Quảng Trị thực hiện tốt phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Thứ sáu - 13/01/2023 02:35 2.265 0
Năm 2022, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên tuyến biên giới cơ bản ổn định, chủ quyền lãnh thổ, anh ninh biên giới, biển, đảo được giữ vững, mặc dù vẫn nổi lên một số vấn đề như: mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép các chất ma túy; lấn chiếm đất rừng làm rẫy, mua bán, vận chuyển lâm sản trái phép, đặc biệt gần đây trên địa bàn tỉnh xuất hiện một số tụ điểm, đường dây, ổ nhóm buôn bán ma túy xuyên quốc gia với số lượng lớn.
Quảng Trị thực hiện tốt phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.
Trong thời gian qua, các Đồn Biên phòng tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Hệ thống chính trị cơ sở ngày càng được củng cố, kiện toàn và hoạt động có nề nếp, hiệu quả; cấp ủy, chính quyền cơ sở lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phát triển kinh tế xã hội, đời sống vật chất tinh thần của Nhân dân trên tuyến biên giới được nâng lên rõ nét.

Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 09/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới gắn với việc thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân” xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân vững mạnh ở khu vực biên giới; Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 42/2019/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 “Quy định một số mức chi, nội dung chi đối với phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trên địa bàn tỉnh Quảng Trị” . Cấp ủy, chỉ huy các đồn Biên phòng trên tuyến biên giới đã quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc; tham mưu cho UBND các huyện, xã thành lập và duy trì hoạt động có hiệu quả Ban Chỉ đạo thực hiện đề án nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lảnh thổ, an ninh biên giới quốc gia giai đoạn 2019 - 2029 và Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh; tham mưu, phối hợp với cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn biên giới xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện; tiến hành khảo sát, lựa chọn và đăng ký các tập thể, cá nhân tham gia phong trào; báo cáo UBND các huyện ban hành quyết định công nhận các tập thể, cá nhân tham gia phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới” và xây dựng kế hoạch tổ chức cho quần chúng tham gia tuần tra, bảo vệ biên giới, mốc quốc giới hàng tháng; tham mưu, hướng dẫn các tổ tự quản an ninh trật tự thôn, tổ tự quản bến bãi duy trì có nề nếp sinh hoạt, giao ban trao đổi tình hình, làm tốt công tác nắm và phản ánh tình hình, thường xuyên tuần tra bảo vệ an ninh trật tự thôn, xóm góp phẩn giữ vững an chính trị, trật tự an toàn xã hội trên tuyến biên giới. Hàng năm, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ chủ chốt các xã, thôn; các già làng, trưởng bản, người có uy tín và các tập thể, cá nhân tham gia phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia về chính sách, pháp luật, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư

 
image001 1
Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm việc với BCH Bộ độ Biên phòng tỉnh
 
Các Đồn Biên phòng đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền, ban ngành, đoàn thể địa phương tổ chức tuyên truyền cho toàn thể Nhân dân trên địa bàn quản lý về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, như: Luật Biên phòng Việt Nam, Luật Biên giới quốc gia, Nghị định 34/CP, Nghị định 71 của Chính phủ và Chỉ thị 01 của Thủ tướng Chính phủ… Phi hợp với UBMTTQ Việt Nam các huyện, xã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức sơ kết Chỉ thị 01 của Thủ tướng Chính phủ gắn với tổ chức “Ngày Hội Biên phòng toàn dân” nhân dịp ngày 3/3 hàng năm, qua đó thể hiện ý thức trách nhiệm, tình cảm của cán bộ, Nhân dân trên địa bàn biên giới đối với cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng và công tác Biên phòng, xây dựng phòng tuyến lòng dân ngày càng vững chắc, đoàn kết, gắn bó giữa Nhân dân, các đoàn thể địa phương với các đơn vị Bộ đội Biên phòng. Tham mưu, hướng dẫn thực hiện tốt công tác giao ban quý, sơ kết 10 năm, 15 năm thực hiện mô hình kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới. Thông qua hoạt động kết nghĩa thắt chặt tình đoàn kết, nhân dân hai bên biên giới đã giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, cùng nhau giải quyết những vướng mắc hai bên biên giới ngay từ cơ sở, xây dựng biên giới hoà bình, hữu nghị.

Ủy ban nhân dân các huyện đã ban hành quyết định thành lập 206 tổ tự quản ANTT/ 1.217 thành viên; 44 Tổ tàu thuyền an toàn/2.246 thành viên/854 tàu thuyền; 7 bến bãi an toàn/37 thành viên và 1025 hộ gia đình đăng ký quản lý 178,129 km đường biên, 72 mốc quốc giới. Qua 3 năm thực hiện Nghị quyết số 42 của Hội đồng nhân dân tỉnh, các lực lượng đã tuần tra kiểm soát bảo vệ biên giới, chủ quyền lãnh thổ được 402 lần/ 3792 lượt người; đã tổ chức tuyên truyền được 196 buổi/13.640 lượt người tham gia với tổng kinh phí Bộ đội Biên phòng tỉnh được cấp để thực hiện phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trên địa bàn tỉnh là 5.707.500.000 đồng.

 
image001 9
Ban Pháp chế HĐND tỉnh khảo sát tại Đồn Biên phòng Triệu Vân

Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
Một là, tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 09/01/2105 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới gắn với việc thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân” xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân vững mạnh ở khu vực biên giới; Nghị quyết số 42/2019/NQ-HĐND ngày 06/12/2019  của Hội đồng nhân dân tỉnh “Quy định một số mức chi, nội dung chi đối với phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trên địa bàn tỉnh Quảng Trị”.
Hai là, đẩy mạnh công tác tuyên truyền để Nhân dân trên địa bàn hiểu rõ về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về chủ quyền biên giới quốc gia, đặc biệt là các bộ luật, văn bản liên quan như: Luật Biên phòng Việt Nam, Luật Biên giới quốc gia, Nghị định 34/CP, Nghị định 71/CP, Chỉ thị 01 của Thủ tướng Chính phủ… Kịp thời động viên khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích nỗi bật trong quá trình tham gia phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.
Ba là, sớm đề nghị các cấp quan tâm đầu tư, hỗ trợ các chương trình, dự án, xây dựng sửa chữa các tuyến đường giao thông, trạm phát sóng điện thoại nhằm phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân khu vực biên giới để tạo điều kiện thuận lợi cho Nhân dân và lực lượng chức năng thực hiện tốt nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát an ninh biên giới và thực hiện tốt phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.
Bốn là, sớm sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện phong trao, trình Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 42/2019/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của Hội đồng nhân tỉnh “Quy định một số mức chi, nội dung chi đối với phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trên địa bàn tỉnh Quảng Trị” để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện nhằm phát huy, nâng cao hiệu quả phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trên địa bàn tỉnh Quảng Trị theo Chỉ thị số 01 của Thủ tướng Chính phủ./.

 
    Bài, ảnh Phạm Văn Phúc

 

Tổng số điểm của bài viết là: 14 trong 3 đánh giá

Xếp hạng: 4.7 - 3 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Liên kết
Thăm dò ý kiến

Dự án Dân chấm điểm M-Score mang lại lợi ích gì?

Thống kê lượt truy cập
  • Đang truy cập34
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm33
  • Hôm nay12,068
  • Tháng hiện tại309,937
  • Tổng lượt truy cập8,457,752
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây