Nghiên cứu trao đổi

Cần đầu tư đồng bộ kết cấu hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp đạt tiêu chí trong chương trình xây dựng nông thôn mới

Cần đầu tư đồng bộ kết cấu hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp đạt tiêu chí trong chương trình xây dựng nông thôn mới

 •   25/08/2023 07:12:00 AM
 •   Đã xem: 61
 •   Phản hồi: 0
Theo Quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Quảng Trị đến năm 2020, định hướng đến năm 2025, trên địa bàn tỉnh quy hoạch và phát triển 21 cụm công nghiệp (CCN) với tổng diện tích 587 ha. Đến nay đã hình thành 17 CCN với tổng diện tích 527 ha; đạt tỉ lệ 81% về số CCN và gần 90% về diện tích theo quy hoạch. Trong đó có CCN Ái Tử được đầu tư hệ thống xử lý nước thải chung; các CCN Đông Lễ (TP. Đông Hà), Ái Tử - giai đoạn 1 (Triệu Phong), Cam Thành (Cam Lộ), Diên Sanh (Hải Lăng) đã đầu tư cơ bản hoàn thành hạ tầng giao thông.
 
Tăng cường phòng, chống ma túy trong vùng dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Quảng Trị

Tăng cường phòng, chống ma túy trong vùng dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Quảng Trị

 •   17/08/2023 05:31:00 AM
 •   Đã xem: 897
 •   Phản hồi: 0
Quảng Trị là đầu mối giao thông nằm ở trung điểm đất nước, với vị trí quan trọng - là điểm đầu trên tuyến đường huyết mạch chính của hành lang kinh tế Đông - Tây nối với Lào - Thái Lan - Myanmar qua cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, La Lay đến các cảng biển Miền Trung như: Cửa Việt, Chân Mây, Đà Nẵng, Vũng Áng; có đường biên giới trên bộ dài 187 km giáp với nước bạn Lào, đây là địa bàn có vị trí chiến lược quan trọng về chính trị, kinh tế, quốc phòng - an ninh và cũng là vùng người đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống.
Sớm ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh để triển khai thực hiện Nghị định số 33/2023/NĐ-CP ngày 10/6/2023 của Chính phủ quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố.

Sớm ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh để triển khai thực hiện Nghị định số 33/2023/NĐ-CP ngày 10/6/2023 của Chính phủ quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố.

 •   01/08/2023 03:08:00 AM
 •   Đã xem: 770
 •   Phản hồi: 0
Cán bộ cơ sở nói chung và những người hoạt động không chuyên trách nói riêng có vai trò rất quan trọng làm cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân; họ là những người trực tiếp tham gia vào các hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở, có nhiều đóng góp quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của địa phương. Những người hoạt động không chuyên trách là những người được bầu, tuyển dụng để làm việc tại các cơ quan Đảng, chính quyền, đoàn thể không phải là cán bộ, công chức cấp xã; họ không hưởng lương từ ngân sách nhà nước mà chỉ hưởng khoản phụ cấp nhất định và một số chế độ về bảo hiểm y tế, đào tạo bồi dưỡng theo quy định.
Một số vấn đề cần tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đại biểu HĐND chuyên trách ở tỉnh Quảng Trị

Một số vấn đề cần tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đại biểu HĐND chuyên trách ở tỉnh Quảng Trị

 •   19/06/2023 05:44:00 AM
 •   Đã xem: 182
 •   Phản hồi: 0
Qua thực tiễn triển khai thực hiện Luật tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung năm 2019 nhận thấy, đại biểu HĐND hoạt động chuyên trách ngày càng có vai trò quan trọng đối với hoạt động của HĐND. Bản thân cán bộ hoạt động chuyên trách có thời gian, không gian, môi trường làm việc thuận lợi để nghiên cứu chuyên sâu, nắm chắc các quy định của pháp luật, từ đó giúp đại biểu phát huy được kỷ năng, bản lĩnh công tác; là cầu nối xử lý thông tin kịp thời giữa hoạt động của HĐND với cử tri và các cơ quan, ban ngành, đoàn thể của địa phương thông qua hoạt động khảo sát, giám sát, tiếp xúc cử tri, tiếp công dân... qua đó ngày càng góp phần nâng cao vai trò, vị thế của HĐND là cơ quan quyền lực ở địa phương.
 
Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế -xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế -xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

 •   17/06/2023 08:25:00 AM
 •   Đã xem: 1079
 •   Phản hồi: 0
 Để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (Chương trình), HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 22/2022/NQ-HĐND ngày 31/5/2022 quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ nguồn ngân sách; UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 1706/KH-UBND để thực hiện Chương trình và Văn bản số 2651/UBND-TH về việc phân công nhiệm vụ thực hiện Chương trình.
 
Giải quyết vướng mắc trong việc chuyển giao quỹ đất của các công ty lâm nghiệp về địa phương

Giải quyết vướng mắc trong việc chuyển giao quỹ đất của các công ty lâm nghiệp về địa phương

 •   09/06/2023 04:02:00 AM
 •   Đã xem: 200
 •   Phản hồi: 0
Ngày 14/12/2017, HĐND tỉnh khóa VII, kỳ họp thứ 6 ban hành Nghị quyết số 29/ NQ-HĐND về quản lý, sử dụng đất trên địa bàn đã quy định: “Trong quá trình thực hiện cổ phần hóa các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp (Công ty TNHH MTV LN) dành khoảng 15% - 20% diện tích có khả năng canh tác nhằm cân đối, giải quyết những nhu cầu sản xuất thiết yếu của người dân sống ở vùng phụ cận, qua đó khắc phục tình trạng thiếu đất sản xuất trong dân. Sau khi nhận lại đất bàn giao của công ty lâm nghiệp, nghiêm cấm các địa phương giao đất sai mục đích, sai đối tượng”.
Nâng cao chất lượng giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh

Nâng cao chất lượng giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh

 •   07/06/2023 08:10:00 AM
 •   Đã xem: 136
 •   Phản hồi: 0
Giám sát là một trong những chức năng, nhiệm vụ chủ yếu của Hội đồng nhân dân tỉnh thể hiện dưới hai hình thức là hoạt động giám sát thường xuyên và giám sát chuyên đề. Qua hoạt động giám sát, Hội đồng nhân dân tỉnh có thể kiểm chứng tính đúng đắn, phù hợp với thực tiễn của các quyết nghị đã được thông qua, kiểm tra việc thực hiện, chấp hành các chủ trương, chính sách của Nhà nước và các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh để kịp thời phát hiện những vướng mắc, khó khăn tồn tại, hạn chế và đề xuất các kiến nghị, giải pháp khắc phục.
 
Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị.

Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị.

 •   05/05/2023 04:44:00 AM
 •   Đã xem: 266
 •   Phản hồi: 0
Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh là văn bản pháp lý quan trọng của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương; là sản phẩm quan trọng của mỗi kỳ họp Hội đồng nhân dân nhằm cụ thể hóa các văn bản của Trung ương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước vào thực tiễn quản lý nhà nước ở địa phương. Khi một nghị quyết được ban hành sẽ tác động đến nhiều đối tượng, nhiều khía cạnh của đời sống kinh tế - xã hội, tác động đó có thể là tích cực hoặc tiêu cực, ảnh hưởng đến sự ổn định và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, do đó chất lượng nghị quyết là một vấn đề rất quan trọng.
 
Một số yêu cầu nhằm góp phần nâng cao chất lượng thảo luận tại kỳ họp của HĐND

Một số yêu cầu nhằm góp phần nâng cao chất lượng thảo luận tại kỳ họp của HĐND

 •   25/04/2023 08:22:00 AM
 •   Đã xem: 372
 •   Phản hồi: 0
Thảo luận là một trong những hoạt động chủ yếu của đại biểu HĐND tại mỗi kỳ họp, có ý nghĩa quan trọng đối với việc nâng cao chất lượng, quyết định những vấn đề cần thông qua tại kỳ họp khi vấn đề được làm rõ, giúp đại biểu có đầy đủ cơ sở để biểu quyết.
Một số kinh nghiệm góp phần nâng cao chất lượng thẩm tra của các ban HĐND tỉnh

Một số kinh nghiệm góp phần nâng cao chất lượng thẩm tra của các ban HĐND tỉnh

 •   20/04/2023 07:48:00 AM
 •   Đã xem: 266
 •   Phản hồi: 0
Việc thực hiện quy trình thẩm tra các nội dung trình kỳ họp HĐND được tiến hành theo quy định tại Điều 111 Luật tổ chức chính quyền địa phương. 
Tăng cường việc thực hiện chính sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã người dân tộc thiểu số

Tăng cường việc thực hiện chính sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã người dân tộc thiểu số

 •   14/03/2023 12:02:00 AM
 •   Đã xem: 1161
 •   Phản hồi: 0
Đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số (DTTS) cấp xã có vai trò rất quan trọng, là người trực tiếp góp phần đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống của đồng bào DTTS, là hạt nhân tiêu biểu trong việc phát huy sức mạnh đoàn kết, đồng thời là lực lượng tiên phong góp phần xây dựng phát triển bền vững kinh tế, xã hội, chính trị ở vùng đồng bào DTTS. Vì vậy, để xây dựng chính quyền cấp cơ sở vùng DTTS vững mạnh, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả, thì cần tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã người DTTS.
 
Sự cần thiết phải ban hành chế độ hỗ trợ đối với giám định viên tư pháp và người giúp việc cho giám định viên tư pháp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Sự cần thiết phải ban hành chế độ hỗ trợ đối với giám định viên tư pháp và người giúp việc cho giám định viên tư pháp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

 •   05/03/2023 06:41:00 PM
 •   Đã xem: 1338
 •   Phản hồi: 0
Sau hơn 03 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 32/2018/NQ-HĐND ngày 08/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chế độ hỗ trợ giám định viên tư phápngười giúp việc cho giám định viên tư pháp giai đoạn 2019 - 2021 (gọi tắt là Nghị quyết số 32); đến ngày 30/8/2021, xét thấy những tác động, hiệu quả tích cực từ Nghị quyết đối với công tác giám định tư pháp trên địa bàn, Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp tục ban hành Nghị quyết số 109/2021/NQ-HĐND để kéo dài thực hiện Nghị quyết số 32/2018/NQ-HĐND đến hết năm 2022.
Tăng cường chăm lo, giáo dục, bồi dưỡng, phát huy tiềm năng và sức sáng tạo của Thanh niên Quảng Trị trong giai đoạn mới

Tăng cường chăm lo, giáo dục, bồi dưỡng, phát huy tiềm năng và sức sáng tạo của Thanh niên Quảng Trị trong giai đoạn mới

 •   10/02/2023 04:32:00 AM
 •   Đã xem: 281
 •   Phản hồi: 0
Thanh niên là rường cột nước nhà, là chủ nhân tương lai của đất nước. Hiểu được vai trò, vị trí của Thanh niên, Tỉnh uỷ, HĐND, UBND và các cơ quan, ban ngành đoàn thể của tỉnh đã dành sự quan tâm lớn đối với Thanh niên, luôn tạo điều kiện để Thanh niên được rèn luyện, cống hiến và trưởng thành.
 
Một số nội dung cần nghiên cứu sửa đổi Nghị quyết số 18/2020/NQ-HĐND ngày 21/4/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh

Một số nội dung cần nghiên cứu sửa đổi Nghị quyết số 18/2020/NQ-HĐND ngày 21/4/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh

 •   09/02/2023 06:53:00 AM
 •   Đã xem: 608
 •   Phản hồi: 0
Nghị quyết số 18/2020/NQ-HĐND ngày 21/4/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp và phụ cấp kiêm nhiệm đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; khoán kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã; hỗ trợ kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính trị  - xã hội ở thôn, tổ dân phố; quy định mức bồi dưỡng đối với người trực tiếp tham gia công việc ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
Những kỳ vọng mới về sự phát triển của ngành y tế tỉnh Quảng Trị

Những kỳ vọng mới về sự phát triển của ngành y tế tỉnh Quảng Trị

 •   06/02/2023 11:25:00 PM
 •   Đã xem: 442
 •   Phản hồi: 0
Với sự phê duyệt của Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Trị vào ngày 9/12/2022 tại Nghị quyết số 87/NQ-HĐND, năm 2023 là thời gian ngành y tế tỉnh Quảng Trị đẩy mạnh việc triển khai thực hiện Đề án phát triển hệ thống y tế, nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ sở y tế công lập đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân, nâng cao chất lượng dân số trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2022-2026, định hướng đến 2030 (gọi tắt là Đề án).
Sớm nghiên cứu ban hành chính sách hỗ trợ cho lực lượng trực tiếp đấu tranh phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Sớm nghiên cứu ban hành chính sách hỗ trợ cho lực lượng trực tiếp đấu tranh phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

 •   17/01/2023 04:17:00 AM
 •   Đã xem: 455
 •   Phản hồi: 0
Tệ nạn ma túy là hiểm họa của các quốc gia, dân tộc trên toàn thế giới, là một trong những nguyên nhân chủ yếu làm phát sinh các loại tội phạm khác; làm băng hoại đạo đức xã hội; hủy hoại sức khỏe, nhân cách con người; ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển kinh tế - xã hội và an ninh trật tự của đất nước. Cuộc đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn ma túy hiện nay hết sức cam go, nguy hiểm, quyết liệt, phức tạp và lâu dài. Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước đã đề ra nhiều chủ trương, chính sách, chỉ thị, nghị quyết… huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị vào công cuộc đấu tranh phòng, chống ma túy, song tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy vẫn diễn biến hết sức phức tạp theo chiều hướng gia tăng.
Quảng Trị thực hiện tốt phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Quảng Trị thực hiện tốt phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

 •   13/01/2023 02:35:00 AM
 •   Đã xem: 1935
 •   Phản hồi: 0
Năm 2022, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên tuyến biên giới cơ bản ổn định, chủ quyền lãnh thổ, anh ninh biên giới, biển, đảo được giữ vững, mặc dù vẫn nổi lên một số vấn đề như: mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép các chất ma túy; lấn chiếm đất rừng làm rẫy, mua bán, vận chuyển lâm sản trái phép, đặc biệt gần đây trên địa bàn tỉnh xuất hiện một số tụ điểm, đường dây, ổ nhóm buôn bán ma túy xuyên quốc gia với số lượng lớn.
Kéo dài việc thực hiện chính sách hỗ trợ đất ở và kinh phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, đất sản xuất cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số

Kéo dài việc thực hiện chính sách hỗ trợ đất ở và kinh phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, đất sản xuất cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số

 •   12/01/2023 05:50:00 AM
 •   Đã xem: 356
 •   Phản hồi: 0
Nghị quyết số 10/2018/NQ-HĐND ngày 18/7/2018 của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ đất ở và kinh phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, đất sản xuất cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo; hộ nghèo ở các xã khu vực III, thôn, bản đặc biệt khó khăn tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2019 - 2022 là Nghị quyết thể hiện sự quan tâm sâu sát, thiết thực đến đời sống, kinh tế - xã hội đồng bào dân tộc thiểu số của Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương.
 
Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động Thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động Thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

 •   04/01/2023 04:01:00 AM
 •   Đã xem: 395
 •   Phản hồi: 0

Hoạt động Thi hành án dân sự (THADS) được xem là khâu cuối của quá trình tố tụng, giai đoạn kế tiếp sau xét xử nhằm hiện thực hóa những phán quyết của Tòa án; có vai trò, ý nghĩa trong thực thi công lý, bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật, quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, cơ quan, tổ chức; khơi thông nguồn lực tài chính, thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh, xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, ổn định và phát triển.


Các tin khác

Liên kết
Thăm dò ý kiến

Dự án Dân chấm điểm M-Score mang lại lợi ích gì?

Thống kê lượt truy cập
 • Đang truy cập21
 • Hôm nay4,485
 • Tháng hiện tại126,845
 • Tổng lượt truy cập5,341,392
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây