Hoạt động Ban Pháp chế

Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh khảo sát về tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện huyện Vĩnh Linh.

Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh khảo sát về tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện huyện Vĩnh Linh.

 •   29/06/2023 04:35:00 AM
 •   Đã xem: 222
 •   Phản hồi: 0
Sáng ngày 28/6/2023, Ban Pháp chế HĐND tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Khởi, Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Công an huyện Vĩnh Linh để khảo sát về tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và công tác bố trí Công an xã chính quy trên địa bàn huyện. Cùng tham dự buổi làm việc có đồng chí Trần Nhật Quang, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy và đại diện các cơ quan, đơn vị có liên quan.
 
Ban Pháp chế - Hội đồng nhân dân tỉnh làm việc với Viện kiểm sát nhân dân huyện Hải Lăng.

Ban Pháp chế - Hội đồng nhân dân tỉnh làm việc với Viện kiểm sát nhân dân huyện Hải Lăng.

 •   27/06/2023 10:02:00 PM
 •   Đã xem: 257
 •   Phản hồi: 0
Sáng ngày 27/6/2023, Ban Pháp chế - HĐND tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Khởi, Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Pháp chế - HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Viện kiểm sát nhân dân huyện Hải Lăng. Tham dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Trần Huy, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh và các cơ quan đơn vị có liên quan.
 
Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm việc với Viện Kiểm sát nhân dân huyện Gio Linh.

Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm việc với Viện Kiểm sát nhân dân huyện Gio Linh.

 •   23/06/2023 04:44:00 AM
 •   Đã xem: 242
 •   Phản hồi: 0
Sáng ngày 23/6/2023, Ban Pháp chế HĐND tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Khởi, Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Viện Kiểm sát nhân dân huyện Gio Linh để khảo sát về kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.
 
Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh làm việc với Công an huyện Hướng Hóa.

Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh làm việc với Công an huyện Hướng Hóa.

 •   21/06/2023 04:17:00 AM
 •   Đã xem: 253
 •   Phản hồi: 0
Sáng ngày 20/6/2023, Ban Pháp chế HĐND tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Khởi, Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Công an huyện Hướng Hoa để khảo sát về tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và công tác bố trí Công an xã chính quy trên địa bàn huyện. Cùng tham dự làm việc với đoàn có đại diện lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh và một số cơ quan, đơn vị có liên quan.
 
Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh họp thông qua báo cáo thẩm tra để trình Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp thứ 16

Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh họp thông qua báo cáo thẩm tra để trình Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp thứ 16

 •   23/03/2023 09:51:00 AM
 •   Đã xem: 855
 •   Phản hồi: 0
Sáng ngày 23/3/2023, Ban Pháp chế HĐND tỉnh tổ chức cuộc họp thông qua báo cáo thẩm tra để trình Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp thứ 16 theo luật định. Đồng chí Nguyễn Văn Khởi, Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp. Tham dự cuộc họp có đồng chí Nguyễn Trần Huy, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo và các phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.
 
Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh khảo sát tại Đồn Biên phòng Hướng Lập.

Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh khảo sát tại Đồn Biên phòng Hướng Lập.

 •   16/03/2023 11:09:00 PM
 •   Đã xem: 474
 •   Phản hồi: 0
Sáng ngày 16/3/2023, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Khởi, Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Đồn Biên phòng Hướng Lập để khảo sát về tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn và kết quả triển khai thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh. Tham dự buổi khảo sát có Đại tá Nguyễn Nam Trung, Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng tỉnh và đại diện một số cơ quan đơn vị có liên quan.
 
Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh khảo sát tại Đồn Biên phòng Hải An.

Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh khảo sát tại Đồn Biên phòng Hải An.

 •   15/03/2023 10:03:00 PM
 •   Đã xem: 492
 •   Phản hồi: 0
Sáng ngày 15/3/2023, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Khởi, Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Đồn Biên phòng Hải An để khảo sát về tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn và công tác triển khai thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh. Cùng tham dự buổi khảo sát có đồng chí Nguyễn Trần Huy, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Đại tá Ngô Xuân Thường, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh và các cơ quan đơn vị có liên quan.
 
Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh khảo sát tại Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh.

Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh khảo sát tại Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh.

 •   12/03/2023 09:01:00 PM
 •   Đã xem: 903
 •   Phản hồi: 0
Sáng ngày 10/3/2023, Ban Pháp chế HĐND tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Khởi, Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi khảo sát Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh; Cùng tham dự với đoàn khảo sát có đồng chí Lê Hoài Nam, Phó Giám đốc Sở Tư pháp; lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh và một số cơ quan đơn vị có liên quan.
 
Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh khảo sát tại Trung tâm Pháp y tỉnh.

Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh khảo sát tại Trung tâm Pháp y tỉnh.

 •   09/03/2023 06:19:00 AM
 •   Đã xem: 1074
 •   Phản hồi: 0
Sáng ngày 09/3/2023, Ban Pháp chế HĐND tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Khởi, Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi khảo sát Trung tâm Pháp y tỉnh; Cùng tham dự với đoàn khảo sát có đồng chí Hoàng Kỳ, Giám đốc Sở Tư pháp; lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh và một số cơ quan đơn vị có liên quan.
 
Ban Pháp chế HĐND tỉnh khảo sát tình hình an ninh - chính trị, trật tự an toàn xã hội và công tác triển khai thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh trên địa bàn huyện Hải Lăng.

Ban Pháp chế HĐND tỉnh khảo sát tình hình an ninh - chính trị, trật tự an toàn xã hội và công tác triển khai thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh trên địa bàn huyện Hải Lăng.

 •   24/02/2023 05:37:00 AM
 •   Đã xem: 1434
 •   Phản hồi: 0
Sáng ngày 23/02/2023, Ban Pháp chế HĐND tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Khởi, Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi khảo sát tại Ban Chỉ huy Quân sự huyện Hải Lăng.  Cùng tham dự với đoàn khảo sát có đồng chí Nguyễn Trần Huy, TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Lê Thị Ngọc Lan, Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện và một số cơ quan đơn vị có liên quan.
 
Ban Pháp chế - HĐND tỉnh khảo sát về tình hình an ninh -  chính trị, trật tự an toàn xã hội và công tác triển khai thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh trên địa bàn thành phố Đông Hà.

Ban Pháp chế - HĐND tỉnh khảo sát về tình hình an ninh -  chính trị, trật tự an toàn xã hội và công tác triển khai thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh trên địa bàn thành phố Đông Hà.

 •   22/02/2023 09:25:00 PM
 •   Đã xem: 1375
 •   Phản hồi: 0
Chiều ngày 22/02/2023, Ban Pháp chế HĐND tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Khởi, Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi khảo sát tại Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Đông Hà. Cùng tham dự với đoàn khảo sát có đồng chí Đặng Thị Thủy, UVBTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố; lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh và một số cơ quan đơn vị có liên quan.
 
Ban Pháp chế, HĐND tỉnh khảo sát về tình hình an ninh - chính trị, trật tự an toàn xã hội và công tác triển khai thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh trên địa bàn huyện Hướng Hóa.

Ban Pháp chế, HĐND tỉnh khảo sát về tình hình an ninh - chính trị, trật tự an toàn xã hội và công tác triển khai thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh trên địa bàn huyện Hướng Hóa.

 •   17/02/2023 10:50:00 PM
 •   Đã xem: 1435
 •   Phản hồi: 0
Sáng ngày 16/02/2023, Ban Pháp chế HĐND tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Khởi, Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi khảo sát tại Ban Chỉ huy Quân sự huyện Hướng Hóa.  Cùng tham dự với đoàn khảo sát có đồng chí Hồ Ngọc Tình, UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện; lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh và một số cơ quan đơn vị có liên quan.
 
Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh họp triển khai kế hoạch công tác năm 2023.

Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh họp triển khai kế hoạch công tác năm 2023.

 •   15/01/2023 10:29:00 AM
 •   Đã xem: 370
 •   Phản hồi: 0
Chiều ngày 13/01/2023, Ban Pháp chế HĐND tỉnh tổ chức cuộc họp để đánh giá kết quả công tác năm 2022 và triển khai kế hoạch công tác năm 2023. Đồng chí Nguyễn Văn Khởi, Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp; cùng tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo và các phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.
 
Ban Pháp chế HĐND tỉnh hoàn thành kế hoạch công tác năm 2022 và xác định nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023

Ban Pháp chế HĐND tỉnh hoàn thành kế hoạch công tác năm 2022 và xác định nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023

 •   27/12/2022 08:39:00 PM
 •   Đã xem: 370
 •   Phản hồi: 0
Năm 2022, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh uỷ, Đảng đoàn HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh và sự phối hợp chặt chẽ của các Ban HĐND tỉnh, UBND tỉnh, các sở, ban ngành, các địa phương, cùng với sự nỗ lực, tinh thần trách nhiệm cao của tập thể nên Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã hoàn thành kế hoạch công tác năm 2022.
 
Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh họp để thông qua báo cáo thẩm tra trình Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2022

Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh họp để thông qua báo cáo thẩm tra trình Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2022

 •   02/12/2022 01:37:00 AM
 •   Đã xem: 1019
 •   Phản hồi: 0
Chiều ngày 01/12/2022, Ban Pháp chế HĐND tỉnh tổ chức cuộc họp để thông qua báo cáo thẩm tra trình Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2022 theo luật định. Đồng chí Nguyễn Văn Khởi, Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp; cùng tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo và các phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.
 
Ban Pháp chế HĐND tỉnh thẩm tra kế hoạch biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2023

Ban Pháp chế HĐND tỉnh thẩm tra kế hoạch biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2023

 •   25/11/2022 04:31:00 AM
 •   Đã xem: 2174
 •   Phản hồi: 0
Chiều ngày 24/11/2022, Ban Pháp chế HĐND tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Khởi, Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Sở Nội vụ để thẩm tra báo cáo về tình hình biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2022 và kế hoạch biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2023. Cùng tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh và một số cơ quan đơn vị có liên quan.
 
Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát về công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân trong năm 2022

Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát về công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân trong năm 2022

 •   18/11/2022 05:20:00 AM
 •   Đã xem: 796
 •   Phản hồi: 0
Sáng ngày 18/11/2022, Ban Pháp chế HĐND tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Khởi, Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Pháp chế làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Thanh tra tỉnh để giám sát về công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân trong năm 2022, cùng tham dự buổi làm việc có đại diện một số cơ quan ban ngành có liên quan.
 
Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát về công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh năm 2022.

Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát về công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh năm 2022.

 •   17/11/2022 10:02:00 AM
 •   Đã xem: 1055
 •   Phản hồi: 0
Sáng ngày 17/11/2022, Ban Pháp chế HĐND tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Khởi, Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Pháp chế làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Công an tỉnh, cùng tham dự buổi làm việc có đại diện một số cơ quan ban ngành có liên quan.
 
Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh thẩm tra báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023 của Tòa án nhân dân tỉnh

Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh thẩm tra báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023 của Tòa án nhân dân tỉnh

 •   11/11/2022 09:54:00 PM
 •   Đã xem: 353
 •   Phản hồi: 0
Sáng ngày 11/11/2022, Ban Pháp chế HĐND tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Khởi, Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Pháp chế làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Tòa án nhân dân tỉnh để thẩm tra báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023; tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh và một số cơ quan ban ngành có liên quan.
 

Các tin khác

Liên kết
Thăm dò ý kiến

Dự án Dân chấm điểm M-Score mang lại lợi ích gì?

Thống kê lượt truy cập
 • Đang truy cập16
 • Hôm nay4,529
 • Tháng hiện tại126,889
 • Tổng lượt truy cập5,341,436
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây