Ủy ban Thường vụ Quốc hội giám sát về công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Thứ tư - 24/03/2021 03:46 1.226 0
Thực hiện Kế hoạch 763/KH-UBTVQH14 ngày 06/3/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Ngày 19/3/2021, Đoàn công tác do đồng chí Phùng Quốc Hiển, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với tỉnh Quảng Trị để giám sát về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tham dự buổi làm việc, về phía tỉnh Quảng Trị có đồng chí Lê Quang Tùng, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh; đồng chí Võ Văn Hưng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban bầu cử tỉnh và các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, thành viên Ủy ban bầu cử tỉnh.

 
img 0042

Tại buổi làm việc, thay mặt Ủy ban bầu cử tỉnh, đồng chí Lê Quang Chiến, UVTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch UBBC tỉnh đã báo cáo với Đoàn giám sát về công tác triển khai cuộc bầu cử. Đến nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Quyết định số 90-QĐ/TU ngày 28/12/2020 thành lập Ban chỉ đạo triển khai cuộc bầu cử gồm 17 thành viên do đồng chí Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng ban; UBND tỉnh ban hành Quyết định số 14/QĐ-UBND thành lập Ủy ban bầu cử tỉnh Quảng Trị với 29 thành viên, Chủ tịch Ủy ban bầu cử là Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh. Ở cấp huyện, 10/10 huyện, thành phố, thị xã và 125/125 xã, phường, thị trấn đã thành lập Ủy ban bầu cử đảm bảo đúng luật định.
 
img 0035

Theo nghị quyết của Hội đồng bầu cử quốc gia, tỉnh Quảng Trị được ấn định 2 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội. Đơn vị bầu cử số 1 được bầu 3 đại biểu, gồm các huyện: Vĩnh Linh, Gio Linh, Đakrông, Hướng Hoá và huyện đảo Cồn Cỏ; đơn vị bầu cử số 2 được bầu 3 đại biểu, gồm các huyện: Hải Lăng, Triệu Phong, Cam Lộ, thành phố Đông Hà và thị xã Quảng Trị.

Trên cơ sở đề nghị của UBND tỉnh, Ủy ban bầu cử tỉnh ban hành nghị quyết ấn định số đơn vị bầu cử, danh sách đơn vị bầu cử và đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh, gồm có 16 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh để bầu 50 đại biểu; trong đó 5 đơn vị bầu 4 đại biểu, 9 đơn vị bầu 3 đại biểu, 1 đơn vị bầu 2 đại biểu, 1 đơn vị bầu 1 đại biểu.

 
img 0054
 
Ủy ban bầu cử huyện, thành phố, thị xã, ủy ban bầu cử xã, phường, thị trấn cũng ấn định số đơn vị bầu cử, danh sách đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND ở cấp mình. Theo đó, có 74 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp huyện để bầu 292 đại biểu; 834 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp xã để bầu 2.885 đại biểu.
 
img 0064

Ủy ban nhân dân tỉnh sau khi thống nhất với Thường trực HĐND tỉnh và Ban thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh quyết định thành lập ở mỗi đơn vị bầu cử Quốc hội, đơn vị bầu cử đại biểu HĐND 1 Ban bầu cử. Cụ thể: Thành lập 2 Ban bầu cử đại biểu Quốc hội ở 2 đơn vị bầu cử Quốc hội; thành lập 16 Ban bầu cử đại biểu HĐND tỉnh ở 16 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh. Ở cấp huyện, cấp xã, có 74 Ban bầu cử đại biểu HĐND cấp huyện; 834 Ban bầu cử HĐND cấp xã.
 
img 0067

 
Theo kết quả hội nghị hiệp thương lần thứ nhất đối với đại biểu Quốc hội đã thống nhất 6 đại biểu phân bổ của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khoá XV cho tỉnh Quảng Trị. Trong đó, 4 đại biểu cư trú và làm việc tại địa phương, 2 đại biểu Trung ương giới thiệu. Về đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026, Thường trực HĐND tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh thống nhất số đại biểu được bầu là 50 đại biểu, thoả thuận tổng số người được giới thiệu ra ứng cử là 100 người, đạt tỉ lệ 2 lần. Ở cấp huyện, Ủy ban MTTQVN các huyện, thị xã, thành phố tiến hành hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, thoả thuận giới thiệu 522 người ra ứng cử trên 292 đại biểu được bầu, đạt tỉ lệ 1,78 lần. Đối với đại biểu HĐND cấp xã, phường, thị trấn, hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thống nhất giới thiệu 5.353 người ra ứng cử trên tổng số 2.885 đại biểu được bầu, đạt tỉ lệ 1,86 lần.
 
img 0045
 
Về tình hình người ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV, đến ngày 16/3/2021, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh đã nhận bàn giao từ Ủy ban bầu cử tỉnh danh sách trích ngang, bản sao tiểu sử tóm tắt và bản kê khai tài sản, thu nhập của 9 người được giới thiệu ứng cử (1 người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội theo cơ cấu chuyên trách ở Trung ương nên nộp hồ sơ tại Hội đồng bầu cử quốc gia). Đối với giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026, đến ngày 14/3/2021, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh đã tiếp nhận đầy đủ các biên bản, danh sách trích ngang của 90 người được các tổ chức, cơ quan, đơn vị ở địa phương giới thiệu ứng cử. Việc tiếp nhận, xem xét hồ sơ của người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp được thực hiện kịp thời, đảm bảo thời gian quy định.
 
img 0074

 
Tại buổi làm việc, các thành viên trong Đoàn giám sát, kiểm tra của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Ủy ban bầu cử tỉnh làm rõ một số số liệu, nội dung trong báo cáo, bổ sung thêm kết quả hội nghị hiệp thương lần thứ hai vào báo cáo để Đoàn nghiên cứu kỹ hơn đồng thời bổ sung một số giải pháp để thực hiện tốt các bước tiếp theo về công tác bầu cử.
 
img 0075

Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Phùng Quốc Hiển, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia đánh giá cao những cố gắng của tỉnh Quảng Trị trong tổ chức thực hiện công tác bầu cử đảm bảo theo quy định, đúng trình tự luật định. Phó Chủ tịch Quốc hội yêu cầu, tỉnh Quảng Trị cần tiếp thu ý kiến của các thành viên trong Đoàn giám sát để thực hiện các bước tiếp theo đảm bảo thời gian theo luật định và cần quan tâm hơn nứa đến công tác tuyên truyền, vận động, cần huy động Mặt trận và các đoàn thể chung tay vào cuộc để cử tri, nhân dân tích cực tham gia bầu cử thực hiện quyền lợi và nghĩa vụ trong cuộc bầu cử. Đặ biệt từ nay đến ngày bầu cử có thể sẽ xảy ra nhiều tình huống như dịch bệnh, thiên tai, an ninh trật tự... Vì vậy, lãnh lãnh đạo tỉnh và Ủy ban bầu cử tỉnh cần có các kịch bản ứng phó kịp thời để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 thành công tốt đẹp./.
 
Tin, ảnh Phạm Văn Phúc
 

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Liên kết
Thăm dò ý kiến

Dự án Dân chấm điểm M-Score mang lại lợi ích gì?

Thống kê lượt truy cập
  • Đang truy cập30
  • Hôm nay6,364
  • Tháng hiện tại301,679
  • Tổng lượt truy cập8,449,494
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây