Nghiên cứu trao đổi

Sự cần thiết phải ban hành chế độ hỗ trợ đối với giám định viên tư pháp và người giúp việc cho giám định viên tư pháp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Sự cần thiết phải ban hành chế độ hỗ trợ đối với giám định viên tư pháp và người giúp việc cho giám định viên tư pháp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

 •   05/03/2023 06:41:00 PM
 •   Đã xem: 586
 •   Phản hồi: 0
Sau hơn 03 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 32/2018/NQ-HĐND ngày 08/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chế độ hỗ trợ giám định viên tư phápngười giúp việc cho giám định viên tư pháp giai đoạn 2019 - 2021 (gọi tắt là Nghị quyết số 32); đến ngày 30/8/2021, xét thấy những tác động, hiệu quả tích cực từ Nghị quyết đối với công tác giám định tư pháp trên địa bàn, Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp tục ban hành Nghị quyết số 109/2021/NQ-HĐND để kéo dài thực hiện Nghị quyết số 32/2018/NQ-HĐND đến hết năm 2022.
Tăng cường chăm lo, giáo dục, bồi dưỡng, phát huy tiềm năng và sức sáng tạo của Thanh niên Quảng Trị trong giai đoạn mới

Tăng cường chăm lo, giáo dục, bồi dưỡng, phát huy tiềm năng và sức sáng tạo của Thanh niên Quảng Trị trong giai đoạn mới

 •   10/02/2023 04:32:00 AM
 •   Đã xem: 132
 •   Phản hồi: 0
Thanh niên là rường cột nước nhà, là chủ nhân tương lai của đất nước. Hiểu được vai trò, vị trí của Thanh niên, Tỉnh uỷ, HĐND, UBND và các cơ quan, ban ngành đoàn thể của tỉnh đã dành sự quan tâm lớn đối với Thanh niên, luôn tạo điều kiện để Thanh niên được rèn luyện, cống hiến và trưởng thành.
 
Một số nội dung cần nghiên cứu sửa đổi Nghị quyết số 18/2020/NQ-HĐND ngày 21/4/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh

Một số nội dung cần nghiên cứu sửa đổi Nghị quyết số 18/2020/NQ-HĐND ngày 21/4/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh

 •   09/02/2023 06:53:00 AM
 •   Đã xem: 382
 •   Phản hồi: 0
Nghị quyết số 18/2020/NQ-HĐND ngày 21/4/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp và phụ cấp kiêm nhiệm đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; khoán kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã; hỗ trợ kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính trị  - xã hội ở thôn, tổ dân phố; quy định mức bồi dưỡng đối với người trực tiếp tham gia công việc ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
Những kỳ vọng mới về sự phát triển của ngành y tế tỉnh Quảng Trị

Những kỳ vọng mới về sự phát triển của ngành y tế tỉnh Quảng Trị

 •   06/02/2023 11:25:00 PM
 •   Đã xem: 108
 •   Phản hồi: 0
Với sự phê duyệt của Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Trị vào ngày 9/12/2022 tại Nghị quyết số 87/NQ-HĐND, năm 2023 là thời gian ngành y tế tỉnh Quảng Trị đẩy mạnh việc triển khai thực hiện Đề án phát triển hệ thống y tế, nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ sở y tế công lập đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân, nâng cao chất lượng dân số trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2022-2026, định hướng đến 2030 (gọi tắt là Đề án).
Sớm nghiên cứu ban hành chính sách hỗ trợ cho lực lượng trực tiếp đấu tranh phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Sớm nghiên cứu ban hành chính sách hỗ trợ cho lực lượng trực tiếp đấu tranh phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

 •   17/01/2023 04:17:00 AM
 •   Đã xem: 299
 •   Phản hồi: 0
Tệ nạn ma túy là hiểm họa của các quốc gia, dân tộc trên toàn thế giới, là một trong những nguyên nhân chủ yếu làm phát sinh các loại tội phạm khác; làm băng hoại đạo đức xã hội; hủy hoại sức khỏe, nhân cách con người; ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển kinh tế - xã hội và an ninh trật tự của đất nước. Cuộc đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn ma túy hiện nay hết sức cam go, nguy hiểm, quyết liệt, phức tạp và lâu dài. Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước đã đề ra nhiều chủ trương, chính sách, chỉ thị, nghị quyết… huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị vào công cuộc đấu tranh phòng, chống ma túy, song tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy vẫn diễn biến hết sức phức tạp theo chiều hướng gia tăng.
Quảng Trị thực hiện tốt phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Quảng Trị thực hiện tốt phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

 •   13/01/2023 02:35:00 AM
 •   Đã xem: 1234
 •   Phản hồi: 0
Năm 2022, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên tuyến biên giới cơ bản ổn định, chủ quyền lãnh thổ, anh ninh biên giới, biển, đảo được giữ vững, mặc dù vẫn nổi lên một số vấn đề như: mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép các chất ma túy; lấn chiếm đất rừng làm rẫy, mua bán, vận chuyển lâm sản trái phép, đặc biệt gần đây trên địa bàn tỉnh xuất hiện một số tụ điểm, đường dây, ổ nhóm buôn bán ma túy xuyên quốc gia với số lượng lớn.
Kéo dài việc thực hiện chính sách hỗ trợ đất ở và kinh phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, đất sản xuất cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số

Kéo dài việc thực hiện chính sách hỗ trợ đất ở và kinh phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, đất sản xuất cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số

 •   12/01/2023 05:50:00 AM
 •   Đã xem: 133
 •   Phản hồi: 0
Nghị quyết số 10/2018/NQ-HĐND ngày 18/7/2018 của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ đất ở và kinh phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, đất sản xuất cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo; hộ nghèo ở các xã khu vực III, thôn, bản đặc biệt khó khăn tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2019 - 2022 là Nghị quyết thể hiện sự quan tâm sâu sát, thiết thực đến đời sống, kinh tế - xã hội đồng bào dân tộc thiểu số của Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương.
 
Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động Thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động Thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

 •   04/01/2023 04:01:00 AM
 •   Đã xem: 212
 •   Phản hồi: 0

Hoạt động Thi hành án dân sự (THADS) được xem là khâu cuối của quá trình tố tụng, giai đoạn kế tiếp sau xét xử nhằm hiện thực hóa những phán quyết của Tòa án; có vai trò, ý nghĩa trong thực thi công lý, bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật, quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, cơ quan, tổ chức; khơi thông nguồn lực tài chính, thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh, xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, ổn định và phát triển.

Kỳ vọng về sự phục phục hồi và phát triển của ngành y tế tỉnh nhà trong thời gian tới

Kỳ vọng về sự phục phục hồi và phát triển của ngành y tế tỉnh nhà trong thời gian tới

 •   31/12/2022 04:57:00 AM
 •   Đã xem: 133
 •   Phản hồi: 0
Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh Quảng trị khóa VIII đã thông qua Nghị quyết về phát triển hệ thống y tế, nâng cao chất lượng hoạt động các cơ sở y tế công lập đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe Nhân dân, nâng cao chất lượng dân số trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2022-2026, định hướng đến 2030.
Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân và giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân và giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

 •   25/12/2022 10:23:00 PM
 •   Đã xem: 213
 •   Phản hồi: 0
Trong những năm qua, Thường trực HĐND tỉnh đã nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 15/4/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; Quy định số 11-QĐ/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân; Luật tiếp công dân năm 2013, Nghị quyết số 759/2014/UBTVQH13 ngày 15/5/2014 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ và Kế hoạch số 70-KH/TU ngày 31/10/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị về tổ chức thực hiện Chỉ thị số 35/CT-TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo.
 
Một số giải pháp nâng cao hiệu quả chất vấn, giải trình từ thực tiễn hoạt động của HĐND tỉnh Quảng Trị

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả chất vấn, giải trình từ thực tiễn hoạt động của HĐND tỉnh Quảng Trị

 •   21/12/2022 09:13:00 PM
 •   Đã xem: 245
 •   Phản hồi: 0
Theo quy định của pháp luật thì hoạt động chất vấn của HĐND là việc đại biểu HĐND nêu vấn đề thuộc trách nhiệm của Chủ tịch UBND, thành viên của UBND, Chánh án TAND, Viện trưởng Viện KSND, Thủ trưởng cơ quan thuộc UBND cùng cấp và yêu cầu những người này trả lời về trách nhiệm của mình đối với vấn đề được nêu. Giải trình là việc cơ quan, cá nhân hữu quan giải thích, làm rõ trách nhiệm của mình trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo yêu cầu của chủ thể chất vấn.
Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp tục ban hành chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức xã, thị trấn nghỉ hưu trước tuổi, thôi việc ngay vì dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp tục ban hành chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức xã, thị trấn nghỉ hưu trước tuổi, thôi việc ngay vì dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

 •   21/12/2022 05:52:00 AM
 •   Đã xem: 1352
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Nghị quyết số 832/2019/UBTVQH14 ngày 12/3/2019 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Quảng Trị và chủ trương đưa Công an chính quy về xã làm cho số lượng cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn toàn tỉnh dôi dư khá lớn.
Hỗ trợ mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện cho người dân – góp phần bảo đảm an sinh xã hội

Hỗ trợ mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện cho người dân – góp phần bảo đảm an sinh xã hội

 •   13/12/2022 03:18:00 AM
 •   Đã xem: 383
 •   Phản hồi: 0
HĐND tỉnh kỳ họp thứ 14 vừa ban hành Nghị quyết về hỗ trợ mức đóng bảo hiểm xã hội cho các đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo, người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố từ năm 2023-2026 là một giải pháp quan trọng nhằm tăng tỷ lệ bảo hiểm xã hội toàn tỉnh, góp phần bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.
 
Tăng cường giám sát để nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng quỹ đất công ích 5%

Tăng cường giám sát để nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng quỹ đất công ích 5%

 •   06/12/2022 06:20:00 AM
 •   Đã xem: 288
 •   Phản hồi: 0
Đất công ích là quỹ đất nông nghiệp nhằm mục đích phát triển kinh tế - xã hội, phục vụ lợi ích của một cộng đồng nhất định theo từng địa phương.
Giải pháp xây dựng, sửa đổi Luật Đất đai năm 2013 để thực hiện tốt thẩm quyền của HĐND cấp tỉnh trong việc quyết định chủ trương thu hồi đất thực hiện dự án đầu tư nhằm khắc phục những hạn chế, bất cập như hiện nay

Giải pháp xây dựng, sửa đổi Luật Đất đai năm 2013 để thực hiện tốt thẩm quyền của HĐND cấp tỉnh trong việc quyết định chủ trương thu hồi đất thực hiện dự án đầu tư nhằm khắc phục những hạn chế, bất cập như hiện nay

 •   27/09/2022 12:14:00 AM
 •   Đã xem: 2429
 •   Phản hồi: 0
Theo quy định của Luật Đất đai năm 2013, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh có 02 nhiệm vụ quan trọng là: Quyết định chuyển đổi mục đích sử dụng dưới 10 ha đất lúa và dưới 20 ha đất rừng phòng hộ, rừng đặc dung để đầu tư các công trình trên địa bàn tỉnh theo Khoản 1, Điều 58 và Khoản 3, Điều 62 Luật Đất đai năm 2013. Quyết định danh mục dự án cần thu hồi đất, đồng thời quyết định mức vốn ngân sách nhà nước cấp cho việc bồi thường, giải phóng mặt bằng tại kỳ họp cuối năm của HĐND tỉnh theo Khoản 4, Điều 9, Nghị định hướng dẫn số 43/2013/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ.
 
Vận động, sử dụng hiệu quả vốn ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài

Vận động, sử dụng hiệu quả vốn ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài

 •   22/09/2022 03:05:28 AM
 •   Đã xem: 817
 •   Phản hồi: 0
Theo báo cáo của UBND tỉnh, giai đoạn 2016 - 2020 và năm 2021, tỉnh Quảng Trị vận động 09 chương trình, dự án mới sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), vốn vay ưu đãi nước ngoài bao gồm: Dự án đầu tư mua sắm trang thiết bị y tế Bệnh viện Đa khoa tỉnh (Áo); Tiểu dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8); Dự án tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai (VILG); Dự án xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương (LRAMP); Dự án hiện đại hóa ngành lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển (FMCR); Dự án phát triển cơ sở hạ tầng du lịch hỗ trợ cho tăng trưởng toàn diện khu vực Tiểu vùng Mê Kông mở rộng; Dự án hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện tỉnh Quảng Trị; Dự án hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện 04 tỉnh miền Trung trong đó có tỉnh Quảng Trị; Dự án xây dựng cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu cho đồng bào dân tộc thiểu số (CRIEM). Tổng vốn ký kết là 3.540 tỉ đồng, trong đó vốn vay lại 466 tỉ đồng, tỉ lệ vốn vay lại chiếm 13,1%; quy mô vốn bình quân tương đương 393 tỉ đồng/dự án.
 
Tuổi trẻ Quảng Trị tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động góp phần xây dựng quê hương

Tuổi trẻ Quảng Trị tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động góp phần xây dựng quê hương

 •   15/09/2022 11:51:00 PM
 •   Đã xem: 1178
 •   Phản hồi: 0

(Báo Quảng Trị) Đồng chí TRẦN THỊ THU, TUV, Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Trị trả lời phỏng vấn

Nhiều lợi ích từ rừng ngập mặn

Nhiều lợi ích từ rừng ngập mặn

 •   14/09/2022 12:38:00 AM
 •   Đã xem: 520
 •   Phản hồi: 0
(Báo Quảng Trị) Nhiều lợi ích từ rừng ngập mặn
Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) – Những vấn đề đặt ra

Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) – Những vấn đề đặt ra

 •   06/09/2022 04:40:00 AM
 •   Đã xem: 1002
 •   Phản hồi: 0
Luật Đất đai đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ sáu thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2013 với 14 Chương, 212 Điều.

Các tin khác

Liên kết
Thăm dò ý kiến

Dự án Dân chấm điểm M-Score mang lại lợi ích gì?

Thống kê lượt truy cập
 • Đang truy cập14
 • Hôm nay4,415
 • Tháng hiện tại152,041
 • Tổng lượt truy cập4,506,753
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây