Hoạt động Ban Pháp chế

Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm việc với Viện Kiểm sát nhân dân huyện Cam Lộ.

Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm việc với Viện Kiểm sát nhân dân huyện Cam Lộ.

 •   24/06/2022 12:30:00 AM
 •   Đã xem: 25
 •   Phản hồi: 0
Sáng ngày 23/6/2022, Ban Pháp chế HĐND tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Khởi, Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Viện Kiểm sát nhân dân huyện Cam Lộ để khảo sát về kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Cùng tham dự làm việc với đoàn có đồng chí Đào Mạnh Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện; Lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh và đại diện một số cơ quan, đơn vị có liên quan.
 
Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh làm việc với Công an huyện Hải Lăng

Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh làm việc với Công an huyện Hải Lăng

 •   23/06/2022 06:13:00 AM
 •   Đã xem: 19
 •   Phản hồi: 0
Sáng ngày 22/6/2022, Ban Pháp chế HĐND tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Khởi, Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Công an huyện Hải Lăng để khảo sát về tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và công tác bố trí công an xã chính quy trên địa bàn huyện. Cùng tham dự làm việc với đoàn có đại diện lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh và một số cơ quan, đơn vị có liên quan.
 
Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh khảo sát về tình hình an ninh chính trị (ANCT) và trật tự an toàn xã hội (TTATXH) trên địa bàn huyện Đakrông.

Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh khảo sát về tình hình an ninh chính trị (ANCT) và trật tự an toàn xã hội (TTATXH) trên địa bàn huyện Đakrông.

 •   21/06/2022 12:01:00 AM
 •   Đã xem: 21
 •   Phản hồi: 0
Sáng ngày 17/6/2022, Ban Pháp chế HĐND tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Khởi, Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Công an huyện Đakrông. Cùng tham dự làm việc với đoàn có đồng chí Trần Văn Chạy, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện; Lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh và đại diện một số cơ quan, đơn vị có liên quan.
 
Ban Pháp chế HĐND tỉnh khảo sát kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 tại Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Đông Hà.

Ban Pháp chế HĐND tỉnh khảo sát kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 tại Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Đông Hà.

 •   17/06/2022 05:49:00 AM
 •   Đã xem: 45
 •   Phản hồi: 0
Sáng ngày 16/6/2022, Ban Pháp chế HĐND tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Khởi, Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Đông Hà. Cùng tham dự làm việc với đoàn có đồng chí Lê Thị Anh Đào, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh và đại diện một số cơ quan, đơn vị có liên quan.
 
Ban Pháp chế HĐND tỉnh khảo sát kết quả thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh liên quan đến công tác sắp xếp, sáp nhập và chế độ chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, những người hoạt động không chuyên trách ở xã Triệu Tài, huyện Triệu Phong

Ban Pháp chế HĐND tỉnh khảo sát kết quả thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh liên quan đến công tác sắp xếp, sáp nhập và chế độ chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, những người hoạt động không chuyên trách ở xã Triệu Tài, huyện Triệu Phong

 •   16/06/2022 05:43:00 AM
 •   Đã xem: 29
 •   Phản hồi: 0
Sáng ngày 15/6/2022, Ban Pháp chế HĐND tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Khởi, Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ủy ban nhân dân xã Triệu Tài, huyện Triệu Phong. Cùng tham dự làm việc với đoàn có đồng chí Nguyễn Trần Huy, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh và các phòng, ban của huyện có liên quan
Ban Pháp chế HĐND tỉnh khảo sát về kết quả sắp xếp, sáp nhập và công tác bố trí cán bộ, công chức, những người hoạt động không chuyên trách ở thị trấn Diên Sanh, huyện Hải Lăng.

Ban Pháp chế HĐND tỉnh khảo sát về kết quả sắp xếp, sáp nhập và công tác bố trí cán bộ, công chức, những người hoạt động không chuyên trách ở thị trấn Diên Sanh, huyện Hải Lăng.

 •   26/05/2022 09:13:00 PM
 •   Đã xem: 53
 •   Phản hồi: 0
Sáng nay 24/5/2022, Ban Pháp chế HĐND tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Khởi, Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ủy ban nhân dân thị trấn Diên Sanh, huyện Hải Lăng. Cùng tham dự làm việc với đoàn có đồng chí Nguyễn Trần Huy, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh và các phòng, ban của huyện có liên quan.
 
Ban Pháp chế HĐND tỉnh khảo sát về kết quả sắp xếp, sáp nhập xã, thôn và công tác bố trí cán bộ, công chức, những người hoạt động không chuyên trách tại xã Thanh An, huyện Cam Lộ.

Ban Pháp chế HĐND tỉnh khảo sát về kết quả sắp xếp, sáp nhập xã, thôn và công tác bố trí cán bộ, công chức, những người hoạt động không chuyên trách tại xã Thanh An, huyện Cam Lộ.

 •   19/05/2022 11:32:00 PM
 •   Đã xem: 63
 •   Phản hồi: 0
Sáng nay 19/5/2022, Ban Pháp chế HĐND tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Khởi, UVTT,  Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND xã Thanh An, huyện Cam Lộ. Cùng tham dự làm việc với đoàn về phía huyện có đồng chí Đào Mạnh Hung, UVBTV, Phó Chủ tịch HĐND huyện; đại diện Ban Pháp chế HĐND huyện và các phòng, ban của huyện có liên quan.
 
Giám sát về công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện Đakrông

Giám sát về công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện Đakrông

 •   05/03/2022 07:37:00 PM
 •   Đã xem: 354
 •   Phản hồi: 0
Tiếp tục chương trình giám sát về chuyên đề tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật giai đoạn 2019-2021, sáng ngày 04/3/2022, Đoàn giám sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Khởi, UVTT,  Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ủy ban nhân dân huyện Đakrông. 
Đoàn giám sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm việc với Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Linh

Đoàn giám sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm việc với Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Linh

 •   03/03/2022 11:09:00 PM
 •   Đã xem: 142
 •   Phản hồi: 0
Sáng nay 03/3/2022, Đoàn giám sát về công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật của Ban Pháp chế HĐND tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Khởi, UVTT,  Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND huyện Vĩnh Linh. Tham gia làm việc với đoàn về phía huyện có đồng chí Trần Nhật Quang, TUV, Bí thư Huyện ủy; đồng chí Thái Văn Thành, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện; đại diện Ban Pháp chế HĐND huyện và các phòng, ban của huyện có liên quan.
 
Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát về công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện Hải Lăng

Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát về công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện Hải Lăng

 •   02/03/2022 09:55:00 PM
 •   Đã xem: 107
 •   Phản hồi: 0
Sáng nay 2/3/2022, Đoàn giám sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Khởi, UVTT,  Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND huyện Hải Lăng về kết quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (TTPBGDPL) trên địa bàn huyện giai đoạn 2019 - 2021. Cùng tham dự với Đoàn giám sát có đại diện lãnh đạo Văn phòng ĐBQH và HĐND tỉnh và một số cơ quan đơn vị có liên quan.
 
Giám sát về công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật giai đoạn 2019-2021 trên địa bàn huyện Hướng Hóa

Giám sát về công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật giai đoạn 2019-2021 trên địa bàn huyện Hướng Hóa

 •   01/03/2022 01:59:00 AM
 •   Đã xem: 172
 •   Phản hồi: 0
Sáng ngày 01/3/2022, Đoàn giám của Ban Pháp chế HĐND tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Khởi, UVTT, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã có buổi giám sát về công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) tại huyện Hướng Hóa. Làm việc với Đoàn về phía huyện có đồng chí Phạm Trọng Hổ, UVBTV, Phó Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Trần Đình Trung, UVBTV, Chủ nhiệm UBKT, Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện; lãnh đạo một số phòng, ban chuyên môn của huyện.
 
Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh làm việc với Tòa án nhân dân tỉnh và Viện kiểm sát nhân dân tỉnh phục vụ công tác thẩm tra kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh

Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh làm việc với Tòa án nhân dân tỉnh và Viện kiểm sát nhân dân tỉnh phục vụ công tác thẩm tra kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh

 •   02/12/2021 03:51:00 AM
 •   Đã xem: 322
 •   Phản hồi: 0
Vừa qua, Ban Pháp HĐND tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Khởi, Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Pháp chế làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Tòa án nhân dân tỉnh và Viện kiểm sát nhân dân tỉnh để thẩm tra báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022 của Tòa án nhân dân và Viện kiểm sát nhân dân tỉnh.
 
Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát phục vụ thẩm tra kế hoạch biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2022

Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát phục vụ thẩm tra kế hoạch biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2022

 •   28/11/2021 08:18:00 PM
 •   Đã xem: 431
 •   Phản hồi: 0
Sáng 25/11/2021, Ban Pháp chế HĐND tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Khởi, UVTT, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Sở Nội vụ để thẩm tra báo cáo về tình hình biên chế năm 2021, kế hoạch biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2022, kết quả tinh giản biên chế và việc giải quyết chế độ chính sách cho cán bộ công chức và những người hoạt động không chuyên trách theo nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh.
 

 
Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát kết quả thi hành án dân sự năm 2021

Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát kết quả thi hành án dân sự năm 2021

 •   12/11/2021 03:52:00 AM
 •   Đã xem: 360
 •   Phản hồi: 0
Sáng ngày 10/11/2021, Ban Pháp chế HĐND tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Khởi, Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Pháp chế làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Cục Thi hành án Dân sự tỉnh để giám sát về kết quả công tác thi hành án dân sự năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022. Cùng tham dự buổi giám sát có đồng chí Nguyễn Trần Huy, TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đại diện UBMTTQVN tỉnh và các cơ quan đơn vị có liên quan.
 
Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm việc với Tòa án nhân dân huyện Hải Lăng

Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm việc với Tòa án nhân dân huyện Hải Lăng

 •   04/11/2021 07:51:00 PM
 •   Đã xem: 212
 •   Phản hồi: 0
Vừa qua, Ban Pháp chế HĐND tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Khởi, UVTT, Trưởng Ban Pháp chế làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Tòa án nhân dân huyện Hải Lăng để khảo sát về kết quả hoạt động năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022, cùng tham dự buổi làm việc có đại diện một số cơ quan ban ngành có liên quan.
 
Ban Pháp chế HĐND tỉnh khảo sát về tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội và công tác đấu tranh phòng, chống ma túy trên địa bàn.

Ban Pháp chế HĐND tỉnh khảo sát về tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội và công tác đấu tranh phòng, chống ma túy trên địa bàn.

 •   03/11/2021 03:44:00 AM
 •   Đã xem: 277
 •   Phản hồi: 0
Để có cơ sở thẩm tra báo cáo, đề án trình Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp cuối năm 2021 theo luật định, sáng ngày 02/11/2021, Ban Pháp chế HĐND tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Khởi, UVTT, Trưởng Ban Pháp chế làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) để khảo sát tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội, công tác điều tra, phòng, chống ma túy và kết quả thực hiện Nghị quyết số 32/2017/NQ-HĐND ngày 14/12/2017 của HĐND tỉnh về “Một số chính sách hỗ trợ nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả của lực lượng trực tiếp phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2018 - 2021”, cùng tham dự buổi làm việc có đại diện Cục Hải quan tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng và một số cơ quan ban ngành có liên quan.
 
Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh khảo sát tại Tòa án nhân dân huyện Hướng Hóa

Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh khảo sát tại Tòa án nhân dân huyện Hướng Hóa

 •   25/10/2021 04:16:00 AM
 •   Đã xem: 291
 •   Phản hồi: 0
Vừa qua, Ban Pháp chế HĐND tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Khởi, UVTT, Trưởng Ban Pháp chế làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Tòa án nhân dân huyện Hướng Hóa để khảo sát về hoạt động năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022, cùng tham dự buổi làm việc có đại diện một số cơ quan ban ngành có liên quan.
 
Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm việc tại Phòng Tham mưu của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh

Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm việc tại Phòng Tham mưu của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh

 •   24/08/2021 09:16:00 PM
 •   Đã xem: 411
 •   Phản hồi: 0
Để có cơ sở thẩm tra Tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh về một số chế độ, chính sách đối với lực lượng dân quân tự vệ trên địa bàn trình kỳ họp thứ 4, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VIII, chiều ngày 19/8/2021, Ban Pháp chế HĐND tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Khởi, UVTT, Trưởng Ban Pháp chế làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Phòng Tham mưu thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, cùng tham dự buổi làm việc có đại diện một số cơ quan ban ngành có liên quan.
 
Ban Pháp chế HĐND tỉnh thẩm tra kế hoạch biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2021

Ban Pháp chế HĐND tỉnh thẩm tra kế hoạch biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2021

 •   29/11/2020 12:24:00 AM
 •   Đã xem: 616
 •   Phản hồi: 0
Sáng 27/11/2020, Ban Pháp chế HĐND tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Khởi, UVTT, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Sở Nội vụ để thẩm tra báo cáo về tình hình biên chế năm 2020, kế hoạch biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2021 và kết quả tinh giản biên chế, việc giải quyết chế độ chính sách cho cán bộ công chức và những người hoạt động không chuyên trách theo nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh.
 

Các tin khác

Liên kết
Thăm dò ý kiến

Dự án Dân chấm điểm M-Score mang lại lợi ích gì?

Thống kê lượt truy cập
 • Đang truy cập45
 • Máy chủ tìm kiếm8
 • Khách viếng thăm37
 • Hôm nay1,789
 • Tháng hiện tại4,931
 • Tổng lượt truy cập3,158,743
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây