ 14 - HĐND tỉnh Khoá VII (4/2019), HĐND tỉnh cho đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy, kiêm Trưởng ban KTNS thôi làm nhiệm vụ và bầu 01 đổng chí PTB chuyên trách làm Trưởng ban chuyên trách, miễn nhiệm 01 đồng chí PTB chuyên trách do chuyển nhiệm vụ khác và cho thôi làm nhiệm vụ 01 thành viên Ban do HĐND tỉnh bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh. Kể từ tháng 4/2019 đến hết nhiệm kỳ, Ban KTNS-HĐND tỉnh còn lại 4 thành viên, 01 đồng chí Trưởng ban hoạt động chuyên trách, 03 thành viên hoạt động kiêm nhiệm.
 

Xem tiếp 

Ban Văn hóa – Xã hội khảo sát các điểm du lịch và di tích trên địa bàn tỉnh

Ban Văn hóa – Xã hội khảo sát các điểm du lịch và di tích trên địa bàn tỉnh

Để chuẩn bị nội dung thẩm tra các báo cáo trình tại kỳ họp thứ 19, HĐND tỉnh khóa VII, vừa qua, Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh do đồng chí Hồ Thị Thu Hằng, UVTVTU, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi khảo sát tại các điểm du lịch và di tích trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Sau khảo sát, Ban VHXH, HĐND tỉnh đã tổ chức làm việc trực tiếp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch (VHTT&DL). Tham dự các buổi làm việc có thành viên Ban Văn hóa – Xã hội, đại diện Sở Kế hoạch đầu tư, Sở Tài chính, Văn phòng HĐND tỉnh và Hiệp hội du lịch tỉnh cùng các Phòng, Ban liên quan.
 

Xem tiếp 

 
Ban Pháp chế HĐND tỉnh thẩm tra kế hoạch biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2021

Ban Pháp chế HĐND tỉnh thẩm tra kế hoạch biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2021

Sáng 27/11/2020, Ban Pháp chế HĐND tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Khởi, UVTT, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Sở Nội vụ để thẩm tra báo cáo về tình hình biên chế năm 2020, kế hoạch biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2021 và kết quả tinh giản biên chế, việc giải quyết chế độ chính sách cho cán bộ công chức và những người hoạt động không chuyên trách theo nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh.
 

Xem tiếp 

Ban Dân tộc HĐND tỉnh thẩm tra chính sách trợ cấp tiền mua, vận chuyển nước ngọt và sạch đối với cán bộ, công chức, viên chức

Ban Dân tộc HĐND tỉnh thẩm tra chính sách trợ cấp tiền mua, vận chuyển nước ngọt và sạch đối với cán bộ, công chức, viên chức

Ngày 02/12/2020 Ban Dân tộc HĐND tỉnh đã có buổi làm việc với Sở Tài chính, Ban Dân tộc tỉnh cùng một số địa phương liên quan về việc thẩm tra dự thảo Nghị quyết quy định thời gian, mức trợ cấp tiền mua và vận chuyển nước ngọt và sạch đối với cán bộ, công chức, viên chức công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Đồng chí Lê Thị Lan Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh chủ trì buổi làm việc. Tham dự có các thành viên Ban Dân tộc, lãnh đạo UBND các huyện Hướng Hóa, Đakrông, Vĩnh Linh, Gio Linh và Phòng giáo dục – đào tạo các huyện; lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng HĐND tỉnh.
 

Xem tiếp 

 
Văn phòng HĐND tỉnh hướng đến hoạt động “Kỷ cương - trách nhiệm - chuyên nghiệp - hiệu quả”

Văn phòng HĐND tỉnh hướng đến hoạt động “Kỷ cương - trách nhiệm - chuyên nghiệp - hiệu quả”  

Chiều ngày 26/02/2021, cơ quan Văn phòng HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, người lao động năm 2021, dự Hội nghị có đồng chí Lê Quang Chiến - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh và các đồng chí trong Thường trực HĐND, lãnh đạo các Ban HĐND; đồng chí Nguyễn Thị Hoài Lê - Phó Chủ tịch Liên đoàn lao động, Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh, toàn thể cán bộ, công chức, người lao động của Văn phòng HĐND tỉnh.
 

Xem tiếp 

 
Hoạt động thẩm tra là hình thức giám sát của các Ban HĐND quy định tại Điều 76 Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân được thực hiện đảm bảo đúng quy trình, từng bước đổi mới theo hướng chuyên sâu vào từng nội dung, lĩnh vực.

Hoạt động thẩm tra là hình thức giám sát của các Ban HĐND quy định tại Điều 76 Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân được thực hiện đảm bảo đúng quy trình, từng bước đổi mới theo hướng chuyên sâu vào từng nội dung, lĩnh vực.  

Các Ban của Hội đồng nhân dân thẩm tra các báo cáo do Hội đồng nhân dân, Thường trực HĐND phân công. Từ đầu nhiệm kỳ 2016 - 2021 đến nay, các Ban HĐND tỉnh đã tổ chức thẩm tra 275 dự thảo nghị quyết, 250 báo cáo, đề án của UBND tỉnh và các cơ quan tư pháp về các lĩnh vực kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, giao thông, xây dựng, tài nguyên và môi trường, khoa học công nghệ, giáo dục, y tế, văn hóa, dân tộc, xây dựng chính quyền địa phương

Xem tiếp 

Sáng kiến Dân chấm điểm M.score góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ y tế công ở tỉnh Quảng Trị

Sáng kiến Dân chấm điểm M.score góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ y tế công ở tỉnh Quảng Trị

Trong tiến trình phát triển của xã hội đã và đang kéo theo sự gia tăng về nhu cầu tiếp cận, sử dụng các dịch vụ y tế (DVYT) với yêu cầu ngày càng cao của nhân dân, các cơ sở khám chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế tỉnh Quảng Trị luôn chú trọng nâng cao trình độ chuyên môn, phát triển các dịch vụ kỹ thuật mới và y đức.

Xem tiếp 

 
 
QPPL
 
Liên kết
Thăm dò ý kiến

Dự án Dân chấm điểm M-Score mang lại lợi ích gì?

Thống kê lượt truy cập
  • Đang truy cập98
  • Máy chủ tìm kiếm24
  • Khách viếng thăm74
  • Hôm nay5,315
  • Tháng hiện tại12,353
  • Tổng lượt truy cập1,506,336
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây