Kết quả hoạt động của HĐND huyện Gio Linh từ đầu nhiệm kỳ 2021 -2026 đến nay

Thứ ba - 17/01/2023 03:52 1.397 0
Từ đầu nhiệm kỳ 2021-2026 đến nay, HĐND huyện Gio Linh đã nỗ lực kiện toàn bộ máy tổ chức; chú trọng đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, quyết định đúng, kịp thời những chủ trương, các vấn đề quan trọng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương. Từ đầu nhiệm kỳ, HĐND huyện Gio Linh khóa VI, có tổng số 30 đại biểu, đến nay còn 28 đại biểu (02 đại biểu đã chuyển công tác).Thường trực HĐND huyện có 04 thành viên; các Ban HĐND huyện gồm 02 ban (Ban Kinh tế - xã hội; Ban Pháp chế); cơ cấu mỗi Ban gồm 5 thành viên: 01 Trưởng ban kiêm nhiệm, 01 Phó Trưởng ban chuyên trách và 3 Ủy viên kiêm nhiệm; có 04 Tổ đại biểu HĐND, một tổ gồm 7 đại biểu (01 Tổ trưởng, 01 Tổ phó, 01 thư ký và 04 thành viên).
 
Kết quả hoạt động của HĐND huyện Gio Linh từ đầu nhiệm kỳ 2021 -2026 đến nay
    Kỳ họp thứ nhất HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026

Công tác tổ chức các kỳ họp HĐND ngày càng khoa học, linh hoạt; các Nghị quyết được thông qua đảm bảo đủ cơ sở pháp lý, sát thực tiễn. Hoạt động thẩm tra, giám sát, chất vấn ngày càng được tăng cường theo hướng thiết thực, sâu sát, quyết liệt, hiệu quả. Hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND được tiến hành thường xuyên, nghiêm túc, trách nhiệm cao, phù hợp tình hình thực tế, đảm bảo thực hiện tốt vai trò đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri. Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo được chú trọng. Các vấn đề phát sinh trong triển khai, chỉ đạo điều hành giữa 2 kỳ họp HĐND được thống nhất giải quyết trên tinh thần chủ động, tích cực, kịp thời, hiệu quả. Quy chế phối hợp giữa Thường trực HĐND, UBND, UBMT, các Ban của HĐND với các cơ quan hữu quan ngày càng được củng cố, đạt kết quả quan trọng. 
Về tổ chức các kỳ họp: Từ đầu nhiệm kỳ 2021 - 2026 đến nay, HĐND huyện đã tổ chức thành công 14 kỳ họp. Các kỳ họp của HĐND huyện đã bám sát các nội dung trọng tâm và những vấn đề mà cử tri luôn quan tâm. Công tác chuẩn bị và tổ chức kỳ họp được chú trọng, đảm bảo đúng theo quy định; có sự phân công phối hợp chặt chẽ giữa Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam huyện các cơ quan hữu quan. Việc tổ chức các kỳ họp của HĐND huyện có nhiều đổi mới như thực hiện giảm thời gian trình bày các báo cáo tại hội trường trên cơ sở các tài liệu đã gửi trước đến đại biểu nghiên cứu theo quy định; chỉ trình bày tại kỳ họp những nội dung cơ bản, tóm tắt những vấn đề cần báo cáo hoặc cần trình xin ý kiến đại biểu HĐND. Việc thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn có nhiều đổi mới cả về nội dung lẫn hình thức. Để nâng cao chất lượng các hoạt động của kỳ họp, đặc biệt dành nhiều thời gian cho việc thảo luận tại Hội trường, HĐND huyện đã thống nhất không tổ chức thảo luận tại các Tổ. Trước các kỳ họp, các tổ đại biểu, đại biểu HĐND huyện đều tổ chức các buổi sinh hoạt để đánh giá tình hình hoạt động và nghiên cứu, xem xét báo cáo về những vấn đề mà cử tri quan tâm, cử đại diện Tổ tham gia chất vấn tại kỳ họp. 
image006
   Kỳ họp chuyên đề HĐND huyện
 
Hoạt động thảo luận, chất vấn, trả lời chất vấn tại kỳ họp diễn ra sôi nổi, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, tại các kỳ họp có 120 lượt chất vấn. Trên cơ sở nắm chắc tình hình thực tiễn của địa phương và xem xét, nghiên cứu kỹ lưỡng tài liệu trình kỳ họp, các vị đại biểu đã thảo luận, chất vấn, nêu ra nhiều vấn đề quan trọng liên quan đến các lĩnh vực của đời sống xã hội được đông đảo cử tri và Nhân dân quan tâm trong thời gian qua. Lãnh đạo UBND huyện và Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn đã thể hiện thái độ nghiêm túc, trách nhiệm, cầu thị, trả lời thẳng thắn, đi vào trọng tâm vấn đề, đưa ra các giải pháp cơ bản thiết thực để khắc phục những hạn chế, bất cập trong công tác chỉ đạo, điều hành và nâng cao hiệu quả, hiệu lực trong quản lý ở các lĩnh vực thuộc thẩm quyền. Do vậy, đã góp phần giải quyết dứt điểm những vấn đề còn tồn đọng, kéo dài, nổi cộm gây bức xúc trong Nhân dân.
Tại kỳ họp, HĐND nghe báo cáo và thảo luận, quyết định dứt điểm từng nội dung; bố trí hợp lý chương trình kỳ họp; tổ chức chất vấn tại kỳ họp theo nhóm vấn đề để đảm bảo cho việc thảo luận tập trung, dân chủ và nâng cao chất lượng kỳ họp. Chủ tọa kỳ họp điều hành kỳ họp đúng luật, dân chủ, công khai, thẳng thắn, linh hoạt, nêu rõ nội dung vấn đề, cung cấp thông tin và gợi ý thảo luận, kết luận ngắn gọn, khách quan và có sức thuyết phục, phát huy trí tuệ của đại biểu, thực hiện đúng chương trình, nội dung đã thông qua.
Bên cạnh đó, để nâng cao chất lượng hoạt động các kỳ họp, công tác tuyên truyền được HĐND huyện quan tâm thực hiện trước, trong và sau mỗi kỳ họp. Các kỳ họp đều được phát trực tiếp trên sóng phát thanh của Đài truyền thanh huyện và các trạm đài cơ sở tiếp âm để cử tri trong huyện nắm được nội dung, diễn biến của các kỳ họp.
 
image008
Hoạt động giám sát của Thường trực HĐND huyện
 
Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND huyện đã ban hành 200 nghị quyết trên tất cả các lĩnh vực. Trong đó có 15 nghị quyết về tổ chức, nhân sự; 150 nghị quyết về phê duyệt chủ trương đầu tư các công trình, 06 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và các nghị quyết khác thuộc thẩm quyền của HĐND huyện. Việc ban hành nghị quyết được thực hiện theo đúng quy trình, thủ tục, thẩm quyền quy định của pháp luật. Nội dung nghị quyết được cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, phù hợp với thực tế của địa phương. Các nghị quyết ban hành đều được các cơ quan chuyên môn nghiên cứu, dự thảo xin ý kiến các đơn vị liên quan và gửi đến các Ban HĐND huyện thẩm tra đảm bảo đúng luật định trước khi trình HĐND biểu quyết thông qua. Nhờ đó, nội dung của các nghị quyết luôn đúng với quy định của pháp luật, sát với tình hình thực tế của địa phương và được nhân dân đồng tình hưởng ứng cao. Để thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của HĐND huyện, UBND huyện đã tổ chức lồng ghép vào các hội nghị để triển khai chương trình hành động thực hiện nghị quyết. Theo đó, các ban, ngành, địa phương bám sát nội dung của nghị quyết, xây dựng chương trình hành động phù hợp, đề ra các giải pháp tổ chức thực hiện có hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, kết luận của chủ tọa kỳ họp. Nhờ đó, hàng năm, nhiều chỉ tiêu của huyện đều đạt và vượt kế hoạch nghị quyết HĐND huyện đề ra. Điển hình, trong năm 2022, có 21/21 chỉ tiêu đạt kế hoạch đề ra, trong đó có 6 chỉ tiêu vượt kế hoạch.
Hoạt động giám sát tại kỳ họp thường lệ và chuyên đề tiếp tục được quan tâm. Thường trực HĐND đã thực hiện tốt việc điều hành, định hướng, gợi ý cho đại biểu HĐND giám sát thông qua việc xem xét các báo cáo của Thường trực HĐND, các Ban HĐND, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân theo đúng quy định. Đặc biệt là xem xét các báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện trình kỳ họp. Các báo cáo được chuẩn bị chu đáo, bám sát các quy định của pháp luật, văn bản của cấp trên, phù hợp với nghị quyết của cấp ủy và tình hình thực tế địa phương. Tại kỳ họp, chủ tọa điều hành, tổng hợp các nội dung trọng tâm, những vấn đề còn có ý kiến khác nhau để đại biểu tập trung nghiên cứu, thảo luận; xét thấy cần thiết thì chất vấn hoặc yêu cầu cơ quan chuyên môn giải trình làm rõ.
 
image010
Hoạt động giám sát của các Ban HĐND huyện
 
Hoạt động giám sát giữa hai kỳ họp tiếp tục có nhiều đổi mới và nâng cao hơn về chất lượng, phát huy hiệu quả tích cực. HĐND, các Ban HĐND huyện đã tổ chức 10 cuộc giám sát chuyên đề và thường xuyên; nội dung, thời gian giám sát đảm bảo đúng kế hoạch và chương trình đã đề ra. Bao gồm các nội dung sau: giám sát công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường tại các bếp ăn tập thể trong trường học; giám sát tình hình quản lý hoạt động khai thác tài nguyên, khoáng sản trên địa bàn huyện; giám sát việc sử dụng nguồn vốn chương trình khuyến công, khuyến nông trên địa bàn huyện năm 2020-2021; giám sát việc thực hiện Luật nghĩa vụ quân sự; công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm năm 2021; giám sát việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại các xã sáp nhập trên địa bàn huyện; giám sát công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020-2021; giám sát việc thực hiện các Kết luận của thường trực HĐND huyện trên lĩnh vực quản lý đất đai về quản lý và sử dụng đất 5% ở các địa phương.
Rút kinh nghiệm từ những hạn chế nhiệm kỳ trước, Thường trực HĐND huyện đã chỉ đạo, thống nhất quy trình tổ chức triển khai các cuộc giám sát của Thường trực và các Ban đảm bảo các cuộc giám sát thực sự có chất lượng và hiệu quả. Trong đó, thường xuyên họp đoàn giám sát trước khi đi cơ sở để thống nhất nội dung, yêu cầu và trao đổi những vấn đề cần quan tâm về nội dung giám sát; không bố trí trùng lặp nội dung, đơn vị, địa điểm, thời gian, thời điểm giám sát; họp và thảo luận kết luận của Đoàn giám sát trước khi ban hành báo cáo kết quả giám sát,... kết hợp giám sát trực tiếp một số đơn vị và giám sát gián tiếp thông qua báo cáo của các đơn vị, địa phương. Đồng thời tổ chức các cuộc khảo sát thực tế, đối thoại với nhân dân để phục vụ công tác giám sát đảm bảo khách quan, chính xác. Nội dung giám sát có trọng tâm, lựa chọn nội dung giám sát những vấn đề mà đông đảo cử tri, người dân quan tâm. Thường trực HĐND và các Ban, các Tổ đại biểu HĐND huyện đã bám sát Nghị quyết về Chương trình giám sát chuyên đề của HĐND ban hành; duy trì hoạt động giám sát thường xuyên việc thực hiện chỉ tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện theo Nghị quyết HĐND huyện đề ra.
 
image012
   Hoạt động đối thoại giữa Thường trực HĐND huyện với các địa phương
 
Hoạt động của Thường trực HĐND huyện Gio Linh ngày càng được chú trọng đổi mới về hình thức, nâng cao về chất lượng nội dung. Trong năm, Thường trực HĐND huyện đã tổ chức 25 phiên họp thường kỳ để xem xét giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền giữa hai kỳ họp. Sau phiên họp, Thường trực HĐND huyện đã ban hành các thông báo kết luận để đôn đốc, chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương, đơn vị đơn vị chủ động triển khai thực hiện.
              
image014
   Phiên họp thường kỳ của Thường trực HĐND huyện
 
Công tác TXCT, tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, được duy trì, đảm bảo theo đúng quy định. Hoạt động tiếp xúc cử tri đổi mới cả về nội dung, địa điểm, tạo điều kiện thuận lợi để cử tri tham gia đóng góp ý kiến vào các chương trình quan trọng của huyện. Các ý kiến, kiến nghị của cử tri đều được trả lời kịp thời tại các kỳ họp, hoặc trả lời cụ thể bằng văn bản, bảo đảm đúng quy định của pháp luật. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Thường trực HĐND huyện đã phối hợp với Ban Thường trực UBMT Tổ quốc Việt Nam huyện ban hành kế hoạch thực hiện 12 đợt tiếp xúc cử tri tại 17 điểm các xã, thị trấn trên địa bàn huyện, các tổ đại biểu HĐND huyện đã tổng hợp, phân loại các ý kiến, kiến nghị của cử tri trên tất cả các lĩnh vực gửi đến các cấp có thẩm quyền để giải quyết. Thường trực HĐND huyện duy trì hoạt động tiếp công dân định kỳ vào ngày 28 hàng tháng, đã tiếp nhận và chuyển 08 đơn của công dân đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.
 
image016
   Hội nghị TXCT 2 cấp tại thị trấn Cửa Việt
 
Việc phối hợp hoạt động giữa Thường trực HĐND với UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện trong việc thực hiện nhiệm vụ của HĐND và của địa phương được thực hiện đảm bảo, chặt chẽ theo Quy chế; thường xuyên giữ mối liên hệ công tác chặt chẽ với Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh và Tổ đại biểu HĐND tỉnh trong hoạt động giám sát tại địa phương. Thường xuyên, duy trì hoạt động phối hợp với thường trực Hội đồng nhân dân các xã, thị trấn thông qua các hoạt động giám sát, tiếp xúc cử tri, nắm bắt tình hình hoạt động của Hội đồng nhân dân cấp xã tại địa phương.
Nhằm nâng cao chất lượng và bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho các đại biểu HĐND cấp xã, thị trấn, trong năm 2022, Thường trực HĐND huyện đã phối hợp với UBND huyện, trường Chính trị Lê Duẩn tổ chức mở 4 lớp tập huấn cho 425 học viênđại biểu HĐND và công chức văn phòng 17 xã, thị trấn.
 
image018
Tổ đại biểu HĐND tỉnh làm việc với lãnh đạo huyện Gio Linh
 
Phát huy những kết quả đạt được, kịp thời khắc phục những khó khăn hạn chế trong hoạt động, thời gian tới, HĐND huyện Gio Linh xác định tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng các kỳ họp. Ngoài việc chuẩn bị chu đáo các nội dung, rút ngắn thời gian trình bày các báo cáo, tờ trình, HĐND huyện sẽ tập trung nâng cao chất lượng thảo luận trong việc xây dựng, ban hành các nghị quyết, phù hợp với tình hình thực tế; đồng thời, chú trọng các vấn đề còn tồn tại, hạn chế, làm rõ nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, từ đó đề xuất các giải pháp tổ chức thực hiện nhằm tập trung nâng cao chất lượng hoạt động, giải quyết kịp thời các vấn đề cử tri quan tâm, phát huy vai trò cơ quan quyền lực của Nhà nước ở địa phương, qua đó tạo được niềm tin của cử tri và Nhân dân./.
 
             Tin, bài: Mai Nguyễn – Văn phòng HĐND&UBND huyện Gio Linh
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Liên kết
Thăm dò ý kiến

Dự án Dân chấm điểm M-Score mang lại lợi ích gì?

Thống kê lượt truy cập
  • Đang truy cập33
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm32
  • Hôm nay4,259
  • Tháng hiện tại208,113
  • Tổng lượt truy cập8,355,928
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây