Hoạt động Ban Pháp chế

Kết quả hoạt động nổi bật trong nửa nhiệm kỳ 2021 – 2026 của Ban Pháp chế - Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị.

Kết quả hoạt động nổi bật trong nửa nhiệm kỳ 2021 – 2026 của Ban Pháp chế - Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị.

 •   12/12/2023 09:10:00 AM
 •   Đã xem: 203
 •   Phản hồi: 0
Kế thừa và phát huy những kết quả, kinh nghiệm hoạt động của Ban Pháp chế HĐND tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2016-2021, với tinh thần đổi mới, sáng tạo nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động. Nửa nhiệm kỳ 2021-2026, Ban Pháp chế đã hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ theo luật định; hoàn thành  chương trình công tác của Hội đồng nhân dân tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh và chương trình công tác trọng tâm của Ban, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh từ đầu nhiệm kỳ 2021-2026 đến nay.
 
Ban Pháp chế - Hội đồng nhân dân tỉnh họp để thông qua báo cáo thẩm tra trình Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2023

Ban Pháp chế - Hội đồng nhân dân tỉnh họp để thông qua báo cáo thẩm tra trình Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2023

 •   30/11/2023 02:58:00 AM
 •   Đã xem: 278
 •   Phản hồi: 0
Sáng ngày 30/11/2023, Ban Pháp chế HĐND tỉnh tổ chức cuộc họp để thông qua báo cáo thẩm tra trình Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 theo luật định. Đồng chí Nguyễn Văn Khởi, Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp. Tham dự cuộc họp có đồng chí Nguyễn Trần Huy, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh;  đại diện lãnh đạo và các phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.
 
Ban Pháp chế - Hội đồng nhân dân tỉnh làm việc với Sở Nội vụ

Ban Pháp chế - Hội đồng nhân dân tỉnh làm việc với Sở Nội vụ

 •   24/11/2023 04:58:00 AM
 •   Đã xem: 270
 •   Phản hồi: 0
Sáng ngày 23/11/2023, Ban Pháp chế HĐND tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Khởi, Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Sở Nội vụ để thẩm tra báo cáo về tình hình biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2023 và kế hoạch biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2024. Cùng tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh và một số cơ quan, đơn vị có liên quan.
 
Ban Pháp chế - Hội đồng nhân dân tỉnh làm việc với Thanh tra tỉnh

Ban Pháp chế - Hội đồng nhân dân tỉnh làm việc với Thanh tra tỉnh

 •   22/11/2023 11:40:00 PM
 •   Đã xem: 261
 •   Phản hồi: 0
Sáng ngày 22/11/2023, Ban Pháp chế - HĐND tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Khởi, Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Pháp chế làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Thanh tra tỉnh để giám sát về công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân trong năm 2023, cùng tham dự buổi làm việc có đại diện một số cơ quan, đơn vị có liên quan.
 
Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh làm việc với Tòa án nhân dân tỉnh

Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh làm việc với Tòa án nhân dân tỉnh

 •   16/11/2023 07:57:00 AM
 •   Đã xem: 340
 •   Phản hồi: 0
Sáng ngày 16/11/2023, Ban Pháp chế HĐND tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Khởi, Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Pháp chế làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Tòa án nhân dân tỉnh để thẩm tra báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 của ngành Tòa án. Tham dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Trần Huy, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và đại diện lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị có liên quan.
 
Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh làm việc với Viện kiểm sát nhân dân tỉnh

Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh làm việc với Viện kiểm sát nhân dân tỉnh

 •   11/11/2023 03:37:00 AM
 •   Đã xem: 365
 •   Phản hồi: 0
Chiều ngày 10/11/2023, Ban Pháp chế HĐND tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Khởi, Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Pháp chế làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Viện kiểm sát nhân dân tỉnh để thẩm tra báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh.
 
Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát kết quả thi hành án dân sự năm 2023

Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát kết quả thi hành án dân sự năm 2023

 •   09/11/2023 05:05:00 AM
 •   Đã xem: 354
 •   Phản hồi: 0
Sáng ngày 09/11/2023, Ban Pháp chế HĐND tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Khởi, Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Pháp chế làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Cục Thi hành án dân sự tỉnh để giám sát kết quả công tác thi hành án dân sự năm 2023. Tham dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Trần Huy, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và đại diện các quan, đơn vị.
 
Đoàn giám sát của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh làm việc với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh.

Đoàn giám sát của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh làm việc với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh.

 •   08/11/2023 07:13:00 AM
 •   Đã xem: 376
 •   Phản hồi: 0
Sáng ngày 08/11/2023, Đoàn giám sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Khởi, Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh để giám sát việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố. Cùng tham dự với đoàn giám sát có đồng chí Hà Quảng Hưng, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh và đại diện một số cơ quan, đơn vị có liên quan.
 
Đoàn giám sát của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh làm việc với Chi cục Hải quan cửa khẩu Lao Bảo.

Đoàn giám sát của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh làm việc với Chi cục Hải quan cửa khẩu Lao Bảo.

 •   05/11/2023 06:09:00 AM
 •   Đã xem: 377
 •   Phản hồi: 0
Sáng ngày 03/11/2023, Đoàn giám sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Khởi - Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Pháp chế, HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Chi cục Hải quan cửa khẩu Lao Bảo để giám sát việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố. Cùng tham dự với Đoàn giám sát có đồng chí Hà Quảng Hưng, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh; đồng chí Nguyễn An Định, Phó Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị và một số cơ quan, đơn vị có liên quan.
 
Ban Dân tộc - HĐND tỉnh Quảng Trị tăng cường giám sát chuyên đề

Ban Dân tộc - HĐND tỉnh Quảng Trị tăng cường giám sát chuyên đề

 •   02/11/2023 05:25:00 AM
 •   Đã xem: 495
 •   Phản hồi: 0
Giám sát là một trong những chức năng quan trọng, cơ bản, thường xuyên của Hội đồng nhân dân (HĐND), thường trực và các ban của HĐND, vì vậy Ban Dân tộc - HĐND tỉnh đã rất chú trọng đến việc tăng cường, đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động giám sát từ khâu lựa chọn nội dung, lĩnh vực giám sát đến hình thức, cách thức giám sát, phát huy và thực hiện tốt chức năng giám sát nhằm góp phần thực hiện hiệu quả các chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh.
 
Đoàn giám sát của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh làm việc với Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế La Lay.

Đoàn giám sát của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh làm việc với Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế La Lay.

 •   02/11/2023 05:25:00 AM
 •   Đã xem: 91
 •   Phản hồi: 0
Sáng ngày 01/11/2023, Đoàn giám sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Khởi, Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế La Lay để giám sát việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố. Cùng tham dự với đoàn giám sát có đồng chí Hà Quảng Hưng, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh; đồng chí Trần Xuân Lạn, Phó Chỉ huy trưởng Bộ đội biên phòng tỉnh và đại diện một số cơ quan, đơn vị có liên quan.
 
Đoàn giám sát của Ban Pháp chế - Hội đồng nhân dân tỉnh làm việc với Hạt kiểm lâm huyện Hướng Hóa.

Đoàn giám sát của Ban Pháp chế - Hội đồng nhân dân tỉnh làm việc với Hạt kiểm lâm huyện Hướng Hóa.

 •   02/11/2023 04:21:00 AM
 •   Đã xem: 391
 •   Phản hồi: 0
Sáng ngày 27/10/2023, Đoàn giám sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Khởi, Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Hạt kiểm lâm huyện Hướng Hóa để giám sát việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố. Cùng tham dự với đoàn giám sát có đồng chí Hà Quảng Hưng, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh; đồng chí Trần Hiệp, Phó Chi cục trưởng Chi cục kiểm lâm tỉnh và một số cơ quan, đơn vị có liên quan.
 
Đoàn giám sát của Ban Pháp chế - Hội đồng nhân dân tỉnh làm việc với Công an huyện Gio Linh.

Đoàn giám sát của Ban Pháp chế - Hội đồng nhân dân tỉnh làm việc với Công an huyện Gio Linh.

 •   19/10/2023 05:54:00 AM
 •   Đã xem: 559
 •   Phản hồi: 0
Sáng ngày 18/10/2023, Đoàn giám sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Khởi, Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Công an huyện Gio Linh để giám sát việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố. Cùng tham dự với đoàn giám sát có đồng chí Hà Quảng Hưng, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh; đồng chí Nguyễn Văn Hồng, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND huyện Gio Linh và một số cơ quan, đơn vị có liên quan.
 
Đoàn giám sát của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh làm việc với Công an thị xã Quảng Trị.

Đoàn giám sát của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh làm việc với Công an thị xã Quảng Trị.

 •   18/10/2023 05:32:00 AM
 •   Đã xem: 410
 •   Phản hồi: 0
Sáng ngày 17/10/2023, Đoàn giám sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Khởi, Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Công an thị xã Quảng Trị để giám sát việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố. Cùng tham dự với đoàn giám sát có đồng chí Hà Quảng Hưng, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh; đồng chí Nguyễn Đức Phong, Thị ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND thị xã Quảng Trị và một số cơ quan, đơn vị có liên quan.
 
Ban Pháp chế - Hội đồng nhân dân tỉnh làm việc với Công an thành phố Đông Hà.

Ban Pháp chế - Hội đồng nhân dân tỉnh làm việc với Công an thành phố Đông Hà.

 •   17/10/2023 03:01:00 AM
 •   Đã xem: 464
 •   Phản hồi: 0
Chiều ngày 16/10/2023, Ban Pháp chế - HĐND tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Khởi, Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Pháp chế - HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Công an thành phố Đông Hà để giám sát việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố. Cùng tham dự với đoàn giám sát có đồng chí Hà Quảng Hưng, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh; đồng chí Trần Thanh Tiến, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo, Trưởng Ban Pháp chế - HĐND thành phố và một số cơ quan, đơn vị có liên quan.
 
Ban Pháp chế - Hội đồng nhân dân tỉnh họp thông qua báo cáo thẩm tra để trình Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2023

Ban Pháp chế - Hội đồng nhân dân tỉnh họp thông qua báo cáo thẩm tra để trình Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2023

 •   11/07/2023 05:34:00 AM
 •   Đã xem: 401
 •   Phản hồi: 0
Chiều ngày 11/7/2023, Ban Pháp chế - HĐND tỉnh tổ chức cuộc họp thông qua báo cáo thẩm tra để trình Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2023 theo luật định. Đồng chí Nguyễn Văn Khởi, Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Pháp chế - HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp; tham dự cuộc họp có đồng chí Nguyễn Trần Huy, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo và các phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.
 
Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh khảo sát về tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện huyện Vĩnh Linh.

Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh khảo sát về tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện huyện Vĩnh Linh.

 •   29/06/2023 04:35:00 AM
 •   Đã xem: 390
 •   Phản hồi: 0
Sáng ngày 28/6/2023, Ban Pháp chế HĐND tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Khởi, Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Công an huyện Vĩnh Linh để khảo sát về tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và công tác bố trí Công an xã chính quy trên địa bàn huyện. Cùng tham dự buổi làm việc có đồng chí Trần Nhật Quang, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy và đại diện các cơ quan, đơn vị có liên quan.
 
Ban Pháp chế - Hội đồng nhân dân tỉnh làm việc với Viện kiểm sát nhân dân huyện Hải Lăng.

Ban Pháp chế - Hội đồng nhân dân tỉnh làm việc với Viện kiểm sát nhân dân huyện Hải Lăng.

 •   27/06/2023 10:02:00 PM
 •   Đã xem: 461
 •   Phản hồi: 0
Sáng ngày 27/6/2023, Ban Pháp chế - HĐND tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Khởi, Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Pháp chế - HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Viện kiểm sát nhân dân huyện Hải Lăng. Tham dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Trần Huy, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh và các cơ quan đơn vị có liên quan.
 
Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm việc với Viện Kiểm sát nhân dân huyện Gio Linh.

Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm việc với Viện Kiểm sát nhân dân huyện Gio Linh.

 •   23/06/2023 04:44:00 AM
 •   Đã xem: 354
 •   Phản hồi: 0
Sáng ngày 23/6/2023, Ban Pháp chế HĐND tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Khởi, Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Viện Kiểm sát nhân dân huyện Gio Linh để khảo sát về kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.
 

Các tin khác

Liên kết
Thăm dò ý kiến

Dự án Dân chấm điểm M-Score mang lại lợi ích gì?

Thống kê lượt truy cập
 • Đang truy cập24
 • Hôm nay9,327
 • Tháng hiện tại88,251
 • Tổng lượt truy cập6,662,468
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây