Nghiên cứu trao đổi

HĐND tỉnh Quảng Trị thông qua nghị quyết quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế

HĐND tỉnh Quảng Trị thông qua nghị quyết quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế

 •   20/05/2024 09:59:00 AM
 •   Đã xem: 92
 •   Phản hồi: 0
Ngày 17/11/2023 Bộ Y tế ban hành 02 Thông tư quy định về giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh đó là Thông tư số 21/2023/TT-BYT quy định khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước và hướng dẫn áp dụng thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp và Thông tư số 22/2023/TT-BYT quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp.
Sự cần thiết phải sửa đổi, bổ sung một số quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương và các Luật liên quan đến tổ chức và hoạt động của Hội đồng nhân dân

Sự cần thiết phải sửa đổi, bổ sung một số quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương và các Luật liên quan đến tổ chức và hoạt động của Hội đồng nhân dân

 •   17/05/2024 03:40:00 AM
 •   Đã xem: 118
 •   Phản hồi: 0
Sau 08 năm thi hành Luật Tổ chức chính quyền địa phương (CQĐP), bộ máy CQĐP ngày càng hoàn thiện và hoạt động có hiệu lực, hiệu quả hơn, trong đó HĐND các cấp từng bước được củng cố, kiện toàn, tinh gọn, đảm bảo số lượng, chất lượng, cơ cấu, thành phần và hoạt động trên cơ sở thượng tôn pháp luật, phù hợp thực tiễn. Cùng với việc thi hành Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các luật, văn bản dưới luật liên quan đã tạo điều kiện thuận lợi cho HĐND có cơ sở thực hiện đảm bảo chức năng, nhiệm vụ, phát huy vai trò của cơ quan dân cử, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân ở địa phương.
Nghiên cứu sớm ban hành nghị quyết triển khai thực hiện Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Nghiên cứu sớm ban hành nghị quyết triển khai thực hiện Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

 •   11/05/2024 06:55:00 AM
 •   Đã xem: 303
 •   Phản hồi: 0
Tại Kỳ họp thứ 6, ngày 28/11/2023, Quốc hội đã thông qua Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; Luật có hiệu lực từ 1/7/2024. Theo quy định, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở được kiện toàn từ lực lượng bảo vệ dân phố, công an xã bán chuyên trách đang được tiếp tục sử dụng và Đội trưởng, Đội phó đội dân phòng hoặc được tuyển chọn theo quy định của luật; Lực lượng này được bố trí ở thôn, tổ dân phố và do chính quyền địa phương thành lập trên cơ sở tự nguyện của người dân để hỗ trợ công an xã, phường, thị trấn, giúp Ủy ban nhân dân cùng cấp trong bảo vệ an ninh, trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
 
Tháo gỡ khó khăn trong việc thực hiện chính sách hỗ trợ đất ở và kinh phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, đất sản xuất cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số

Tháo gỡ khó khăn trong việc thực hiện chính sách hỗ trợ đất ở và kinh phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, đất sản xuất cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số

 •   11/05/2024 06:43:00 AM
 •   Đã xem: 227
 •   Phản hồi: 0
Ngày 18/7/2018, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 10/2018/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ đất ở và kinh phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, đất sản xuất cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo; hộ nghèo ở các xã khu vực III, thôn, bản đặc biệt khó khăn tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2019 - 2022 và ngày 09/12/2022, HĐND tỉnh đã cho phép kéo dài Nghị quyết số 10/2018/NQ-HĐND đến hết năm 2023. Đây là chính sách thiết thực của địa phương thể hiện sự quan tâm sâu sát đến đời sống, kinh tế - xã hội đối với đồng bào dân tộc thiểu số.
 
Nghiên cứu sớm ban hành chính sách hỗ trợ cho lực lượng trực tiếp đấu tranh phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Nghiên cứu sớm ban hành chính sách hỗ trợ cho lực lượng trực tiếp đấu tranh phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

 •   25/04/2024 10:12:00 PM
 •   Đã xem: 183
 •   Phản hồi: 0
Tệ nạn ma túy là hiểm họa của các quốc gia, dân tộc trên toàn thế giới, là một trong những nguyên nhân chủ yếu làm phát sinh các loại tội phạm khác; làm băng hoại đạo đức xã hội; hủy hoại sức khỏe, nhân cách con người; ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển kinh tế - xã hội và an ninh trật tự của đất nước. Cuộc đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn ma túy hiện nay hết sức cam go, nguy hiểm, quyết liệt, phức tạp và lâu dài. Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước đã đề ra nhiều chủ trương, chính sách, chỉ thị, nghị quyết… huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị vào công cuộc đấu tranh phòng, chống ma túy, song tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy vẫn diễn biến hết sức phức tạp theo chiều hướng gia tăng.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm giảm thiểu tai nạn giao thông đường bộ và đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm giảm thiểu tai nạn giao thông đường bộ và đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

 •   26/03/2024 12:05:00 AM
 •   Đã xem: 337
 •   Phản hồi: 0
Quảng Trị có vị trí địa kinh tế - chính trị quan trọng, là giao điểm của trục kinh tế Bắc - Nam và Đông - Tây, có điều kiện giao thông thuận lợi cả về đường bộ, đường sắt và đường thuỷ, trong đó có các tuyến giao thông huyết mạch của quốc gia; đặc biệt có tuyến Hành lang kinh tế Đông - Tây (EWEC), tuyến đường xuyên Á ngắn nhất nối các nước trong khu vực từ Myanmar - Thái Lan - Lào qua cửa khẩu quốc tế Lao Bảo đến miền Trung Việt Nam và mở rộng ra khu vực ASEAN. EWEC được Chính phủ Nhật Bản, Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) quan tâm đầu tư. Trên địa bàn tỉnh Quảng Trị hiện có 8.393,16 km đường bộ, bao gồm các tuyến quốc lộ, tuyến đường tỉnh cùng với hệ thống đường huyện, đường xã, đường giao thông nông thôn.
 
Một số giải pháp nhằm góp phần nâng cao vai trò, chất lượng, hiệu quả hoạt động của đại biểu HĐND chuyên trách

Một số giải pháp nhằm góp phần nâng cao vai trò, chất lượng, hiệu quả hoạt động của đại biểu HĐND chuyên trách

 •   15/03/2024 12:31:00 AM
 •   Đã xem: 232
 •   Phản hồi: 0
Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, và Luật sửa đổi, bổ sung năm 2019 đã quy định rõ hơn chức năng, thẩm quyền của Thường trực HĐND, các Ban HĐND, Tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND, theo đó vai trò, chức năng, nhiệm vụ trách nhiệm của đại biểu HĐND hoạt động chuyên trách ngày càng được nâng cao hơn.
Thực hiện chính sách pháp luật đối với người có công cách mạng giai đoạn 2020 – 2023 và những vấn đề đặt ra

Thực hiện chính sách pháp luật đối với người có công cách mạng giai đoạn 2020 – 2023 và những vấn đề đặt ra

 •   04/03/2024 11:27:00 PM
 •   Đã xem: 432
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Pháp lệnh số 02/2020/UBTVQH14 ngày 09/12/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết biện pháp thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng và các Thông tư hướng dẫn của các Bộ ngành liên quan. UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành Kế hoạch số 96/KH-UBND ngày 23/5/2022, đồng thời đã chỉ đạo ngành chuyên môn ban hành nhiều văn bản hướng dẫn các địa phương, đơn vị xây dựng kế hoạch để triển khai thực hiện kịp thời, đồng bộ các chính sách ưu đãi đối với người có công. Công tác rà soát, thống kê, cập nhật, bổ sung số liệu về người có công, gia đình người có công, lập danh mục, hồ sơ được thực hiện thường xuyên qua đó đã góp phần đảm bảo thực hiện có hiệu quả các chính sách đối với người có công trong thời gian qua.
Làm tốt công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Làm tốt công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

 •   27/02/2024 11:06:00 PM
 •   Đã xem: 713
 •   Phản hồi: 0
Trong những năm qua việc triển khai các quy định pháp luật liên quan đến phòng, chống tội phạm và tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm kiến nghị khởi tố trên địa bàn luôn được cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát.
 
Phát huy hiệu quả Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh trong phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Phát huy hiệu quả Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh trong phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

 •   22/01/2024 04:47:00 AM
 •   Đã xem: 378
 •   Phản hồi: 0
Năm 2023, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên tuyến biên giới cơ bản ổn định, chủ quyền lãnh thổ, anh ninh biên giới, biển, đảo được giữ vững, mặc dù vẫn nổi lên một số vấn đề như: mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép các chất ma túy; lấn chiếm đất rừng làm rẫy, mua bán, vận chuyển lâm sản trái phép, đặc biệt gần đây trên địa bàn tỉnh xuất hiện một số tụ điểm, đường dây, ổ nhóm buôn bán ma túy xuyên quốc gia với số lượng lớn.
 
Một số chế độ chính sách mới đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Một số chế độ chính sách mới đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

 •   08/12/2023 03:01:00 AM
 •   Đã xem: 928
 •   Phản hồi: 0
Kỳ họp thứ 21 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VIII đã thành công tốt đẹp; tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua nhiều nghị quyết rất quan trọng liên quan đến phát triển kinh tế, đảm bảo an ninh, quốc phòng và các chính sách an sinh - xã hội, trong đó có nghị quyết quy định một số chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh thay thế Nghị quyết số 18/2020/NQ-HĐND ngày 21/4/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh.
Ban Dân tộc - HĐND tỉnh Quảng Trị tăng cường giám sát chuyên đề

Ban Dân tộc - HĐND tỉnh Quảng Trị tăng cường giám sát chuyên đề

 •   02/11/2023 05:25:00 AM
 •   Đã xem: 727
 •   Phản hồi: 0
Giám sát là một trong những chức năng quan trọng, cơ bản, thường xuyên của Hội đồng nhân dân (HĐND), thường trực và các ban của HĐND, vì vậy Ban Dân tộc - HĐND tỉnh đã rất chú trọng đến việc tăng cường, đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động giám sát từ khâu lựa chọn nội dung, lĩnh vực giám sát đến hình thức, cách thức giám sát, phát huy và thực hiện tốt chức năng giám sát nhằm góp phần thực hiện hiệu quả các chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh.
 
Một số kết quả hoạt động của HĐND tỉnh Quảng Trị từ đầu nhiệm kỳ đến nay

Một số kết quả hoạt động của HĐND tỉnh Quảng Trị từ đầu nhiệm kỳ đến nay

 •   27/09/2023 10:28:00 PM
 •   Đã xem: 1843
 •   Phản hồi: 0
Kế thừa và phát huy có hiệu quả những thành quả, kinh nghiệm hoạt động của HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021, với tinh thần đổi mới, sáng tạo, không ngừng nâng cao chất lượng, từ đầu nhiệm kỳ 2021-2026 đến nay HĐND tỉnh Quảng Trị  luôn phát huy tốt vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương.
 
Đầu tư, xây dựng và sử dụng thiết chế văn hóa cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng trị; thực trạng và giải pháp

Đầu tư, xây dựng và sử dụng thiết chế văn hóa cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng trị; thực trạng và giải pháp

 •   05/09/2023 05:38:00 AM
 •   Đã xem: 422
 •   Phản hồi: 0
Trong những năm qua được sự quan tâm hỗ trợ của Trung ương, sự chỉ đạo kịp thời, hiệu quả của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, các ban ngành đoàn thể của tỉnh và sự hưởng ứng tích cực của các tầng lớp Nhân dân, tỉnh Quảng Trị đã huy động, lồng ghép, bố trí các nguồn lực đầu tư xây dựng khá đồng bộ hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở, góp phần thúc đẩy phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao tỉnh nhà phát triển và nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của Nhân dân.
 
Cần đầu tư đồng bộ kết cấu hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp đạt tiêu chí trong chương trình xây dựng nông thôn mới

Cần đầu tư đồng bộ kết cấu hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp đạt tiêu chí trong chương trình xây dựng nông thôn mới

 •   25/08/2023 07:12:00 AM
 •   Đã xem: 457
 •   Phản hồi: 0
Theo Quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Quảng Trị đến năm 2020, định hướng đến năm 2025, trên địa bàn tỉnh quy hoạch và phát triển 21 cụm công nghiệp (CCN) với tổng diện tích 587 ha. Đến nay đã hình thành 17 CCN với tổng diện tích 527 ha; đạt tỉ lệ 81% về số CCN và gần 90% về diện tích theo quy hoạch. Trong đó có CCN Ái Tử được đầu tư hệ thống xử lý nước thải chung; các CCN Đông Lễ (TP. Đông Hà), Ái Tử - giai đoạn 1 (Triệu Phong), Cam Thành (Cam Lộ), Diên Sanh (Hải Lăng) đã đầu tư cơ bản hoàn thành hạ tầng giao thông.
 
Tăng cường phòng, chống ma túy trong vùng dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Quảng Trị

Tăng cường phòng, chống ma túy trong vùng dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Quảng Trị

 •   17/08/2023 05:31:00 AM
 •   Đã xem: 1308
 •   Phản hồi: 0
Quảng Trị là đầu mối giao thông nằm ở trung điểm đất nước, với vị trí quan trọng - là điểm đầu trên tuyến đường huyết mạch chính của hành lang kinh tế Đông - Tây nối với Lào - Thái Lan - Myanmar qua cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, La Lay đến các cảng biển Miền Trung như: Cửa Việt, Chân Mây, Đà Nẵng, Vũng Áng; có đường biên giới trên bộ dài 187 km giáp với nước bạn Lào, đây là địa bàn có vị trí chiến lược quan trọng về chính trị, kinh tế, quốc phòng - an ninh và cũng là vùng người đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống.
Sớm ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh để triển khai thực hiện Nghị định số 33/2023/NĐ-CP ngày 10/6/2023 của Chính phủ quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố.

Sớm ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh để triển khai thực hiện Nghị định số 33/2023/NĐ-CP ngày 10/6/2023 của Chính phủ quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố.

 •   01/08/2023 03:08:00 AM
 •   Đã xem: 1747
 •   Phản hồi: 0
Cán bộ cơ sở nói chung và những người hoạt động không chuyên trách nói riêng có vai trò rất quan trọng làm cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân; họ là những người trực tiếp tham gia vào các hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở, có nhiều đóng góp quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của địa phương. Những người hoạt động không chuyên trách là những người được bầu, tuyển dụng để làm việc tại các cơ quan Đảng, chính quyền, đoàn thể không phải là cán bộ, công chức cấp xã; họ không hưởng lương từ ngân sách nhà nước mà chỉ hưởng khoản phụ cấp nhất định và một số chế độ về bảo hiểm y tế, đào tạo bồi dưỡng theo quy định.
Một số vấn đề cần tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đại biểu HĐND chuyên trách ở tỉnh Quảng Trị

Một số vấn đề cần tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đại biểu HĐND chuyên trách ở tỉnh Quảng Trị

 •   19/06/2023 05:44:00 AM
 •   Đã xem: 466
 •   Phản hồi: 0
Qua thực tiễn triển khai thực hiện Luật tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung năm 2019 nhận thấy, đại biểu HĐND hoạt động chuyên trách ngày càng có vai trò quan trọng đối với hoạt động của HĐND. Bản thân cán bộ hoạt động chuyên trách có thời gian, không gian, môi trường làm việc thuận lợi để nghiên cứu chuyên sâu, nắm chắc các quy định của pháp luật, từ đó giúp đại biểu phát huy được kỷ năng, bản lĩnh công tác; là cầu nối xử lý thông tin kịp thời giữa hoạt động của HĐND với cử tri và các cơ quan, ban ngành, đoàn thể của địa phương thông qua hoạt động khảo sát, giám sát, tiếp xúc cử tri, tiếp công dân... qua đó ngày càng góp phần nâng cao vai trò, vị thế của HĐND là cơ quan quyền lực ở địa phương.
 
Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế -xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế -xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

 •   17/06/2023 08:25:00 AM
 •   Đã xem: 1533
 •   Phản hồi: 0
 Để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (Chương trình), HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 22/2022/NQ-HĐND ngày 31/5/2022 quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ nguồn ngân sách; UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 1706/KH-UBND để thực hiện Chương trình và Văn bản số 2651/UBND-TH về việc phân công nhiệm vụ thực hiện Chương trình.
 

Các tin khác

Liên kết
Thăm dò ý kiến

Dự án Dân chấm điểm M-Score mang lại lợi ích gì?

Thống kê lượt truy cập
 • Đang truy cập36
 • Hôm nay12,608
 • Tháng hiện tại168,689
 • Tổng lượt truy cập7,971,076
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây