Hoạt động Ban Pháp chế

Ban Pháp chế - Hội đồng nhân dân tỉnh làm việc với Ủy ban nhân dân xã Ba Lòng, huyện Đakrông

Ban Pháp chế - Hội đồng nhân dân tỉnh làm việc với Ủy ban nhân dân xã Ba Lòng, huyện Đakrông

 •   12/06/2024 05:08:00 AM
 •   Đã xem: 44
 •   Phản hồi: 0
Sáng ngày 12/6/2024, Ban Pháp chế - HĐND tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Khởi - Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng Ban Pháp chế - HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ủy ban nhân dân xã Ba Lòng, huyện Đakrông để khảo sát về công tác bảo đảm quốc phòng - an ninh, việc thực hiện một số nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh và công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn.
 
Ban Pháp chế - HĐND tỉnh thông qua báo cáo thẩm tra trình Hội đồng nhân dân tỉnh tại Kỳ họp chuyên đề

Ban Pháp chế - HĐND tỉnh thông qua báo cáo thẩm tra trình Hội đồng nhân dân tỉnh tại Kỳ họp chuyên đề

 •   07/05/2024 08:25:00 AM
 •   Đã xem: 281
 •   Phản hồi: 0
Sáng ngày 07/5/2024, Ban Pháp chế - HĐND tỉnh tổ chức cuộc họp để thông qua báo cáo thẩm tra trình Hội đồng nhân dân tỉnh tại Kỳ họp thứ 24. Đồng chí Nguyễn Văn Khởi, Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Pháp chế - HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp; Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo và các phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.
 
Ban Pháp chế - HĐND tỉnh thẩm tra đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Ban Pháp chế - HĐND tỉnh thẩm tra đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

 •   05/05/2024 07:25:00 PM
 •   Đã xem: 267
 •   Phản hồi: 0
Chiều ngày 04/5/2024, Ban Pháp chế - HĐND tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Khởi, Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Pháp chế làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Sở Nội vụ để thẩm tra đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị trình Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp thứ 24. Cùng tham dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Trần Huy, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; đại diện các phòng, ban có liên quan.
 
Ban Pháp chế - Hội đồng nhân dân tỉnh làm việc với Công an tỉnh.

Ban Pháp chế - Hội đồng nhân dân tỉnh làm việc với Công an tỉnh.

 •   04/05/2024 05:00:00 AM
 •   Đã xem: 250
 •   Phản hồi: 0
Sáng ngày 04/5/2024, Ban Pháp chế HĐND tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Khởi, Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Pháp chế làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Công an tỉnh để thẩm tra chủ trương đầu tư dự án xây dựng trụ sở làm việc Công an xã trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (giai đoạn 1) trình Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp thứ 24. Cùng tham dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Trần Huy, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo Sở Kế hoạch – Đầu tư, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan.
 
Ban Pháp chế - Hội đồng nhân dân tỉnh làm việc với Thanh tra tỉnh

Ban Pháp chế - Hội đồng nhân dân tỉnh làm việc với Thanh tra tỉnh

 •   03/04/2024 05:58:00 AM
 •   Đã xem: 277
 •   Phản hồi: 0
Để có cơ sở tham mưu cho Thường trực HĐND tỉnh về chủ trương, nguồn kinh phí thực hiện Đề án “Xây dựng phần mềm quản lý tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị”. Chiều ngày 03/4/2024, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Khởi, Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã làm việc với Thanh tra tỉnh; Cùng tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo Sở Thông tin và truyền thông; Sở Tài chính; Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh; về phía Thanh tra tỉnh có đồng chí Nguyễn Trí Kiên, Tỉnh ủy viên, Chánh Thanh tra tỉnh và đại diện các phòng của Thanh tra tỉnh.
 
Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh khảo sát trên địa bàn thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa.

Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh khảo sát trên địa bàn thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa.

 •   21/03/2024 12:37:00 AM
 •   Đã xem: 339
 •   Phản hồi: 0
Sáng ngày 20/3/2024, Ban Pháp chế HĐND tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Khởi, Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ủy ban nhân dân thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa để khảo sát về công tác bảo đảm quốc phòng - an ninh, việc thực hiện một số nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh và công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn. Cùng tham dự buổi làm việc có đồng chí Trần Đình Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện; đại diện lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH & HĐND tỉnh và các phòng, ban của huyện có liên quan.
 
Ban Pháp chế - Hội đồng nhân dân tỉnh làm việc với Ủy ban nhân dân xã Hải Chánh, huyện Hải Lăng.

Ban Pháp chế - Hội đồng nhân dân tỉnh làm việc với Ủy ban nhân dân xã Hải Chánh, huyện Hải Lăng.

 •   19/03/2024 07:08:00 AM
 •   Đã xem: 798
 •   Phản hồi: 0
Sáng ngày 19/3/2024, Ban Pháp chế HĐND tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Khởi, Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ủy ban nhân dân xã Hải Chánh, huyện Hải Lăng để khảo sát về công tác bảo đảm quốc phòng - an ninh, việc thực hiện một số nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh và công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn. Cùng tham dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Trần Huy, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo Ban Dân tộc HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH & HĐND tỉnh và các phòng, ban của huyện Hải Lăng.
 
Ban Pháp chế - HĐND tỉnh khảo sát về công tác bảo đảm an ninh - quốc phòng, việc thực hiện một số Nghị quyết của HĐND tỉnh và công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn xã Đakrông, huyện Đakrông

Ban Pháp chế - HĐND tỉnh khảo sát về công tác bảo đảm an ninh - quốc phòng, việc thực hiện một số Nghị quyết của HĐND tỉnh và công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn xã Đakrông, huyện Đakrông

 •   18/03/2024 04:07:00 AM
 •   Đã xem: 280
 •   Phản hồi: 0
Sáng nay 15/3/2024, Ban Pháp chế - HĐND tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Khởi, Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Pháp chế - HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ủy ban nhân dân xã Đakrông, huyện Đakrông; cùng tham dự làm việc với đoàn khảo sát có đại diện các phòng, ban của huyện có liên quan
Ban Pháp chế - HĐND tỉnh khảo sát về công tác bảo đảm quốc phòng - an ninh, việc thực hiện một số nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh và công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư trên địa bàn xã Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Linh

Ban Pháp chế - HĐND tỉnh khảo sát về công tác bảo đảm quốc phòng - an ninh, việc thực hiện một số nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh và công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư trên địa bàn xã Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Linh

 •   14/03/2024 10:40:00 AM
 •   Đã xem: 384
 •   Phản hồi: 0
Sáng nay 14/3/2024, Ban Pháp chế - HĐND tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Khởi, Ủy viên Thường trực,  Trưởng Ban Pháp chế - HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND xã Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Linh. Cùng tham dự làm việc với đoàn có đại diện Ban Pháp chế - HĐND huyện và các phòng, ban của huyện có liên quan.

 
Ban Pháp chế - Hội đồng nhân dân tỉnh làm việc với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Ban Pháp chế - Hội đồng nhân dân tỉnh làm việc với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

 •   17/01/2024 09:44:00 AM
 •   Đã xem: 339
 •   Phản hồi: 0
Để có cơ sở tham mưu cho Thường trực HĐND tỉnh về chủ trương, nguồn kinh phí thực hiện Đề án “Ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện công tác quốc phòng, quân sự địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Trị”. Sáng ngày 16/01/2024, Ban Pháp chế - Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Khởi, Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Pháp chế - HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã làm việc với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Cùng tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo Sở Tài chính; Sở Thông tin và truyền thông; Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh; về phía Bộ CHQS tỉnh có Đại tá Nguyễn Bá Duẩn, Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự, Chính ủy; Đại tá Nguyễn Tài Tình, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh
Kết quả hoạt động nổi bật trong nửa nhiệm kỳ 2021 – 2026 của Ban Pháp chế - Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị.

Kết quả hoạt động nổi bật trong nửa nhiệm kỳ 2021 – 2026 của Ban Pháp chế - Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị.

 •   12/12/2023 09:10:00 AM
 •   Đã xem: 313
 •   Phản hồi: 0
Kế thừa và phát huy những kết quả, kinh nghiệm hoạt động của Ban Pháp chế HĐND tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2016-2021, với tinh thần đổi mới, sáng tạo nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động. Nửa nhiệm kỳ 2021-2026, Ban Pháp chế đã hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ theo luật định; hoàn thành  chương trình công tác của Hội đồng nhân dân tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh và chương trình công tác trọng tâm của Ban, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh từ đầu nhiệm kỳ 2021-2026 đến nay.
 
Ban Pháp chế - Hội đồng nhân dân tỉnh họp để thông qua báo cáo thẩm tra trình Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2023

Ban Pháp chế - Hội đồng nhân dân tỉnh họp để thông qua báo cáo thẩm tra trình Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2023

 •   30/11/2023 02:58:00 AM
 •   Đã xem: 465
 •   Phản hồi: 0
Sáng ngày 30/11/2023, Ban Pháp chế HĐND tỉnh tổ chức cuộc họp để thông qua báo cáo thẩm tra trình Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 theo luật định. Đồng chí Nguyễn Văn Khởi, Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp. Tham dự cuộc họp có đồng chí Nguyễn Trần Huy, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh;  đại diện lãnh đạo và các phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.
 
Ban Pháp chế - Hội đồng nhân dân tỉnh làm việc với Sở Nội vụ

Ban Pháp chế - Hội đồng nhân dân tỉnh làm việc với Sở Nội vụ

 •   24/11/2023 04:58:00 AM
 •   Đã xem: 389
 •   Phản hồi: 0
Sáng ngày 23/11/2023, Ban Pháp chế HĐND tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Khởi, Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Sở Nội vụ để thẩm tra báo cáo về tình hình biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2023 và kế hoạch biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2024. Cùng tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh và một số cơ quan, đơn vị có liên quan.
 
Ban Pháp chế - Hội đồng nhân dân tỉnh làm việc với Thanh tra tỉnh

Ban Pháp chế - Hội đồng nhân dân tỉnh làm việc với Thanh tra tỉnh

 •   22/11/2023 11:40:00 PM
 •   Đã xem: 384
 •   Phản hồi: 0
Sáng ngày 22/11/2023, Ban Pháp chế - HĐND tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Khởi, Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Pháp chế làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Thanh tra tỉnh để giám sát về công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân trong năm 2023, cùng tham dự buổi làm việc có đại diện một số cơ quan, đơn vị có liên quan.
 
Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh làm việc với Tòa án nhân dân tỉnh

Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh làm việc với Tòa án nhân dân tỉnh

 •   16/11/2023 07:57:00 AM
 •   Đã xem: 435
 •   Phản hồi: 0
Sáng ngày 16/11/2023, Ban Pháp chế HĐND tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Khởi, Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Pháp chế làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Tòa án nhân dân tỉnh để thẩm tra báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 của ngành Tòa án. Tham dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Trần Huy, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và đại diện lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị có liên quan.
 
Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh làm việc với Viện kiểm sát nhân dân tỉnh

Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh làm việc với Viện kiểm sát nhân dân tỉnh

 •   11/11/2023 03:37:00 AM
 •   Đã xem: 493
 •   Phản hồi: 0
Chiều ngày 10/11/2023, Ban Pháp chế HĐND tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Khởi, Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Pháp chế làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Viện kiểm sát nhân dân tỉnh để thẩm tra báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh.
 
Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát kết quả thi hành án dân sự năm 2023

Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát kết quả thi hành án dân sự năm 2023

 •   09/11/2023 05:05:00 AM
 •   Đã xem: 482
 •   Phản hồi: 0
Sáng ngày 09/11/2023, Ban Pháp chế HĐND tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Khởi, Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Pháp chế làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Cục Thi hành án dân sự tỉnh để giám sát kết quả công tác thi hành án dân sự năm 2023. Tham dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Trần Huy, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và đại diện các quan, đơn vị.
 
Đoàn giám sát của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh làm việc với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh.

Đoàn giám sát của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh làm việc với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh.

 •   08/11/2023 07:13:00 AM
 •   Đã xem: 529
 •   Phản hồi: 0
Sáng ngày 08/11/2023, Đoàn giám sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Khởi, Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh để giám sát việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố. Cùng tham dự với đoàn giám sát có đồng chí Hà Quảng Hưng, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh và đại diện một số cơ quan, đơn vị có liên quan.
 
Đoàn giám sát của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh làm việc với Chi cục Hải quan cửa khẩu Lao Bảo.

Đoàn giám sát của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh làm việc với Chi cục Hải quan cửa khẩu Lao Bảo.

 •   05/11/2023 06:09:00 AM
 •   Đã xem: 539
 •   Phản hồi: 0
Sáng ngày 03/11/2023, Đoàn giám sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Khởi - Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Pháp chế, HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Chi cục Hải quan cửa khẩu Lao Bảo để giám sát việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố. Cùng tham dự với Đoàn giám sát có đồng chí Hà Quảng Hưng, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh; đồng chí Nguyễn An Định, Phó Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị và một số cơ quan, đơn vị có liên quan.
 

Các tin khác

Liên kết
Thăm dò ý kiến

Dự án Dân chấm điểm M-Score mang lại lợi ích gì?

Thống kê lượt truy cập
 • Đang truy cập40
 • Hôm nay11,157
 • Tháng hiện tại190,105
 • Tổng lượt truy cập7,992,492
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây