Bế mạc kỳ họp thứ 19 HĐND tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2016 - 2021: Thông qua 34 nghị quyết quan trọng

Thứ sáu - 11/12/2020 04:09 1.346 0
(Baoquangtri.vn) - Tiếp tục ngày làm việc thứ 3, kỳ họp thứ 19, HĐND tỉnh khóa VII, sáng nay 9/12/2020, lãnh đạo UBND tỉnh đã giải trình, tiếp thu một số nội dung ý kiến của đại biểu, biểu quyết thông qua 34 nghị quyết quan trọng và tiến hành bế mạc kỳ họp. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang và các phó chủ tịch HĐND tỉnh điều hành phiên làm việc.
 
Bế mạc kỳ họp thứ 19 HĐND tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2016 - 2021: Thông qua 34 nghị quyết quan trọng

Các đại biểu hội đồng bấm nút biểu quyết thông qua các nghị quyết quan trọng

UBND tỉnh giải trình làm rõ các vấn đề cử tri quan tâm

Tiếp thu các ý kiến thảo luận, đóng góp tại kỳ họp, thay mặt lãnh đạo UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng khẳng định sẽ kịp thời chỉ đạo bổ sung, hoàn chỉnh nhằm đưa ra các giải pháp có hiệu quả, đồng bộ và phù hợp trong triển khai các nghị quyết của HĐND tỉnh cũng như tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2021. Đồng thời giải trình, làm rõ thêm những vấn đề mà đại biểu, cử tri quan tâm.

Đối với vấn đề khắc phục hậu quả do thiên tai, dịch bệnh gây ra, UBND tỉnh đã tập trung triển khai ngay 5 giải pháp trước mắt, đó là: Đảm bảo nguồn giống đủ phẩm cấp để sản xuất vụ đông muộn 2020 và đông xuân 2020-2021; cải tạo đồng ruộng, trả lại mặt bằng sản xuất và chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp trên diện tích bị bồi lấp; sửa chữa hạ tầng thủy lợi cấp thiết, kịp thời phục vụ sản xuất vụ đông xuân 2020 - 2021; đảm bảo cấp nước sinh hoạt cho người dân các vùng bị thiệt hại do mưa lũ; khôi phục, sửa chữa hạ tầng thủy sản.

Đồng thời đẩy mạnh nuôi cá nước ngọt và khai thác xa bờ vụ cá bắc để bù đắp sản lượng tôm, cá bị cuốn trôi. Tổng nguồn vốn dự kiến để thực hiện các nhiệm vụ này khoảng 58,6 tỉ đồng, được bố trí theo Quyết định 1913 ngày 24/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ kinh phí cho các địa phương khắc phục hậu quả bão lũ và các nguồn vốn hợp pháp khác. Về lâu dài sẽ kết hợp và lồng ghép nhiều nguồn vốn để vừa khắc phục hậu quả thiên tai, vừa đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng để phát triển nông nghiệp bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới.

Về việc nhiều đại biểu và cử tri lo ngại về tiến độ, kết quả triển khai thực hiện các dự án kêu gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh, nhất là 30 dự án khởi công nhân kỷ niệm 30 năm lập lại tỉnh, UBND tỉnh sẽ tiếp tục tập trung rà soát, phân tích, đánh giá nguyên nhân chậm tiến độ để quyết liệt tháo gỡ khó khăn, động viên và hỗ trợ để các doanh nghiệp, nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đang triển khai, sớm đưa vào hoạt động. Những dự án không đủ điều kiện sẽ có biện pháp xử lý dứt điểm theo tinh thần khẩn trương, nghiêm túc và đúng pháp luật.

Trong quá trình chỉ đạo xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2021, UBND tỉnh giao các cơ quan chuyên môn nghiên cứu, tính toán, cân nhắc kỹ lưỡng, bảo đảm tính khoa học và thực tiễn cao gắn với lộ trình, bước đi cụ thể nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra năm 2021 và giai đoạn 2021-2025.

Việc tạm dừng lát vỉa hè ở thành phố Đông Hà, UBND tỉnh cũng khẳng định  không có bất cứ một chủ trương hay chỉ đạo nào về việc dừng chỉnh trang đô thị, mà chỉ tạm dừng để xem xét, tính toán lại phương án thực hiện của một dự án cụ thể nhằm phát huy hiệu quả đầu tư cao nhất.

Về thực hiện các chính sách hỗ trợ cho người dân và doanh nghiệp bị thiệt hại do COVID - 19, UBND tỉnh sẽ tiếp tục tập trung chỉ đạo, tăng cường công tác kiểm tra để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bảo đảm các chính sách được thực thi theo đúng quy định. Đối với một số ý kiến đề xuất bố trí đầu tư xây dựng các công trình, dự án phục vụ nhu cầu phát triển các ngành, lĩnh vực và địa phương, UBND tỉnh sẽ nghiêm túc tiếp thu để chỉ đạo xây dựng, trình HĐND tỉnh quyết định Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 bảo đảm sự cân đối, hài hòa giữa các ngành, lĩnh vực và địa phương phù hợp với khả năng nguồn vốn được giao.

Những ý kiến liên quan các vấn đề khác, UBND tỉnh giao các cơ quan chuyên môn nghiên cứu, tiếp thu một cách nghiêm túc với tinh thần cầu thị để xem xét, giải quyết kịp thời, đúng quy định.

 

truc le1290

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang phát biểu bế mạc kỳ họp 


Thông qua 34 nghị quyết quan trọng

Kỳ họp đã xem xét các báo cáo, đề án, tờ trình và thông qua 34 nghị quyết. Trong đó có 7 nghị quyết thuộc nhóm về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, thu chi ngân sách, xây dựng cơ bản, biên chế hành chính- sự nghiệp năm 2021, quyết toán ngân sách các năm 2018, 2019; 26 nghị quyết về các chủ trương, chính sách địa phương trên các lĩnh vực và 1 nghị quyết về bầu phó chủ tịch HĐND tỉnh.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang khẳng định, HĐND tỉnh thống nhất cao với các mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu, 11 nhóm nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2021 do UBND tỉnh đề ra. Đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ, giải pháp cụ thể cần triển khai thực hiện trong thời gian tới như:

Tập trung xây dựng chương trình, kế hoạch các đề án trọng tâm để triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thành công bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp cũng như xây dựng chính quyền địa phương 3 cấp nhiệm kỳ 2021- 2026. Xây dựng quy hoạch tỉnh Quảng Trị thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ngành tổng rà soát các nghị quyết HĐND tỉnh trên các lĩnh vực, trong đó làm rõ nguồn lực, giải pháp tổ chức thực hiện để làm cơ sở ban hành các nghị quyết của chính quyền địa phương nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Xây dựng kế hoạch tái thiết tổng thể kinh tế - xã hội của tỉnh và đề án tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp sau thiên tai. Cơ cấu lại đầu tư công theo hướng tập trung các dự án hoàn thành và đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia, tiến độ thực hiện và triển khai các dự án trọng điểm, động lực đã được xác định. Nghiên cứu xây dựng chính sách và giải pháp để triển khai có hiệu quả các dự án theo hình thức hợp tác công tư. Xác định công nghiệp năng lượng là lĩnh vực đột phá, du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn để có nhiều giải pháp đồng bộ trong tổ chức thực hiện.

Tăng cường công tác quản lý nhà nước và nâng cao chất lượng các hoạt động sự nghiệp trên các lĩnh vực giáo dục, văn hóa, y tế, lao động việc làm. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, các chính sách dân tộc, tôn giáo; ưu tiên bố trí nguồn lực thực hiện các đề án, chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là đảm bảo các nhu cầu thiết yếu như nước sạch cho Nhân dân ở miền núi, vùng sâu, vùng xa. Tích cực huy động các nguồn lực để xóa phòng học tạm mượn, xây dựng nhà ở công vụ cho giáo viên ở vùng khó đi đôi với kế hoạch xây dựng đội ngũ giáo viên đảm bảo cơ cấu, số lượng, chất lượng ở từng cấp học, môn học, từng vùng, miền và toàn tỉnh một cách hợp lý.

Ngay sau kỳ họp này, HĐND tỉnh yêu cầu UBND tỉnh, các cơ quan chức năng tập trung chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh; bảo đảm tính chủ động, toàn diện, đồng bộ, đạt hiệu quả cao. Đề nghị Thường trực HĐND, các ban HĐND, các đại biểu HĐND tỉnh tăng cường giám sát việc thực hiện các nghị quyết đã được ban hành, sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống.

Theo Baoquangtri.vn

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Liên kết
Thăm dò ý kiến

Dự án Dân chấm điểm M-Score mang lại lợi ích gì?

Thống kê lượt truy cập
  • Đang truy cập39
  • Hôm nay6,346
  • Tháng hiện tại301,661
  • Tổng lượt truy cập8,449,476
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây