34/2020/NQ-HĐND

Nghị quyết Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2020

Thời gian đăng: 28/07/2020

35/NQ-HĐND

Nghị quyết Về việc thông qua danh mục các dự án thu hồi đất và dự án chuyển mục đích sử dụng đất trong năm 2020

Thời gian đăng: 28/07/2020

36/NQ-HĐND

Nghị quyết Về việc chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh

Thời gian đăng: 28/07/2020

37/2020/NQ-HĐND

Nghị quyết Ban hành Quy định nội dung chi, mức chi các hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Thời gian đăng: 28/07/2020

38/2020/NQ-HĐND

Nghị quyết Quy định nội dung và mức chi hỗ trợ hoạt động khuyến công trên đại bàn tỉnh Quảng Trị

Thời gian đăng: 28/07/2020

39/2020/NQ-HĐND

Nghị quyết Ban hành Chương trình hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp trên đại bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025

Thời gian đăng: 28/07/2020

40/NQ-HĐND

Nghị quyết Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Quảng Trị đến năm 2025 và định hướng đến năm 2035

Thời gian đăng: 28/07/2020

41/NQ-HĐND

Nghị quyết Về nhiệm vụ thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản 6 tháng cuối năm 2020

Thời gian đăng: 29/07/2020

42/NQ-HĐND

Nghị quyết Về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 (lần 3) và điều chỉnh kế hoạch 2020 nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương

Thời gian đăng: 29/07/2020

43/NQ-HĐND

Nghị quyết Phê duyêt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án phát triển các đô thị dọc hành lang tiểu vùng sông Mê Kông

Thời gian đăng: 29/07/2020

44/NQ-HĐND

Nghị quyết Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Xây dựng 02 phòng học 01 tầng, điểm trường Xa Rúc, trường mầm non Hướng Hiệp, huyện Đakrông thuộc Đề án: Xóa phòng học tạm, phòng học mượn giai đoạn 2019-2021

Thời gian đăng: 29/07/2020

45/2020/NQ-HĐND

Nghị quyết Chính sách dân số và phát triển tỉnh Quảng Trị giai doạn 2021-2025, tầm nhìn 2030

Thời gian đăng: 29/07/2020

46/2020/NQ-HĐND

Nghị quyết Quy định mức đóng góp, hỗ trợ đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện tại các cơ sở cai nghiện ma túy công lập và chính sách đối với viên chức, người lao động trực tiếp làm công tác cai nghiện tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp 1 tỉnh Quản

Thời gian đăng: 29/07/2020

47/2020/NQ-HĐND

Nghị quyết Quy định mức chi tặng quà, chúc thọ, mừng thọ đối với người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Thời gian đăng: 29/07/2020

48/2020/NQ-HĐND

Nghị quyết Hỗ trợ duy trì sáng kiến Dân chấm điểm M.Score tại các bệnh viện công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2020-2023, có tính đến năm 2025

Thời gian đăng: 29/07/2020

49/2020/NQ-HĐND

Nghị quyết Quy định chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức cấp xã thôi việc hoặc bố trí lại chức danh người hoạt động không chuyên trách do dôi dư khi sắp xếp tổ chức bộ máy trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Thời gian đăng: 29/07/2020

50/NQ-HĐND

Nghị quyết Về việc giải thể thôn Ngược thuộc xã Ba Nang để chuyển giao về xã Tà Long quản lý và thành lập thôn mới với tên gọi thôn Ngược thuộc xã tà Long, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị

Thời gian đăng: 29/07/2020

51/NQ-HĐND

Nghị quyết Về việc phê chuẩn chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2021

Thời gian đăng: 29/07/2020

33/NQ-HĐND

Nghị quyết điều chuyển vốn kết dư ngân sách do tỉnh quản lý

Thời gian đăng: 11/06/2020

32/NQ-HĐND

Nghị quyết Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư phục vụ khu Kinh tế Đông Nam Quảng Trị

Thời gian đăng: 11/06/2020

31/NQ-HĐND

Nghị quyết Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Hệ thống thủy lợi Ba Hồ - Bản Chùa, huyện Cam Lộ

Thời gian đăng: 11/06/2020

30/NQ-HĐND

Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng 02 cum đèn tín hiệu điều khiển giao thông: Ngã tư đường Trần Hưng Đạo - Hiền Lương - Nguyễn Bỉnh Khiêm và ngã tư đường Hùng Vương - Huỳnh Thúc Kháng, thành phố Đông Hà

Thời gian đăng: 11/06/2020

29/NQ-HĐND

Nghị quyết Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Công viên mini phường 2, thành phố Đông Hà

Thời gian đăng: 11/06/2020

28/2020/NQ-HĐND

Nghị quyết Quy định mức thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa khi chuyển mục đích từ đất chuyên trồng lúa sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Thời gian đăng: 11/06/2020

27/NQ-HĐND

Nghị quyết việc việc xác nhận kết quả bầu bổ sung Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2016-2021

Thời gian đăng: 11/06/2020

26/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2016-2020

Thời gian đăng: 11/06/2020

25/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu Chủ tịch UBND tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2016-2021

Thời gian đăng: 11/06/2020

01/NQ-HĐND

Nghị quyết Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Rà phá bom mìn, vật nổ phục vụ tái định cư huyện Hải Lăng và huyện Triệu Phong thuộc Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị; dự án Nhà văn hóa trung tâm huyện Vĩnh Linh; điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư

Thời gian đăng: 02/06/2020

02/NQ-HĐND

Nghị quyết Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Sửa chữa khẩn cấp hư hỏng một số công trình thủy lợi do Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên quản lý khai thác công trình thủy lợi Quảng Trị quản lý

Thời gian đăng: 02/06/2020

04/NQ-HĐND

Nghị quyết Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án sửa chữa khẩn cấp kè biển Cửa Việt

Thời gian đăng: 02/06/2020

thtt
Công điện khẩn tập trung ứng phó với bão số 5 và mưa lũ

Công điện khẩn tập trung ứng phó với bão số 5 và mưa lũ  

(Quangtri.gov.vn) Ngày 17/9/2020, Chủ tịch UBND tỉnh đã có Công điển khẩn số 08/CĐ-UBND gửi  Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tại và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh; Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, ngành, Đoàn thể cấp tỉnh; Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc tập trung ứng phó với bão số 5 và mưa lũ.

Xem tiếp 

Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị tổ chức kỳ họp thứ 17, nhiệm kỳ 2016 – 2021

Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị tổ chức kỳ họp thứ 17, nhiệm kỳ 2016 – 2021

Sáng ngày 10 tháng 9, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VII tổ chức kỳ họp bất thường lần thứ 17, nhiệm kỳ 2016 - 2021 để xem xét và quyết định các nghị quyết quan trọng về phê duyệt các chủ trương đầu tư, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ để thực hiện các dự án, mức giảm phí, lệ phí hỗ trợ người dân và doanh nghiệp trong bối cảnh bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid - 19 và kiện toàn các chức danh do HĐND bầu.
 

Xem tiếp 

 
Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra về việc bán đấu giá cơ sở nhà, đất

Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra về việc bán đấu giá cơ sở nhà, đất

Ngày 03/9/2020, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh có buổi làm việc tại UBND huyện Hải Lăng về nội dung đề nghị bán đấu giá cơ sở nhà, đất thuộc Ủy ban nhân dân huyện Hải Lăng quản lý. Tham gia buổi làm việc có đại diện Sở Tài chính, Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh. Tại buổi làm việc, Ban đã nghe Ủy ban nhân dân huyện Hải Lăng báo cáo công tác sắp xếp nơi làm việc của các tổ chức, đơn vị trên địa bàn huyện; Phương án thực hiện bán đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với cơ sở nhà, đất do UBND huyện quản lý và ý kiến của các thành viên tham dự.

 

Xem tiếp 

Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh thẩm tra đề án về chính sách dân số và phát triển tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021 – 2025

Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh thẩm tra đề án về chính sách dân số và phát triển tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021 – 2025

Vừa qua, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đã có buổi làm việc với Sở Y tế để thẩm tra đề án và dự thảo Nghị quyết về chính sách dân số và phát triển tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021 - 2025. Tham dự buổi làm việc có các thành viên Ban VHXH, lãnh đạo Ban Dân tộc, Sở Tài chính, Sở Y tế, Văn phòng HĐND tỉnh, Chi cục dân số tỉnh Quảng Trị. Đồng chí Hồ Thị Thu Hằng, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng Ban VHXH HĐND tỉnh chủ trì buổi làm việc.
 

Xem tiếp 

 
Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh thẩm tra đề án trình Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp giữa năm 2020.

Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh thẩm tra đề án trình Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp giữa năm 2020.

Chiều nay 13/7/2020, Ban Pháp chế HĐND tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Khởi, UVTT, Trường Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Sở Nội vụ để có sơ sở thẩm tra các đề án liên quan đến chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức nghỉ việc do dôi dư khi sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trình Hội đồng nhân dân tỉnh. Cùng tham dự buổi làm việc có đại diện Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh, lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh và một số sở, ban ngành có liên quan.  
 

Xem tiếp 

Ban Dân tộc khảo sát chính sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã người dân tộc thiểu số

Ban Dân tộc khảo sát chính sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã người dân tộc thiểu số

Ngày 7/7/2020, Ban Dân tộc của HĐND tỉnh đã khảo sát, làm việc với các xã Xy, xã Lìa thuộc huyện Hướng Hóa về tình hình thực hiện Nghị quyết số 09/2018/NQ-HĐND ngày 18/7/2018 về chính sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã người dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2018-2025, chiến lược đến năm 2030. Đoàn do ông Hồ Quốc Hương, Phó ban Dân tộc HĐND tỉnh làm trưởng đoàn. Tham gia cùng đoàn có ông Nguyễn Trần Huy, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đại diện lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh.
 

Xem tiếp 

 
Văn phòng HĐND tỉnh triển khai công tác trọng tâm tháng 6/2020

Văn phòng HĐND tỉnh triển khai công tác trọng tâm tháng 6/2020

Chiều ngày 10/6/2020, Văn phòng HĐND tỉnh họp đánh giá kết quả hoạt động công tác tháng 01 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ tháng 02 năm 2020. Đồng chí Bùi Thị Vân -  Chánh Văn phòng HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp. Tham dự cuộc họp có các đồng chí lãnh đạo Ban HĐND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng, trưởng, phó trưởng phòng và chuyên viên các phòng chuyên môn.
 

Xem tiếp 

HĐND huyện Vĩnh Linh triển khai nhiệm vụ 4 tháng cuối năm 2020

HĐND huyện Vĩnh Linh triển khai nhiệm vụ 4 tháng cuối năm 2020

Ngày 09/09/2020, HĐND huyện Vĩnh Linh vừa tổ chức hội nghị trực báo quý III, triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2020. Trong 8 tháng năm 2020, HĐND huyện đã tổ chức 4 kỳ họp, thông qua và ban hành 64 Nghị quyết, trong đó có 51 Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư của các công trình, dự án theo danh mục đầu tư công năm 2020. HĐND các xã, thị trấn đã tổ chức kỳ họp cuối năm 2019 và kỳ họp 6 tháng đầu năm 2020  để quyết định nhiệm vụ kinh tế - xã hội của địa phương.

Xem tiếp 

 
 
QPPL
 
Liên kết
Thăm dò ý kiến

Dự án Dân chấm điểm M-Score mang lại lợi ích gì?

Thống kê lượt truy cập
  • Đang truy cập11
  • Máy chủ tìm kiếm3
  • Khách viếng thăm8
  • Hôm nay4,226
  • Tháng hiện tại73,090
  • Tổng lượt truy cập977,805
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây